Featured

P&G ก้าวไปอีกขั้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าเทียมทางเพศในโฆษณาอย่างเป็นระบบ ณ เทศกาลแห่งการสร้างสรรค์ Cannes Lions 2018

June 19, 2018 Jason 0

ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ทรงอิทธอพลในวงการสื่อและวงการบันเทิงอย่าง ควีน ลาติฟาห์ และ เคที คูริก คานส์, ฝรั่งเศส–(BUSINESS WIRE)–18 มิถุนายน 2018 วันนี้ Procter & Gamble Company (NYSE: PG) ก้าวหน้าไปอีกขั้นในเรื่องของพันธสัญญาต่อความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านการจัดกิจกรรม การแสดงความรับผิดชอบและการร่วมมือรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างความหลากหลายตลอดห่วงโซ่อุปทานแห่งการสร้างสรรค์ นำไปสู่การนำเสนอบทบาทของสตรีผ่านโฆษณาและสื่อต่างๆ ที่เป็นไปในทิศทางบวกและมีความถูกต้องมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตและสังคมที่ดี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 29% ของโฆษณาและรายการสื่อมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีและเด็กผู้หญิงอย่างไม่ถูกต้องและเป็นการนำเสนอในเชิงลบ* และผู้หญิงยังไม่มีบทบาทมากเท่าที่ควรสำหรับงานเบื้องหลัง: มีผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officers เพียงแค่ร้อยละ 32 ตำแหน่ง […]