News Ticker

Falcon’s Beyond ประกาศการขยายธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีสำนักงานแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์

Logo

Falcon’s Creative Philippines, Inc. คาดว่าจะเปิดให้บริการในต้นปี 2023 เพื่อสนับสนุน Falcon’s Creative Group

ออร์แลนโด, ฟลอริดา –(BUSINESS WIRE)–15 ธันวาคม 2022

Falcon's Beyond (“Falcon's” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาความบันเทิงระดับโลกแบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญในการสร้างและขยายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ประกาศแผนการขยายธุรกิจของบริษัทไปทั่วโลก โดยมีกำหนดเปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่กรุงมะนิลาในช่วงต้นปี 2023

Falcon's Creative Philippines, Inc. คาดว่าจะจ้างพนักงานใหม่ประมาณ 20 คนภายในไตรมาสหน้าเพื่อสนับสนุนและขยาย Falcon's Creative Group ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Falcon's Beyond ที่ให้บริการด้านการวางแผนหลัก การออกแบบสร้างสรรค์ การผลิตสื่อและเสียง ระบบการดึงดูดและเทคโนโลยีเชิงประสบการณ์แก่ลูกค้าทั่วโลก ทีมงานที่มีความสามารถในท้องถิ่นของสำนักงานแห่งใหม่จะประกอบด้วยนักวาดภาพประกอบ นักออกแบบสถาปัตยกรรม นักสร้างแบบจำลอง และศิลปิน ตลอดจนสื่อและนักออกแบบเกมแบบอินเทอร์แอกทีฟ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแรงเสริมของครอบครัวพนักงานเกือบ 100 คนในออร์แลนโดของบริษัท ทีมงานนานาชาติชุดใหม่นี้จะทำงานในโครงการระดับโลกในพื้นที่บันเทิงตามธีม

Cecil D. Magpuri ซีอีโอของ Falcon's Beyond ได้กล่าวว่า "ในฐานะคนฟิลิปปินส์ที่มีฐานะดีคนหนึ่ง ความฝันตลอดชีวิตของฉันและพ่อของฉันคือการได้เปิดสำนักงานของ Falcon ในฟิลิปปินส์และสนับสนุนผู้มีความสามารถในท้องถิ่นที่หลากหลาย" “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขยายขอบเขตของบริษัทไปทั่วโลก และสร้างทีมนักเล่าเรื่องและนักสร้างสรรค์ที่มีความกระตือรือร้นเพื่อสนับสนุนผลงานด้านโครงการบันเทิงระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงของเรา”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงความสามารถกับ Falcon's Creative Philippines, Inc. โปรดไปที่ www.falconscreativegroup.com/Philippines หรือติดต่อบริษัทได้ที่ Careers@falconscreative.ph หรือทางโทรศัพท์ที่ +63 917 102 4754

การประกาศของ The Falcon’s Creative Philippines, Inc. เกิดขึ้นหลังจากข่าวการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอื่น ๆ จาก Falcon’s Beyond เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม Falcon's Beyond ได้ประกาศแผนการที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ผ่านข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับ FAST Acquisition Corp. II ("FAST II") (NYSE: FZT) บริษัทจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่ก่อตั้งโดย Doug Jacob และนำโดย Sandy Beall เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทที่ควบรวมกันใหม่จะมีชื่อว่า "Falcon’s Beyond Global, Inc." และคาดว่าจะจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อหุ้น "FBYD" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Falcon

เกี่ยวกับ Falcon's Beyond

Falcon's Beyond มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เป็นองค์กรพัฒนาประสบการณ์ด้านความบันเทิงระดับแนวหน้าที่ครบวงจรโดยเน้นไปที่โมเดล IP Expander แบบครบวงจร บริษัทนำทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและหุ้นส่วนไปสู่ตลาดโลกผ่านสวนสนุก รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร ภาพยนตร์สารคดี ซีรีส์ที่เป็นตอน สินค้าอุปโภคบริโภค การออกใบอนุญาต และอื่นๆ บริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบมากมายและให้บริการออกแบบใน 27 ประเทศทั่วโลก เปลี่ยนโลกในจินตนาการให้กลายเป็นความจริง

