PanTheryx นำเสนอผลการวิจัยเชิงบวกจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ DiaResQ ตัวใหม่สองชนิดในการประชุม International Scientific Symposium

Logo

จากข้อมูลใหม่ทางด้านคลินิกและกรณีศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ จริงจากทั่วโลก ตั้งแต่ในโรงพยาบาลไปจนถึงการใช้เพื่อบรรเทาสาธารณะภัย ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งแรกของทางบริษัท

กรุงเทพมหานครฯ–(BUSINESS WIRE)–02 มีนาคม 2019

PanTheryx บริษัทผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของการเกิดการแทรกแซงใหม่ ๆ เพื่อระบุกลุ่มไมโครไบโอม GI ที่ส่งผลต่อต่อสภาวะของร่างกาย ประกาศในวันนี้ถึงผลการวิจัยใหม่สองชิ้นของผลิตภัณฑ์หลัก DiaResQ®

ในการประชุมเชิงวิชาการประจำปีสำหรับผู้ให้การรักษาเป็นครั้งแรกของบริษัท การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า “DiaResQ: A Scientific Update” ซึ่งมีการนำเสนอการผลการทดลองพร้อมกับกรณีศีกษาจากทั่วโลก โดยจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 1-2 มีนาคมเป็นเวลา 2 วัน

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก โรคท้องร่วงเป็นสาเหตุอันดับสองที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1.7 พันล้านคนทุกปี มากกว่า 80% เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งในแอฟริกาและเอเชียใต้ การรักษาแบบพื้นฐานนั้นยังมีข้อจำกัด โดยเบื้องต้นจะเน้นไปที่การรักษาตามอาการและป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ

DiaResQ คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยปัจจัยในการสร้างภูมิคุ้มกัน สารอาหารรองและสารอาหารหลักที่จะทำงานภายในร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วง ในการทดสอบทางคลินิก DiaResQ สามารถช่วยรักษากรณีท้องร่วงในเด็กส่วนมาก หลังจากใช้เพียง 1 วัน โดยไม่มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีผลข้างเคียงร้ายแรงใด ๆ จากการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน

 “เรามีความตื่นเต้นที่ได้จับมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติและผู้นำที่มีอิทธิพลทางความคิดคนสำคัญเพื่่อแบ่งปันข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ DiaResQ” Scott Hyman รองประธานอาวุโสของบริษัท PanTheryx กล่าว “มันมีความสำคัญต่อชีวิต เราจึงสานต่อขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคท้องร่วง หนึ่งในสาเหตุหลักของอาการเจ็บป่วยและการตายทั่วโลก เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้การรักษาพยาบาลและพันธมิตรของเรา เพื่อให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ DiaResQ กับผู้ให้การรักษาพยาบาลในชุมชน และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

เกี่ยวกับการประชุม “DiaResQ: A Scientific Update”

ในงานมีทั้งผู้ให้การรักษาพยาบาลและคีย์ลีดเดอร์ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากชุมชนในระดับนานาชาติหลายท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมี Dr. Alan Greene, พ.บ., กุมารแพทย์ผู้มีชื่อเสียง นักเขียนและนักพูดระดับนานาชาติของ TEDx เป็นประธานในงาน Dr. Greene เป็นผู้นำผู้ทรงอำนาจในด้าน สุขภาพกายและใจในเด็กและเป็นกระบอกเสียงสำคัญด้านนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ข้อมูลทางคลิกนิกเชิงลึกล่าสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DiaResQ ถูกนำไปใช้ในการนำเสนองานวิจัยและกรณีศึกษาดังต่อไปนี้:

การศึกษาวิจัยทางด้านคลินิก

“การวิจัยแบบเปิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในเด็กที่มีโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน” เสนอโดย Iqbal Memon, พ.บ., ศาตราจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา, โรงพยาบาล Sir Syed, ปากีสถาน

 • การวิจัยนี้เป็นการศึกษาไปข้างหน้า โดยใช้การทดลองแบบหลายศูนย์ แบบสุ่ม และแบบเปิดเพื่อประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 4 ปีที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 • ผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม จำนวน 528 คน จะได้รับการดูแลแบบสุ่มโดยใช้การรักษาแบบมาตรฐาน หรือการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ
 • การวัดผลในขั้นต้นจะดูที่ความถี่ในการเกิดอาการท้องร่วงและอาเจียน และลักษณะของอุจจาระ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความถี่ในการขับถ่าย ลักษณะของอุจจาระ และระดับน้ำในร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว ในรายงานกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงใด ๆ

