News Ticker

Mary Kay Inc. เผยแพร่รายงานความยั่งยืนและผลลัพธ์ทางสังคมประจำปี 2020 – 2022

Logo

รายงานเน้นความยั่งยืนทั่วโลกและผลลัพธ์ทางสังคมของแบรนด์ความงามในตำนานจนถึงปี 2030

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–15 ธันวาคม 2022

วันนี้ Mary Kay Inc. ผู้สนับสนุนระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้เผยแพร่รายงานรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับ Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (ELTFAST) ซึ่งเป็นโครงการความยั่งยืนระดับโลกของแบรนด์

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow extends Mary Kay's vision to 2030 and beyond. (Credit: Mary Kay Inc.)

การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนช่วยขยายวิสัยทัศน์ของ Mary Kay ไปจนถึงปี 2030 และปีต่อ ๆ ไป(เครดิต: Mary Kay Inc.)

“เราภูมิใจในความก้าวหน้าที่เราได้ทำบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนของเราจนถึงตอนนี้ และเราได้รับแรงบันดาลใจในการดูว่าการกระทำของเราในวันนี้จะจัดการกับความท้าทายระดับโลกสำหรับคนรุ่นอนาคตได้อย่างไร” กล่าวโดย Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. “Mary Kay มีการดำเนินงานในเกือบ 35 ประเทศ ซึ่งเราถือว่านั่นคือความสำเร็จและความรับผิดชอบ การทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนคือแผนงานของเราในการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ”

การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนช่วยขยายวิสัยทัศน์ของ Mary Kay ไปจนถึงปี 2030 และปีต่อ ๆ ไป ซึ่งช่วยสร้างภาพว่า "ดูดี" เป็นอย่างไรสำหรับ Mary Kay ที่ปรึกษาอิสระด้านความงาม ลูกค้า และที่สำคัญที่สุดคือโลกใบนี้ การสร้างคุณค่าให้ชีวิตในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้รับการพัฒนาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ Mary Kay และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ทำให้ Mary Kay เป็นส่วนสำคัญของแนวร่วมระดับโลกเพื่อรับประกันอนาคตที่ดีกว่า

สามารถดูรายงานฉบับเต็มปี 2020 – 2022 ได้ที่นี่ บทสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานมีอยู่ที่นี่

นับตั้งแต่เปิดตัว ELTFAST ในปี 2020 Mary Kay มีความก้าวหน้าอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รายงานปี 2022 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งการดำเนินการ และเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงผลักดันของบริษัทในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

 • มุ่งเน้นที่การรักษาวัฒนธรรมของบริษัท Mary Kay ได้รับรางวัลนายจ้าง/สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม 13 รางวัล และอยู่ในอันดับที่ 8 ของรายการ “The Companies Employees Don’t Want to Leave” ซึ่งเผยแพร่โดย Resume.io
 • เปิดเผยข้อมูลความหลากหลายทางเพศในการเป็นผู้นำ: ทีมผู้บริหารเป็นผู้หญิง 54% ผู้จัดการและตำแหน่งที่สูงกว่าเป็นผู้หญิง 59% โดย 62% ของพนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิง
 • ในปี 2021 ได้คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน 75% ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากแบบสำรวจการมีส่วนร่วมทั้งหมดในปี 2019 (ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 10%)
 • 38 บริษัทที่ได้รับรางวัลในด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคม และความยั่งยืน
 • Deloitte เสนอชื่อให้ Mary Kay Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการจัดการยอดเยี่ยมประจำปี 2022 ของสหรัฐอเมริกา

การดูแลผลิตภัณฑ์

 • ได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council (FSC) (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) การรับรอง FSC รับรองว่าผลิตภัณฑ์มาจากป่าที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
 • 12% ของซัพพลายเออร์ทางอ้อมของเราเป็นผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือมีทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 • ได้รับการรับรองน้ำมันปาล์ม 88% และเมล็ดในปาล์ม 72%
 • จัดการประชุมสุดยอดซัพพลายเออร์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลก
 • ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์เหรียญเงินประจำปี 2022 สำหรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของซัพพลายเออร์
 • ได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการขับเคลื่อนสำหรับ SPICE (กลุ่มผู้ผลักดันบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมความงาม)

