News Ticker

PowerSchool และ Samart Telcoms ร่วมมือกันเพื่อขยายเทคโนโลยีการเรียนรู้เฉพาะบุคคลในประเทศไทย

Logo

ความร่วมมือระหว่าง PowerSchool กับ Samart Telcoms PCL จะช่วยขยายการเข้าถึงของนักการศึกษาและนักเรียนในการเข้าถึงโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและมีความสำคัญต่อพันธกิจของ PowerSchool ในประเทศไทย

ฟอลซัม แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–26 กรกฎาคม 2023 

PowerSchool (NYSE: PWSC) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกาเหนือ ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโครงการ PowerPartner ของ PowerSchool อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) จะสนับสนุนการขยายตัวทั่วโลกของโครงการพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของ PowerSchool และนำเสนอ PowerSchool Schoology Learning, PowerSchool SIS และ PowerSchool Enrollment ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Samart Telcoms Public Company Limited (PCL) เพื่อขยายโซลูชันเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่สำคัญต่อพันธกิจของ PowerSchool ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย” Tony Kender ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ PowerSchool กล่าว “เรามีพันธกิจที่สอดคล้องกันในการจัดหาเทคโนโลยีให้กับนักการศึกษาและนักเรียนซึ่งช่วยให้พวกเขาได้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขา และเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Samart Telcoms เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการศึกษาต่อไป”

การร่วมมือกับ Samart Telcoms PCL จะเน้นสนับสนุนนักการศึกษาและนักเรียนกว่า 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนเรียนทั่วประเทศไทย โดยมีแผนให้บริการนักเรียนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศไทยในปีหน้า นักการศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่สำคัญต่อพันธกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบงานการแปลภาษาระหว่างประเทศของ PowerSchool รวมถึงระบบการจัดการการเรียนรู้ชั้นนำของ PowerSchool (LMS), Schoology Learning, PowerSchool SIS และ PowerSchool Enrollment เพื่อสนับสนุนนักการศึกษา นักเรียน และครอบครัวจำนวนมากขึ้น และช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเฉพาะบุคคล

“ที่ Samart Telcoms เราทำงานเพื่อส่งมอบเทคโนโลยีที่แตกต่างและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ” Chotika Kamloonwesaruch รองประธานกรรมการบริหาร Samart Telcoms PCL กล่าว “เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ PowerSchool เพื่อขยายโซลูชันนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษาในประเทศไทยต่อไป”

โครงการ PowerPartner ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลก ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรช่องทางระดับภูมิภาคของ PowerSchool เพื่อสนับสนุนการตลาด การขาย และการปรับใช้ของลูกค้าในท้องถิ่น ปัจจุบัน พันธมิตรช่องทางจำหน่ายของ PowerSchool ให้บริการลูกค้าในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ คูเวต อนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และอุรุกวัย โดยมีแผนจะขยายโครงการอย่างรวดเร็วในปีนี้

เกี่ยวกับ Samart Telcoms Group

Samart Telcoms Group มุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริการพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน Samart Telcoms PCL แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Network Solutions ให้บริการทั้งเทคโนโลยีไร้สายและแบบมีสาย กลุ่มธุรกิจ Enhanced Technology ทำการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีเฉพาะต่าง ๆ สุดท้ายกลุ่มธุรกิจ Business Application นำเสนอโซลูชันและบริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า บริษัทยึดถือมาตรฐาน ISO 20000 และ ISO 27001 สำหรับการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการควบคุมคุณภาพการบริการ นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการ 30 แห่งทั่วประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

เกี่ยวกับ PowerSchool

PowerSchool (NYSE: PWSC) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอเมริกาเหนือ มีพันธกิจคือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ช่วยให้นักการศึกษาและนักเรียนตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดในแบบของพวกเขา PowerSchool เชื่อมต่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่สำนักงานไปจนถึงห้องเรียนไปจนถึงที่บ้าน ช่วยให้โรงเรียนและเขตปกครองจัดการการรายงานของรัฐและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาพิเศษ การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถพิเศษ การลงทะเบียน การเข้าร่วม เงินทุน การเรียนรู้ คำแนะนำ การให้เกรด การประเมิน และการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่สำนักงานไปจนถึงที่บ้าน แพลตฟอร์มแบบครบวงจร PowerSchool รองรับนักเรียนมากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกและลูกค้ามากกว่า 15,000 ราย รวมถึงนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 90 เขตจาก 100 เขตชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และจำหน่ายโซลูชันในกว่า 90 ประเทศ ไปที่ www.powerschool.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

© PowerSchool. PowerSchool และเครื่องหมาย PowerSchool อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ PowerSchool Holdings, Inc. หรือบริษัทในเครือ *ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ติดต่อช่องทางจำหน่ายโครงการ PowerPartner:
Tim Russell
tim.russell@powerschool.com

ติดต่อฝ่ายสื่อ:
WE Communications for PowerSchool
WE-PowerSchool@we-worldwide.com
(503) 443-7155

แหล่งที่มา: PowerSchool Holdings, Inc.