 “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเรื่องประสิทธิภาพระหว่างอาหารเสริมผสมนมน้ำเหลืองและไข่ทั้งฟองพร้อมการบำบัดมาตรฐาน และการบำบัดมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในการจัดการผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือดในเด็กอายุ 1 – 5 ปี” เสนอโดย Jennie Ang Wong, พ.บ., Fe del Mundo Medical Center Philippines, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila-Ospital ng Maynila Medical Center Philippines

 • การวิจัยนี้เป็นการศึกษาไปข้างหน้า โดยใช้การทดลองแบบหลายศูนย์ แบบสุ่ม และแบบเปิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ พร้อมการรักษาแบบมาตรฐาน และการใช้การรักษาแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในการจัดการโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือด
 • ผู้ป่วย อายุ 1-5 ปีสมัครเข้าร่วมจำนวน 128 คน โดยครึ่งหนึ่ง (n=64) เป็นกลุ่มตัวอย่างควบคุม และอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมการใช้ DiaResQ
 • การวัดผลในขั้นต้นจะดูที่ความถี่ในการเกิดอาการท้องร่วง ลักษณะของอุจจาระ ระยะเวลาของอาการ และรายงานจากแพทย์ยืนยันว่ามีอาการดีขึ้น
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความถี่ในการขับถ่าย ลักษณะของอุจจาระ มีอาการเจ็บป่วยสั้นลง และได้รับรายงานจากแพทย์ว่ามีอาการดีขึ้น ในรายงานกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงใด ๆ

กรณีศึกษา

นำเสนอกรณีศึกษาโดย

 • John Oliveros, พ.บ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Jose P. Rizal College of Medicine, มหาวิทยาลัย Xavier, เมือง Cagayan de Oro, ฟิลิปปินส์ กรณีศึกษานี้เป็นประสบการณ์ของ Dr. Oliveros ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในการรักษา
 • Dr. Ameleen Bangayan, พ.บ., แพทย์โรคทางเดินอาหารในเด็ก, Doctors Hospital and Davao Medical Center คุณหมอ Bangayan ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ  ที่ศูนย์การแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์
 • Dr. Rifa Atuzzaqiyah กุมารแพทย์ RSUD Dr. Soedjono, Selong, Lombok Timur, NTB, ประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษานี้เป็นการค้นหาประโยชน์จากการใช้ DiaResQ เพื่อในการบรรเทาสาธารณะภัยในอินโดนีเซียหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน Lombok เมื่อปี 2018

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางคลินิกและกรณีศึกษา โปรดติดต่อ info@pantheryx.com

เกี่ยวกับ DiaResQ

DiaResQ คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยปัจจัยในการสร้างภูมิคุ้มกัน สารอาการรองและสารอาหารหลักที่จะทำงานภายในร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วง ในการทดสอบทางคลินิก DiaResQ สามารถช่วยรักษากรณีท้องร่วงในเด็กส่วนมากหลังจากใช้เพียง 1 วัน โดยไม่มี รายงานว่าผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีผลข้างเคียงร้ายแรงใด ๆ จากการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน

DiaResQ เป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 30 นวัตรกรรมชั้นนำทางด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยพันธสัญญาที่จะเปลี่ยนสุขภาพของคนทั่วโลกภายในปี 2030 และเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ PanTheryx

PanTheryx เป็นบริษัทผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งศึกษาศักยภาพของการเกิดการแทรกแซงใหม่ ๆ เพื่อระบุกลุ่มไมโครไบโอม GI ที่ ส่งผลต่อต่อสภาวะของร่างกาย อีกทั้งยังเป็นผู้จัดหาสินค้าประเภทน้ำนมเหลือง และใช้ประโยชน์จากการบูรณาการในแนวตั้งเพื่อพัฒนาและนำไปใช้ในทางธุรกิจเพื่อการบำบัดรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยชั้นหนึ่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจดสิทธิบัตร จนนำไปสู่การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการให้กลายเป็นผลิตผลทางชีวภาพ บริษัท PanTheryx ก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Boulder รัฐโคโลราโด และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่เมือง Phoenix รัฐแอริโซนา และในเมือง Ripon รัฐแคลิฟอร์เนีย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ PanTheryx.com

ดูเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190301005607/en/

สื่อ:
Jess Teilborg – รองประธานฝ่ายการตลาด
(720) 417-7325
Jessica.Teilborg@pantheryx.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud