News Ticker

Milliken & Company ฉลองครบรอบ 5 ปีสำหรับความคืบหน้าในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2022 “FOR HUMANKIND”

Logo

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ที่ได้รับการยืนยันแล้วสะท้อนถึงผลกระทบด้านความยั่งยืนทั่วโลกในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

สปาร์ตันเบิร์ก –(BUSINESS WIRE)–19 เมษายน 2023

Milliken & Company ผู้ผลิตระดับโลกที่มีความหลากหลายเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีฉบับที่ 5 ซึ่งมีชื่อว่า "For HumanKind" ในวันนี้ รายงานติดตามความคืบหน้าของ Milliken เกี่ยวกับเป้าหมายความยั่งยืนปี 2025 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในปี 2019 และให้ข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในปี 2022 รายงานแสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนส่งผลต่อธุรกิจของ Milliken ในปัจจุบันอย่างไร และเป็นส่วนสำคัญต่ออนาคตของบริษัท

Milliken's sustainability report, entitled "For HumanKind," shares five years of progress on the company's sustainability goals. (Photo: Business Wire)

รายงานความยั่งยืนของ Milliken เรื่อง "For HumanKind" ซึ่งแบ่งปันความคืบหน้าในช่วงเวลาห้าปีสำหรับเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัท (ภาพ: Business Wire)

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005301/en/

การประกาศของ Milliken สำหรับเป้าหมายระยะสั้นและยาวของบริษัทเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับความพยายามเพื่อความยั่งยืนของบริษัท Milliken เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทแรกของโลกและบริษัทแรกในเซาท์แคโรไลนาที่มีเป้าหมายบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ เป้าหมายเหล่านี้ได้รวมกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนอีก 12 เป้าหมายที่ Milliken กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานกับผู้คน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและโลกใบนี้โดยมองผ่านผลประโยชน์ของมนุษย์และวิทยาศาสตร์

"นับเป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นสิ่งที่เราทำสำเร็จในเวลาเพียงไม่กี่ปี เราทราบดีว่าเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เราระดมผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตร และลูกค้าของเราให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" Halsey Cook ประธานและซีอีโอของ Milliken กล่าว "งานของเรายังไม่สิ้นสุด และเราทราบดีว่าการทำงานเป็นทีมเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งนวัตกรรมที่จะปลดล็อกความสำเร็จ ไม่เพียงแต่สำหรับตัวเราเอง แต่สำหรับมนุษยชาติทั้งหมด"

นอกจากนี้ ในปี 2022 Milliken ยังประกาศว่าจะยุติการใช้ PFAS ในเส้นใยและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยจะยุติในเดือนธันวาคม 2022 เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาพลาสติกที่หมดอายุการใช้งาน มูลนิธิองค์กรของ Milliken ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลของ Milliken & Company ได้ลงทุนในศูนย์พันธมิตรการรีไซเคิลเพื่อพฤติกรรมและผลกระทบที่ยั่งยืน ซึ่งนำเสนอโซลูชันที่จับต้องได้เพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลในครัวเรือนของสหรัฐฯ ความหลากหลายในทีมผู้บริหารของ Milliken ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่ปี 2018 โดยคิดเป็นความหลากหลายทางเพศ 36% และความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ 17% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Milliken ยังบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จัดทำดัชนีลง 25% ในการดำเนินงานในปีนี้ และตอนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Kasel Knight รองประธานอาวุโสของ Milliken และที่ปรึกษาทั่วไปกล่าวว่า "ความพยายามด้านความยั่งยืนของเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์แบบองค์รวมมากขึ้น" "เราภูมิใจในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในปี 2022 และเรามั่นใจว่าเราจะปรับปรุงความพยายามของเราด้วยโอกาสใหม่ ๆ ในการดำเนินตามเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป"

สามารถดูรายงานความยั่งยืนของ Milliken ปี 2022 ได้ที่ milliken.com/sustainability ควบคู่ไปกับทรัพยากรการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์และรายงานของปีก่อนหน้าเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Miliken

Milliken & Company เป็นผู้นำด้านการผลิตระดับโลกที่มุ่งเน้นด้านวัสดุศาสตร์เพื่อมอบความก้าวหน้าแห่งอนาคตในวันนี้ Milliken สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับชีวิตของผู้คนและนำเสนอโซลูชันสำหรับลูกค้าและชุมชน ตั้งแต่โมเลกุลระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมไปจนถึงนวัตกรรมที่ยั่งยืน  จากสิทธิบัตรหลายพันรายการและกลุ่มผลิตภัฑณ์ที่มีการนำไปใช้ในธุรกิจสิ่งทอ เคมีพิเศษ พื้น และการดูแลสุขภาพ บริษัทใช้ความรู้สึกร่วมกันในความซื่อสัตย์และความเป็นเลิศเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกสำหรับรุ่นต่อรุ่น สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับใจที่อยากรู้อยากเห็นของ Milliken และวิธีแก้ปัญหาที่ได้รับแรงบันดาลใจได้ที่ milliken.com และบน Facebook, Instagram และ LinkedIn

ดูต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005301/en/

เนื้อหาใจความในภาษาตน้ ฉบับของขา่ วประชาสัมพันธฉ์ บับนี้เป็นฉบับทเี่ ชอื่ ถอื ไดแ้ละเป็นทางการ การแปลต ้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกเท่านั้น และควรน าไปเทียบเคียงอ ้างอิง กับเนื้อหาในภาษาต ้นฉบับ ซงึ่ เป็นฉบับเดยี วทมี่ ผี ลทางกฎหมาย

ติดต่อเรา

Betsy Sikma
betsy.sikma@milliken.com
864.909.7908

ที่มา: Milliken & Company