News Ticker

ODDITY ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Logo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–24 มิถุนายน 2023

ODDITY Tech Ltd. (“ODDITY”) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่สร้างขึ้นเพื่อพลิกโฉมตลาดความงามและสุขภาพระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทมีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ODDITY มีการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญประเภท A ใน Nasdaq Global Select Market ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ODD” โดยยังไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะนำเสนอขายและช่วงราคาสำหรับการนำเสนอขาย การเสนอขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตลาด และไม่สามารถรับประกันได้ว่า การยื่นเสนอขายหุ้นจะเสร็จสิ้นลงเมื่อใด หรือขี้นอยู่กับขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการนำเสนอขาย

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC และ Allen & Company LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลหนังสือชี้ชวนสำหรับการยื่นเสนอขายหุ้น BofA Securities, Barclays Capital Inc., Truist Securities, Inc., JMP Securities, A Citizens Company, and KeyBanc Capital Markets Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการยื่นเสนอขายหุ้น

การนำเสนอขายจะกระทำโดยหนังสือชี้ชวนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอขายสามารถขอได้ที่ Goldman Sachs & Co. LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 หมายเลขโทรศัพท์ (866) 471-2526 หรือทางอีเมล prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 หมายเลขโทรศัพท์ (866) 718-1649 หรือทางอีเมล prospectus@morganstanley.com และ Allen & Company LLC ติดต่อ: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York, New York 10022 หรือทางอีเมล allenprospectus@allenco.com

มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถนำเสนอขายหรือซื้อได้ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการนำเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การนำเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ ODDITY

ODDITY เป็นบริษัทเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่สร้างและปรับขนาดแบรนด์ที่ใช้ระบบดิจิทัล เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพที่ครองตลาดออฟไลน์ บริษัทให้บริการผู้ใช้กว่า 40 ล้านคนพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมทั้งปรับใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อระบุความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาโซลูชันในรูปแบบผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ ODDITY เป็นเจ้าของ IL MAKIAGE และ SpoiledChild โดยมีสำนักงานใหญ่ใน New York City ศูนย์ R&D ใน Tel Aviv ประเทศอิสราเอล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพใน Boston

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

สื่อ:
Michael Braun
michaelb@oddity.com
นักลงทุน:
IR@oddity.com

แหล่งที่มา: ODDITY Tech Ltd.