News Ticker

รายงาน Emerging Trends in Real Estate® ของ ULI และ PwC พบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียพบความหวังแม้ในช่วงซบเซา

Logo

ฮ่องกงและสิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–24 พฤศจิกายน 2022

รายงาน Emerging Trends in Real Estate® Asia Pacific ฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นการคาดการณ์อสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคที่จัดพิมพ์ร่วมกันโดย Urban Land Institute (ULI) และ PwC เผยให้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง เนื่องจากความกังวลเรื่องต้นทุนหนี้ที่เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยรายงานชิ้นนี้อ้างอิงจากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ 233 คน และการสัมภาษณ์นักลงทุน นักพัฒนา ตัวแทนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และนายหน้าผู้ปล่อยกู้ 101 คน

เงินเฟ้อทั่วโลก เศรษฐกิจที่ถดถอย และความเสื่อมโทรมของตัวชี้วัดทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นต่อไป ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะระงับการซื้อจนกว่าจะเห็นชัดขึ้นว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนั้นจะเป็นอย่างไร เห็นได้ชัดว่าปริมาณธุรกรรมในภูมิภาคลดลง โดยจำนวนธุรกรรมในไตรมาสที่สามในเอเชียแปซิฟิกลดลง 38% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือ 32,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นปริมาณการซื้อขายในไตรมาสสามที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีในภูมิภาคนี้ จีนแผ่นดินใหญ่มีสัดส่วนการลดลงมากที่สุดโดยลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี

David Faulkner, President of ULI Asia Pacific กล่าวว่า "อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในภูมิภาค และเปลี่ยนวิธีที่นักลงทุนประเมินดีลที่จะเกิดขึ้น ในฐานะการป้องกันเงินเฟ้อในระยะยาว อสังหาริมทรัพย์จะยังคงดึงเงินทุน แต่ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและวิธีที่ผู้คนใช้สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไป"

ตลาดชั้นนำสำหรับโอกาสการลงทุนในภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงและวิธีแบบ Flight-to-Safety สิงคโปร์ โตเกียว และซิดนีย์ยังคงครองตำแหน่งตลาดสามอันดับแรก ด้วยวิกฤตสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่และความเข้มงวดที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดที่ยังไม่จบลง สิงคโปร์จึงได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนทิศทางของเงินทุนที่อาจถูกวางไว้ในสินทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โตเกียวยังคงได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าต้นทุนการกู้ยืมจะลดลงและส่วนต่างที่เป็นบวกจะมากกว่าต้นทุนของหนี้ แม้จะมีการผ่อนปรนกฎต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิดในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แต่สถานะของตลาดการค้าและที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกทำให้เกิดความเสี่ยงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เศรษฐกิจถดถอยซึ่งมีอัตราเงินเฟ้อสูงในปัจจุบัน

Stuart Porter, Asia Pacific Real Estate Tax Leader กล่าวว่า “สภาวะตลาดที่แตกแยกที่ยังไม่สิ้นสุดทำให้สิงคโปร์และโตเกียวสามารถรักษาตำแหน่งสูงสุดในฐานะเมืองที่มีแนวโน้มการลงทุนที่สดใสที่สุด แม้ว่าปัจจัยเสริมแต่ละเมืองจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อสำรวจโอกาสในภูมิภาคนี้ นักลงทุนควรใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการซื้อสินทรัพย์ใหม่ในตลาดเอเชียบางแห่ง และเปลี่ยนความสนใจจากประเภทสินทรัพย์ทั่วไปเป็นพื้นที่เฉพาะที่หลากหลายซึ่งดูแล้วมีอนาคตกว่าแทน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์กันชนและธีมเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสินทรัพย์กระแสหลัก เช่น สำนักงานและภาคการค้าปลีกที่ได้รับความนิยมมาแต่เดิม”

นักลงทุนได้เริ่มปรับกลยุทธ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์กันชนที่ทนทานต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ไม่ปกติ และหันไปหาสินทรัพย์ที่สามารถเสนอคุณลักษณะต่างๆ เช่น การจัดทำดัชนีค่าเช่า ระยะเวลาการเช่าที่สั้นลง และรายได้ประจำที่น่าเชื่อถือ ครอบครัวหลายครอบครัว โรงแรม บ้านพักคนชรา และภาคส่วนโลจิสติกส์ถือเป็นสินทรัพย์กันชนที่ดี ภาคส่วนย่อยของเศรษฐกิจใหม่ เช่น ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานห้องเย็น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านชีววิทยาศาสตร์ และพื้นที่จัดเก็บด้วยตนเอง ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือการลงทุนที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการครอบครอง 5G ที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างที่ไม่เพียงพอเพื่อรองรับ อุปสงค์และวิวัฒนาการของห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยการระดมทุนใหม่ 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับกลยุทธ์ที่ฉวยโอกาสในภาคส่วนย่อยเหล่านี้ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมากกว่าสามเท่าของยอดรวมทั้งหมดในปี 2021 ลอจิสติกส์น่าจะยังคงความน่าสนใจต่อไปสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าสู่ปี 2023

ด้วยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มความเสี่ยงในการพัฒนา โครงการพัฒนาที่กินเวลายาวนานจึงถูกระงับไว้ก่อน นักลงทุนยังปรับเปลี่ยนการรับประกันภัยโดยการตั้งส่วนสำรองสำหรับอัตราการออกที่สูงขึ้น การลดการใช้หนี้ การซื้อวัสดุล่วงหน้า รวมถึงการใช้แนวทาง "วิศวกรรมมูลค่า" เพื่อค้นหาความประหยัดผ่านการวิเคราะห์พารามิเตอร์สรุปการออกแบบที่เข้มงวดมากขึ้น

ภาคสำนักงานยังคงเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ทรัพย์สินที่สำคัญในเขตธุรกิจและเขตต่างๆ มักจะขาดตลาดอยู่เสมอ และเป็นเป้าหมายของกองทุนหลักระดับภูมิภาคที่แข่งขันกันเพื่อวางทุน ในขณะเดียวกัน ก็คาดว่าจะยังคงมีช่องว่างด้านราคาที่กว้างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ดูรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Urban Land Institute

พันธกิจของ Urban Land Institute (ULI) คือการกำหนดอนาคตของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นสำหรับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั่วโลก ULI มีสมาชิกมากกว่า 2,600 รายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ULI Asia Pacific ที่ asia.uli.org

เกี่ยวกับ PwC – ทั่วโลก

ที่ PwC จุดประสงค์ของเราคือการสร้างความไว้วางใจในสังคมและแก้ปัญหาที่สำคัญ เราเป็นเครือข่ายบริษัที่อยู่ใน 152 ประเทศ โดยมีพนักงานเกือบ 328,000 คนที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการรับประกัน ที่ปรึกษา และภาษีที่มีคุณภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและบอกเราถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้ที่ www.pwc.com

PwC หมายถึงเครือข่าย PwC และ/หรือบริษัทสมาชิกหนึ่งแห่งขึ้นไป ซึ่งแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก โปรดดู www.pwc.com/structure เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ULI Media Enquiries: media@uli.org

แหล่งข้อมูล: Urban Land Institute

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/52977613/en