สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานประสบความสำเร็จในโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ปี 2022

Logo

  • โครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR ที่มีระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม เสร็จสิ้นลงแล้ว
  • มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และเนปาล จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการ
  • ส่งเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน-เกาหลีผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล XR และ Metaverse ระหว่างประเทศ

ปูซาน เกาหลีใต้–(BUSINESS WIRE)–18 มกราคม 2023

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน (ประธาน Jeong Mun-Seob) ประกาศเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรม ASEAN-ROK XR โดยมีผู้เข้าร่วม 19 คนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่ ASEAN-ROK ICT Convergence Village ในเมืองปูซาน

ในช่วงห้าวันตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนถึงวันที่ 2 ธันวาคม ทีมงานได้พัฒนามาตรการความร่วมมือเฉพาะระหว่างเกาหลีและอาเซียนในด้าน XR และเทคโนโลยี metaverse

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO (อธิบดี Kim Ji-Sung) และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (เลขาธิการ Woo Kyoung-Ha)

โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว XR และมรดกทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียน โครงการประกอบด้วยการฝึกอบรมทฤษฎี XR/Metaverse การแนะนำกรณีศึกษาของการท่องเที่ยวเกาหลี XR/Metaverse และการบรรจบกันของมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทที่สำคัญในเกาหลี และการเขียนข้อเสนอโครงการร่วมกันโดยทีมงานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสมาชิก 19 คนจากสี่ประเทศในอาเซียน (กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) และเนปาลจาก ICT องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรัฐบาลท้องถิ่น โดยจากความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม พวกเขาได้เสนอโครงการความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวและมรดกทางวัฒนธรรม

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทั้งหมดเก้ารายการมาจากโครงการฝึกอบรม ได้แก่

1) กัมพูชา, นครวัด, การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม, FIND ANGKOR

2) อินโดนีเซีย Metatourism ในเมืองบาตู

3) เนปาล การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์เสมือนจริงผ่านการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเนปาล

4) มาเลเซีย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในรัฐซาราวักในโลกความเป็นจริงอันสมบูรณ์

5) มาเลเซีย AIVACHI (ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของผู้ช่วยเสมือนปัญญาประดิษฐ์)

6) มาเลเซีย แกลเลอรีการท่องเที่ยวอัจฉริยะไทปิง (TAIPING SMART TOURISM GALLERY)

7) เวียดนาม การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริม UNESCO ICH ผ่าน VR อย่างเทศกาล Giong ของคนเวียดนามในวัด Phu Dong และวัด Soc

8) เวียดนาม การประยุกต์ใช้ XR-METAVERSE ในการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในนครโฮจิมินห์และเมืองไฮฟอง

9) เวียดนาม การแปลงข้อมูลโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมใน Long An ไปสู่รูปแบบดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญจะหารือเกี่ยวกับโครงการที่มีแนวโน้มมากที่สุดซึ่งจะได้รับโปรโมตเป็น 'โครงการความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR' ในปีหน้า

Jeong Mun-Seob ประธานและซีอีโอของ BIPA กล่าวว่า "ผ่านโครงการฝึกอบรมนี้ เราได้ขยายความเป็นไปได้ของความร่วมมือในด้าน XR และ metaverse กับเกาหลีและอาเซียน ความร่วมมือเกาหลี-อาเซียน XR คาดว่าจะเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทเกาหลีในการเข้าสู่ตลาด ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและประเทศในอาเซียนผ่านเครือข่ายที่ขยายออกไป "

Kim Ji-Sung ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายใต้การอุปถัมภ์ของ UNESCO กล่าวว่า "ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เร็วขึ้นตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ความพยายามผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น XR และ metaverse กับมรดกทางวัฒนธรรมกำลังได้รับความสนใจ โครงการฝึกอบรมนี้จะขยายโอกาสให้คนรุ่นหลังในอาเซียนได้มีส่วนร่วมกับความสนใจในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม”

"XR·Metaverse เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมื่อเร็ว ๆ นี้ TPO ยังประสบความสำเร็จในการประชุมสามัญครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว" กล่าวโดย Woo Kyoung-Ha เลขาธิการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเมืองในเอเชียแปซิฟิก (TPO) "เราจะพยายามต่อไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างเกาหลีและอาเซียนบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซานและ TPO"

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งปูซาน
Hanah
+82-51-783-1170
hanah@busanit.or.kr
http://www.busanit.or.kr/

แหล่งที่มา: Busan IT Industry Promotion Agency