News Ticker

UNIDO และ Huawei เปิดตัว Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing (AIM Global) ที่งาน World AI Conference ในเซี่ยงไฮ้

Logo

เซี่ยงไฮ้–(BUSINESS WIRE)–10 กรกฎาคม 2023

ในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก (WAIC) ครั้งที่หก UNIDO, Huawei และพันธมิตรอื่น ๆ ได้เปิดตัว “Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing” (AIM Global) อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2023 AIM Global นำโดย UNIDO จะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมและการผลิต

Mr. Ciyong Zou, Deputy to the Director General and Managing Director of UNIDO, Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications at Huawei, and other partners during the official launch of AIM Global (Photo: Huawei)

Ciyong Zou รองผู้อำนวยการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของ UNIDO, Vicky Zhang รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Huawei และพันธมิตรรายอื่นๆ ระหว่างการเปิดตัว AIM Global อย่างเป็นทางการ (ภาพ: Huawei)

Gerd Müller ผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO กล่าวกับผู้ชม WAIC ในระหว่างพิธีเปิดว่า “เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราที่จะต้องแน่ใจว่าความก้าวหน้าในด้าน AI นั้นเกิดขึ้นในลักษณะที่ปลอดภัย มีจริยธรรม ยั่งยืนและครอบคลุม AIM Global จึงตระหนักถึงความสำคัญของการผสานช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆ และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการปฏิวัติ AI นี้ AIM Global จะเป็นแนวหน้าในการสร้างภูมิทัศน์ของ AI ให้เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ AI เป็นพลังผลักดันอันดี ที่ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงประโยชน์ของมันได้ และที่ซึ่งนวัตกรรมสามารถเติบโตอย่างสอดคล้องกับค่านิยมร่วมกันของเรา”

“เราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ AIM Global Huawei จะใช้ AI เพื่อนำโมเมนตัมใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ UNIDO และพันธมิตรรายอื่นๆ” Vicky Zhang รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Huawei กล่าว เธอกล่าวเสริมว่า “Huawei กำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านความสามารถในการประมวลผล และกำลังเปิดตัวโมเดลขนาดใหญ่หลายรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เป้าหมายของเราคือการพัฒนาโซลูชัน AI ที่ให้บริการทุกอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น”

กลุ่มพันธมิตรจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายท้องถิ่นและข้อมูลเชิงลึกของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีของ UNIDO ที่ให้การสนับสนุนแก่ SME ทั่วโลก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงของ SME ในภาคส่วนต่างๆ จะทำให้ AIM Global มีข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลกระทบที่เป็นประโยชน์สูงสุด UNIDO มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบุกเบิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน AI

AIM Global จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นหลัก ประการแรก AIM Global จะอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและการผลิตโดยเฉพาะ ประการที่สอง กลุ่มพันธมิตรและพันธมิตรอื่นๆ จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางจริยธรรมสำหรับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งจะรวมถึงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ประการที่สาม UNIDO ร่วมกับความช่วยเหลืของกลุ่มพันธมิตร จะพยายามที่จะนำเสนอคำแนะนำเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน AI ระดับชาติ สุดท้ายนี้ AIM Global จะส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้สำหรับการใช้ AI ในอุตสาหกรรมและการผลิต

Huawei จะสนับสนุน AIM Global อย่างแข็งขันด้วยกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยและพัฒนาที่ลึกซึ้ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53443591/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

corporate.comms@huawei.com

แหล่งที่มา: Huawei