News Ticker

ผู้นำนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการต่อต้านขยะพลาสติกในทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “พิธีเปิดตัวเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN)”

Logo

ดูออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 . JST ของวันที่ 21 กันยายน 2023

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–19 กันยายน 2023

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) จะจัดพิธีเปิดตัวเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน เวลา 15.00-16.30 น. (JST) การเปิดตัวครั้งนี้จะแนะนำสมาชิกเยาวชน 37 คนอย่างเป็นทางการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครหลายร้อยคนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นทั้งหมด สมาชิก AJYELN จะนำเสนอโครงการของตนที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษจากพลาสติกในชุมชนท้องถิ่นของตน

Registration is open now and free of charge. (Graphic: Business Wire)

เปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้และไม่เสียค่าใช้จ่าย (กราฟิก: Business Wire)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ คุณ Robin Takashi Lewis จาก myMizu และ Social Innovation Japan จะเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และคุณ Senjaya Mulia จากองค์กรเยาวชนอาเซียนและ AYO Social Enterprise จะเป็นผู้กล่าวข้อความสนับสนุน

AJYELN เป็นโครงการแรกของ AJC ที่มีมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งมีเป้าหมายในการรับสมัครและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอายุ 15-25 ปี AJYELN ผสมผสานความเชื่อในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนและความเป็นผู้นำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ที่สำคัญกว่านั้น โครงการนี้มองเห็นความจำเป็นในการเชื่อมโยงบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันเพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ของ AJC นั่นคือ Sustainable Blue Seas and Green Planet ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวโน้มของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก (AOIP) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคของอาเซียนเพื่อการต่อสู้กับขยะทะเลในอาเซียน (2021-2025)

ตั้งแต่ปี 2020 AJC ได้เปิดตัวโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติกในทะเลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาเซียนและญี่ปุ่นมากมาย โครงการริเริ่มเหล่านี้สร้างและส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เด็กและเยาวชน ในปี 2020 AJC ร่วมมือกับนักเรียนอาเซียนและญี่ปุ่น 22 คน หรือ "สมาชิก" เพื่อสร้าง "ปฏิญญาผู้นำแห่งอนาคตว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเลระหว่างประเทศ" หลังจากนั้น ได้มีการดำเนินการ "โรงเรียน Eco-School อาเซียน-ฮิโรชิม่าเพื่อการศึกษาขยะพลาสติกในทะเล" และ "โรงเรียน Eco-School อาเซียน-ญี่ปุ่นสำหรับขยะพลาสติกในทะเล" โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิกในปฏิญญา ภายในปี 2022 โครงการ Eco-School เข้าถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 12,500 คนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น การบรรยายออนไลน์เหล่านี้จัดทำในภาษาท้องถิ่น ครอบคลุมการใช้และการกำจัดพลาสติกอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณพลาสติกในทะเล

AJC ร่วมมือกับองค์กรต่อไปนี้ในการดำเนินโครงการ AJYELN ได้แก่ องค์การเยาวชนอาเซียน, ศูนย์ความรู้ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกสำหรับขยะพลาสติกในทะเล (ERIA-RKCMPD) ในกรุงจาการ์ตา, ศูนย์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEP), กระทรวงศึกษาธิการ บรูไนดารุสซาลาม, กระทรวงสิ่งแวดล้อม กัมพูชา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว, กระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น, กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฟิลิปปินส์, และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาเลเซีย

ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดได้แล้วและไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดจำนวนเพียง 1,000 คนตามลำดับก่อนหลังเท่านั้น

วันและเวลา: 21 กันยายน 2023 | 15.00–16.30 น. (JST)
สถานที่: ออนไลน์
ภาษา: อังกฤษ
ลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย: นักเรียนและครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นที่สนใจปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

ดูรายละเอียดของงาน รวมถึงโปรแกรมและการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ AJC
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/20230913/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN) ได้ที่หน้า Facebook และหน้า Instagram อย่างเป็นทางการ

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: www.businesswire.com/news/home/53555499/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC)
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
โทร: +81 (0)3-5402-8118
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

ที่มา: ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น