Featured

Alps Electric จะจัดนิทรรศการที่ Convergence India 2018 เป็นครั้งแรกเพื่อแนะนำเทคโนโลยีสำหรับ IoT และยานยนต์แห่งยุคอนาคต

March 1, 2018 Jason 0

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–28 กุมภาพันธ์ 2018 บริษัท ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น Alps Electric Co. , Ltd. (TOKYO: 6770; ประธาน: Toshihiro Kuriyama สำนักงานใหญ่: โตเกียว) จะมีการจัดงานนิทรรศการ ที่ Convergence India 2018 เพื่อแนะนำเทคโนโลยี โดยการมุ่งเป้าเป็นพิเศษไปที่อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ งาน Convergence India 2018 […]