News Ticker

Proterial, Ltd.: ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อทางการค้า

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–5 มกราคม 2023

Proterial, Ltd. ขอประกาศว่าชื่อทางการค้าของบริษัทได้เปลี่ยนไปแล้วจาก Hitachi Metals, Ltd. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023

1. ชื่อทางการค้าใหม่

Proterial, Ltd.

2. แนวคิดเบื้องหลังชื่อบริษัทของเรา

“Proterial” สะท้อนถึงแก่นแท้ของปรัชญาองค์กรของเรา ซึ่งประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ ภารกิจ: “สร้างคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” วิสัยทัศน์: “เป็นผู้นำความยั่งยืนด้วยผลงานระดับสูง” และค่านิยม: “ความซื่อสัตย์ที่หนักแน่น” และ “เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเคารพ” โดยรวม "pro-" กับคำว่า "material"
“Pro-” หมายถึง “สามข้อดี” ของเรา ดังนี้
มืออาชีพ — งานที่เหนือความคาดหมาย
ก้าวหน้า — จิตวิญญาณที่ท้าทายอยู่เสมอ
เชิงรุก—ทัศนคติที่กล้าได้กล้าเสีย
“Material” หมายถึงวัสดุประสิทธิภาพสูงที่เทคโนโลยีดั้งเดิมของเราผลิตขึ้นและสนับสนุนโดยข้อดีทั้งสาม ด้วยความมุ่งเน้นของเราในการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและยกระดับคุณค่าใหม่ เราสัญญาว่าจะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่รวบรวมปรัชญาของเราเข้าด้วยกัน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Akio Minami
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Proterial, Ltd.
hmcc.sa@proterial.com

แหล่งที่มา: Proterial, Ltd.