Ultra-Broadband 5.5G Bangkok Initiative เปิดตัวโดย กสทช. องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ Huawei

Logo

กรุงเทพฯ ประเทศไทย–(BUSINESS WIRE)–2 พฤศจิกายน 2022

ระหว่างการประชุม Ultra-Broadband Forum (UBBF 2022) ครั้งที่ 8 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัลตราบรอดแบนด์ 5.5G ได้รับการเสนอร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมบรอดแบนด์โลก (WBBA) TM Forum, Informa Tech, AIS, True, China Mobile International Limited (CMI), MTN GlobalConnect, Zain KSA, Telekom Malaysia, LightCounting และ Huawei เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทั้งหมดร่วมกันกำหนดทิศทางและมาตรฐานการพัฒนาอัลตราบรอดแบนด์ 5.5G และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมโครงข่ายถาวร

Guests from standards organizations, industry organizations, operators, and Huawei participated in the initiative ceremony (Photo: Business Wire)

แขกจากองค์กรมาตรฐาน องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงาน และ Huawei เข้าร่วมการประชุมโครงการริเริ่ม (ภาพ: Business Wire)

พลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ ไรเจริญ กรรมาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชี้ว่าการเชื่อมต่อแบบสองกิกะบิตเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความฉลาดทางสังคมและระดับชาติ ซึ่งที่จริงแล้ว "การสร้างการเชื่อมต่อและเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัล" เป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในปี 2021 ประเทศไทยได้เผยแพร่สมุดปกขาวของ Giga Thailand และกำหนดแผนพัฒนาในอีกห้าปีข้างหน้า ตอนนี้ แผนการของ "Giga Thailand" ได้กลายเป็นความจริงแล้ว พลอากาศโท ดร.ธนพันธ์ ไร่เจริญ เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปและเริ่มก่อสร้างเมืองสองกิกะบิตในปี 2023 เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

Gary Nugent ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Informa Tech กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ของโลกอัจฉริยะและคำมั่นสัญญาของ 5.5G ที่ซึ่งมีศักยภาพของคลาวด์ AI และบรอดแบนด์ความเร็วสูงรวมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายในอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นเหมือนโลกใบหนึ่งที่คาดการณ์ ปรับแต่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอันมีค่าของเรา"

ในอุตสาหกรรมออปติคัล ETSI ได้ออกสมุดปกขาว F5G Advanced and Beyond ในเดือนกันยายนปีนี้ นอกเหนือจากการสรุปความสามารถของ F5G แล้ว สมุดปกขาวยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมในอนาคตที่มีต่อแบนด์วิดธ์ที่สูงขึ้น การเชื่อมต่อที่มากขึ้น ชาญฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรียลไทม์มากขึ้น และการตรวจจับที่แข็งแกร่งขึ้น

ในอุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล บริษัทวิเคราะห์และที่ปรึกษา Omdia ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับสมุดปกขาวปี 2030 ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งได้อธิบายความหมายแฝงหลักของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลในอนาคต Net5.5G และกำหนดคุณสมบัติหกประการ ได้แก่ อัลตราบรอดแบนด์สีเขียว เครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง IPv6 แบบ end-to-end AI เครือข่ายหลายโดเมน ฯลฯ สมุดปกขาวให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับทิศทางวิวัฒนาการของเครือข่ายในโลกดิจิทัล

Huawei เชื่อว่าการก้าวไปสู่อัลตราบรอดแบนด์ 5.5G จะต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงองค์กรมาตรฐาน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบนิเวศ และสร้างความมั่งคั่งทางอุตสาหกรรมร่วมกัน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

Huawei, Rita Peng, +8613120012305, pengqiuyu1@huawei.com

แหล่งข้อมูล: Huawei