News Ticker

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) ประกาศว่า ซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2024

Logo

RIYADH, Saudi Arabia–(BUSINESS WIRE)–18 กันยายน 2023

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) ประกาศว่า ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2024 โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการบุกเบิกของราชอาณาจักรทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้นำริเริ่มสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

ลานเกษตรกรรมในภาคใต้ของ KSA (ภาพถ่าย: AETOSWire)

โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูผืนดิน การปรับให้มีความชุ่มชื้น และการฟื้นฟูจากภัยแล้ง โดยงานดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการความร่วมมือระดับโลกและความพนานามร่วมกันเพื่อดำเนินนโยบายและดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างเสริมอนาคตที่ยั่งยืน

วันสิ่งแวดล้อมโลกมีการก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญานี้ ซาอุดีอาระเบียมีความมุ่งมั่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีการเปิดตัวโครงการริเริ่มสีเขียวในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีการดำเนินการโครงการริเริ่มต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้มีการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ และโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ ภายในราชอาณาจักรยังมีการริเริ่มสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมห้าแห่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงมีการตั้งกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วยเช่นกัน

ทุกที่ทั่วโลกและภายใต้การดำรงตำแหน่งประธาน G20 ของซาอุดีอาระเบีย มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มโครงการวิจัยและพัฒนาแนวปะการัง รวมถึงโครงการริเริ่มระดับโลกในการลดความเสื่อมโทรมของผืนดิน และเสริมสร้างการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัย เพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งในทะเลและบนบก

Ms. Inger Andersen กรรมการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมจากองค์กรสหประชาชาติ (UNEP) มีความยินดีในการต้อนต้อนรับซาอุดีอาระเบียที่เข้าร่วมในโครงการระดับโลกร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูผืนดินและฟื้นตัวจากภัยแล้ง โดยกล่าวว่า UNEP และ KSA จะมุ่งมั่นในการฟื้นฟธรรมชาติและอนุรักษ์ผืนดินและโลกเพื่อคนรุ่นต่อไป

วันสิ่งแวดล้อมโลกได้กลายเป็นเวทีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมา โดยมี UNEP เป็นกองสนับสนุน โดยมีผู้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองกว่า 150 ประเทศทั่วโลกในทุกปี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.greeninitiatives.gov.sa/

ติดตามเราได้ที่:

You Tube
Twitter

*แหล่งข้อมูล: AETOSWire

ติดตามเราได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53555956/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Sarah F. Alharbi
Translator, Ministry of Environment, Water and Agriculture.
sarafalharbi@mewa.gov.sa

แหล่งข้อมูล: KSA MEWA, Ministry of Environment, Water and Agriculture