ข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งที่จะหาได้

เกี่ยวกับด้านธุรกรรมที่นำเสนอ Falcon's Beyond ตั้งใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 (“การจดทะเบียน”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ซึ่งจะรวมถึงหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ทำหน้าที่เป็นหนังสือชี้ชวนร่วมของ Falcon's Beyond และหนังสือมอบฉันทะของ FAST II ที่เป็นหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวน หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้น FAST II ทั้งหมด ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เว้นแต่จะผ่านหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการยกเว้น FAST II และ Falcon's Beyond จะยื่นเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอต่อ SEC ก่อนการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นของ FAST II และผู้สนใจอื่น ๆ ควรอ่าน เมื่อมีหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเอกสารอ้างอิงที่ยื่นที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคู่สัญญาในข้อตกลงการควบรวมกิจการและการรวมธุรกิจที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ FAST II จะสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนได้ฟรี รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Falcon's Beyond และ FAST II โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของ SEC (http://www.sec .gov) นอกจากนี้ยังสามารถรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งคำขอไปที่ FAST Acquisition Corp. II, 1350 Avenue of the Americas, 2nd Floor, New York, NY 10019, 203-403-3763. เอกสารที่ Falcon’s Beyond ยื่นต่อ SEC อาจได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ 6996 Piazza Grande Avenue, Suite 301, Orlando, FL 32835

ผู้เข้าร่วมในการเรียกร้อง

FAST II และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ FAST II ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ รายชื่อของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเหล่านั้นและคำอธิบายส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขาใน FAST II มีอยู่ในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายของ FAST II ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ลงวันที่ 15 มีนาคม 2021 ซึ่งยื่นต่อ SEC และหาได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของผู้เข้าร่วมดังกล่าวจะอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนสำหรับการรวมธุรกิจที่เสนอเมื่อมี

บริษัทและกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอาจถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ FAST II ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอด้วย รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการรวมธุรกิจที่เสนอจะรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนสำหรับการรวมธุรกิจที่เสนอเมื่อมี

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการชักชวนผู้รับมอบฉันทะ ความยินยอม หรือการอนุญาตที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ หรือในส่วนของการรวมธุรกิจที่เสนอ และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งการเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เว้นแต่จะผ่านหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 10 รัฐบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการยกเว้น

ข้อความที่มองไปข้างหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยบางข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติหลักการข้อยกเว้นความรับผิดภายใต้กฎหมายการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ของสหรัฐอเมริกา ข้อความที่มีลักษณะเป็นการมองไปข้างหน้าโดยทั่วไปจะมากับคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” "อาจ" "จะ" "ประมาณ" "ดำเนินการต่อ" “มุ่งหวัง" "ตั้งใจ" "คาดหวัง" "ควร" "จะ” “วางแผน” “ทำนาย” “ศักยภาพ” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “มุมมอง” และการแสดงออกที่คล้ายกันซึ่งทำนายหรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคตหรือไม่ใช่ข้อความเรื่องประวัติศาสตร์