การผลิตที่มีความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนมูลนิธิ Arbor Day ในโครงการปลูกป่าทั่วโลกสามโครงการในบราซิล มาดากัสการ์ และสหรัฐอเมริกา
 • วิเคราะห์การใช้น้ำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนติดตั้งมาตรวัดการไหลของน้ำใหม่
 • สนับสนุนโครงการ Global Reefs ของ The Nature Conservancy ผ่านโครงการผลกระทบที่ไม่ซ้ำกัน 12 โครงการ
 • เข้าร่วม Ocean Stewardship Coalition ของ UN Global Compact
 • โรงงานผลิต/R&D ของ Richard R. Rogers (R3) ประกาศว่าได้ผ่านการรับรอง OSHA VPP Star Re-Certification โดยไม่มีข้อค้นพบและคำแนะนำใด ๆ
 • ได้รับการรับรอง OSHA Star Re-Certification

การเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิง

 • เผยแพร่ “การนำร่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ในระดับหมู่บ้าน: โครงการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นสตรีในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” รายงานผลกระทบ (ระยะที่ 1: 2017-2021)
 • ทำให้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศตามหลักการเสริมพลังของผู้หญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมในตัวเร่งความเท่าเทียมทางเพศเป้าหมายของ UN Global Compact
 • ยกระดับความเป็นผู้นำของผู้หญิงในอุตสาหกรรมประมงในเม็กซิโกผ่านโครงการ 8 โครงการที่ดำเนินการโดย The Nature Conservancy
 • ขับเคลื่อนการเปิดตัวโครงการผู้ประกอบการฟรีในหกภาษาทั่วโลก พัฒนาโดย International Trade Center SheTrades Initiative
 • มอบทุนสนับสนุน STEAM 14 ทุนแก่หญิงสาวทั่วโลกที่มีความฝันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ STEAM
 • เข้าร่วมโครงการความเสมอภาคทางเพศเป้าหมายของ UN Global Compact เพื่อดำเนินการตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • ส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีในแนวร่วมปฏิบัติการสร้างความเท่าเทียม โดยการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นในรายงานความรับผิดชอบด้านความเท่าเทียมกันของการสร้างสตรีแห่งสหประชาชาติประจำปี 2022

ผลลัพธ์ทางสังคม

 • ตั้งแต่ปี 2008 Pink Changing Lives ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและครอบครัวของพวกเธอมากกว่า 6 ล้านคน โดยร่วมมือกับองค์กรกว่า 3,250 องค์กร และบริจาคเงินกว่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2022 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมได้สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 20 แห่งทั่วโลก
 • Mary Kay และ Mary Kay Ash Foundation สนับสนุนการพัฒนาและการเปิดตัว “GBV Guidance for Development Programs” และการเปิดตัวใน 10 ประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดตั้ง Community of Practice ที่มีสมาชิก 240 คนใน 16 ประเทศจนถึงปัจจุบัน
 • เงินสนับสนุนของ Mary Kay และ Mary Kay Ash Foundation ช่วยให้กองทุน UN Trust เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวน 54,822 คนที่รอดชีวิตจากความรุนแรงผ่านโครงการ 157 GBV ใน 68 ประเทศในห้าภูมิภาค รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่พิการ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผู้พลัดถิ่นในประเทศหรือผู้ลี้ภัย และผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เป็นชนพื้นเมือง
 • บริจาคเงินกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรระดับโลกที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้หญิง

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash หนึ่งในผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จ ได้ก่อตั้งบริษัทความงามในฝันของเธอในปี 1963 โดยมีเป้าหมายเดียวคือทำให้ชีวิตของผู้หญิงดีขึ้น ความฝันนั้นได้เบ่งบานกลายเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีพนักงานขายอิสระหลายล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ ในฐานะบริษัทพัฒนาผู้ประกอบการ Mary Kay มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้หญิงในการเดินทางสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา การสนับสนุน การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรม Mary Kay ทุ่มเทให้กับการลงทุนในวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงามและการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ทันสมัย เครื่องสำอาง อาหารเสริม และน้ำหอม Mary Kay เชื่อในการทำให้ชีวิตดีขึ้นในวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางธุรกิจ สนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง ยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ ปกป้องผู้รอดชีวิตจากการทารุณกรรมในครอบครัว ทำให้ชุมชนของเราสวยงาม และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ทำตามความฝันของพวกเขา สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ marykayglobal.com หรือค้นหาเราบน FacebookInstagram และ LinkedIn หรือติดตามเราบน Twitter

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53023640/en

ติดต่อ

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
972.687.5332 หรือ media@mkcorp.com

แหล่งที่มา: Mary Kay Inc.