News Ticker

Kenvue เริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

Logo

SKILLMAN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–4 พฤษภาคม 2023

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) บริษัทที่ดำเนินการแบบออนไลน์ล้วนด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก จะเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “KVUE” iและจะมีการนำเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) และผู้อำนวยการ Thibaut Mongon และสมาชิกในทีมผู้บริหารของ Kenvue จะร่วมเฉลิมฉลองด้วยการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายในวันนี้

(Graphic: Business Wire)

(Graphic: Business Wire)

การช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงพลังอันแสนวิเศษในการดูแลสุขภาพในทุกๆ วันนั้น คือหัวใจหลักในตัวตนของเราและการดำเนินการของเรา" Thibaut Mongon, CEO ของ Kenvue กล่าว "ในฐานะผู้นำระดับโลกในการผสานรวมการดูแลสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไว้ด้วยกัน แบรนด์ของเราที่โดดเด่นซึ่งได้รับการสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมาหลายชั่วอายุคน เราพร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพให้กับคนทั่วโลก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การนำเสนอเพื่อขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การนำเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวผิดกฎหมาย

เกี่ยวกับ Kenvue

Kenvue เป็นบริษัทที่ดำเนินการแบบออนไลน์ล้วนด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภค รายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อวัดจากรายได้ โดยสร้างขึ้นจากมรดกที่สืบทอดมากว่าศตวรรษ และขับเคลื่อนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเราได้แก่ AVEENO®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, JOHNSON’S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® และ ZYRTEC® ซึ่งได้รับการแนะนำจากหน่วยงานดูแลสุขภาพมืออาชีพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อชีวิตประจำวันที่ดียิ่งขึ้นของพวกเขา สมาชิกในทีมของเรามีแนวคิดเชิงดิจิทัลเป็นอันดับแรก พร้อมแนวทางสู่นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากข้อมูลเชิงลึกของมนุษย์ ซึ่งมีการทำงานในทุกวันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในใจและที่บ้านของผู้บริโภค ที่ Kenvue เรามีความเชื่อว่า การดูแลสุขภาพในทุกวันไม่เพียงช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังสร้างเสริมชีวิตองค์รวมของพวกเขาด้วยเช่นกัน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมายปฎิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลในปี 1995 ผู้อ่านโปรดพึงระวังไม่อ้างอิงข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ เนื่องจากข้อความเหล่านี้เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตโดยอิงจากความคาดหวังในปัจจุบัน หากมีการพิสูจน์ได้ว่า ข้อสมมติฐานเหล่านี้ ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เป็นที่ทราบกันหรือไม่เป็นที่ทราบ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถมีความแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของ Kenvue ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความพึงพอใจในเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ IPO ความเสี่ยงด้านตลาดหุ้น และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมโดยทั่วไป สำหรับรายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Kenvue สามารถขอดูเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่จัดทำขึ้นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการคาดการณ์เฉพาะในวันที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น Kenvue จะไม่มีการดำเนินการปรับปรุงข้อความที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53393794/en

ติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์:
Tina Romani
Kenvue_IR@kenvue.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Melissa Witt
media@kenvue.com

ที่มา: Kenvue Inc.