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคาดหวังว่าธุรกรรมที่เสนอจะเกิดขึ้นและบริษัทที่ควบรวมกันจะเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq เช่นเดียวกับวันเปิดสำนักงานในฟิลิปปินส์ จำนวนพนักงานที่จะได้รับการจ้างงานและการสนับสนุนจาก Faclon's Creative Group ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่หลากหลายและจากความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและ FAST II และไม่ใช่การคาดการณ์ของผลการปฏิบัติงานจริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และไม่ควรยึดถือโดยนักลงทุนหรือผู้อื่น  การรับประกัน การประกัน การคาดการณ์ หรือข้อความที่ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็น เหตุการณ์และสถานการณ์จริงเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐาน เหตุการณ์และสถานการณ์จริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Falcon's Beyond และ FAST II ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสามารถของ Falcon ในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติสำหรับสำนักงานในฟิลิปปินส์ ตลอดจนความเสี่ยงที่ธุรกรรมที่เสนอจะปิดลง ความเป็นไปได้อาจได้รับผลกระทบจาก (1) การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในและต่างประเทศ สภาวะตลาด การเงิน การเมือง และกฎหมายโดยทั่วไป และในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะ; (2) ผลของการดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ FAST II, Beyond หรือ PubCo ของ Falcon หลังจากการประกาศการรวมธุรกิจที่เสนอ (3) การที่คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการรวมธุรกิจที่เสนอได้สำเร็จหรือทันเวลา รวมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบหรือการประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับประสิทธิผลของหนังสือชี้ชวน/หนังสือมอบฉันทะของเรา ไม่ได้รับ ล่าช้าหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ Falcon's Beyond หรือผลประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากธุรกรรมที่เสนอ หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่จำเป็นของ FAST II; (4) การเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การยุติข้อตกลงควบรวมกิจการ (5) ความผันผวนในราคาหลักทรัพย์ของ FAST II หรือ Falcon's Beyond (6) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนอ ทำให้แผนและการดำเนินงานปัจจุบันหยุดชะงัก อันเป็นผลมาจากการประกาศและการรวมธุรกิจเป็นผลสำเร็จ (7) การบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Falcon's Beyond รวมถึงสิทธิบัตร และการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ความเสี่ยงหรือศักยภาพด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น (8) ความล้มเหลวใด ๆ ในการตระหนักถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรมที่เสนอ; (9) ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของข้อมูลทางการเงินที่คาดการณ์เกี่ยวกับ Falcon’s Beyond; (10) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวธุรกิจของ Falcon’s Beyond และช่วงเวลาของเหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจที่คาดหวัง (11) ผลกระทบของการแข่งขันต่อธุรกิจของ Falcon’s Beyond; (12) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนออาจไม่เสร็จสิ้นภายในเส้นตายการรวมธุรกิจของ FAST II และความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในการขยายเวลาเส้นตายการรวมธุรกิจหาก FAST II ร้องขอ (13) จำนวนคำขอไถ่ถอนทำโดยผู้ถือหุ้นของ FAST II; (14) ความสามารถของ FAST II หรือ Falcon's Beyond ในการออกตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน หรือได้รับแหล่งเงินทุนจากหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอหรือในอนาคต (15) และปัจจัยเหล่านั้นที่หารือในหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายของ FAST II ลงวันที่ 15 มีนาคม 2021 ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ" และเอกสารอื่นๆ ที่ FAST II ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC หากความเสี่ยงใดๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือข้อสันนิษฐานของเราพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่บอกเป็นนัยในข้อความที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ทั้ง FAST II และ Falcon's Beyond ไม่ทราบในขณะนี้ หรือ FAST II หรือ Falcon's Beyond เชื่อว่าไม่เป็นแก่นสาร ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่มีอยู่ในข้อความที่มองไปข้างหน้า นอกจากนี้ ข้อความที่มองไปข้างหน้ายังสะท้อนถึงความคาดหวัง แผนการ หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตของ FAST II และ Falcon’s Beyond ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ FAST II และ Falcon’s Beyond มุ่งหวังว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาจะทำให้การประเมินของ FAST II และ Falcon’s Beyond เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ FAST II และ Falcon's Beyond อาจเลือกที่จะอัปเดตข้อความที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้ในอนาคต, FAST II และ Falcon's Beyond ปฏิเสธโดยเฉพาะข้อผูกมัดใดๆ ที่จะทำเช่นนั้น ข้อความที่มองไปข้างหน้าเหล่านี้ไม่ควรยึดถือเป็นตัวแทนของการประเมินของ FAST II และ Falcon’s Beyond ณ วันที่ใดๆ ถัดจากวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ดังนั้น ไม่ควรยึดถือข้อความที่มองไปข้างหน้ามากเกินไป

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

แผนกสื่อ:
Phoebe Hicks
phicks@falconsbeyond.com

ที่มา: Falcon's Beyond