News Ticker

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยเพิ่มฐานข้อมูลใหม่และเนื้อหาการสัมภาษณ์

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–07 พฤษภาคม 2024

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) ต่ออายุเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (https://www.asean.or.jp/) ในหน้าแรกของเว็บไซต์แสดงสโลแกนใหม่ของ AJC: “Building Bridges, Connecting Heart to Heart” พร้อมภาพประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและจิตวิญญาณของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น

The ASEAN-Japan Centre relaunches official website: New database and interview content added (Graphic: Business Wire)

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง: เพิ่มฐานข้อมูลใหม่และเนื้อหาการสัมภาษณ์ (กราฟิก: Business Wire)

นอกจากการจัดแสดงและรายงานกิจกรรมของ AJC แล้ว เว็บไซต์ใหม่ยังนำเสนออินโฟกราฟิก 'ASEAN-Japan Basic Information at a Glance' ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอาเซียนที่ให้การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของอาเซียน รวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน และค่าดัชนีความได้เปรียบที่ปรากฏRCA) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ภาพรวมของจํานวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาค  และเนื้อหาสัมภาษณ์ 'The People of ASEAN-Japan' ที่นําเสนอเรื่องราวของผู้คนที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคอาเซียน-ญี่ปุ่น เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นบน พื้นฐานของความไว้วางใจจากมุมมองที่แตกต่างกัน เนื้อหาจะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว

เป็นเวลากว่า 40 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1981 AJC ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาคผ่านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน การเปิดตัวเว็บไซต์อีกครั้งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหกปี AJC ได้ถือเอามิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นปีที่ 50 ในปี 2023 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ตามคําแถลงวิสัยทัศน์ “หุ้นส่วนที่เชื่อถือได้” ที่ผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นนํามาใช้ในการประชุมสุดยอดที่ระลึก AJC มีเป้าหมายที่จะกระชับความสัมพันธ์ “จากใจถึงใจ” ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข ยั่งยืน ครอบคลุม และเจริญรุ่งเรือง

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53966401/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) PR Unit

Tomoko Miyauchi (MS)

URL: https://www.asean.or.jp/
TEL: +81 (0)3-5402-8118

Email: toiawase_ga@asean.or.jp

ที่มา: ASEAN-Japan Centre