Murata Manufacturing: เซ็นเซอร์ดินแบบ 3-in-1 ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชผลสูงสุดใน Smart Agriculture

Logo

เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น–(บิสิเนสไวร์)–09 พฤษภาคม, 2022

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) ได้เปิดตัวเซ็นเซอร์ดินแบบสามในหนึ่งเดียวที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  ด้วยการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้า (EC) ปริมาณน้ำและอุณหภูมิของดินไปพร้อมๆ กัน เซ็นเซอร์ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลได้สูงสุดในขณะที่ลดทรัพยากร เช่น น้ำและปุ๋ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220508005001/en/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] soil sensor (Photo: Business Wire)

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] เซ็นเซอร์ดิน (ภาพ: Business Wire)

ปลายเซ็นเซอร์ดินมีกริดอิเล็กโทรดไวพิเศษ 9 อันที่ให้การวัดค่า EC ของดินอย่างสม่ำเสมอ อิเล็กโทรดเหล่านี้ใช้อัลกอริธึมเฉพาะในการวัดและเปรียบเทียบค่า EC ของน้ำในรูพรุน ซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ระหว่างอนุภาคในดิน กับปริมาตรของสารอาหารตามธรรมชาติของดินและปุ๋ยที่เติม  การวัดค่า EC เหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นในดิน ซึ่งจะช่วยขจัดความไม่แน่นอนในดิน และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชผลด้วยการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม

การรู้ปริมาณน้ำในดินยังช่วยให้ผู้ปลูกสามารถทดน้ำในดินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ช่วยประหยัดน้ำ เช่นเดียวกับการตรวจสอบสภาพดิน เซ็นเซอร์ที่ทนทานและเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบได้

Yoshiyuki Oba ผู้พัฒนา Murata กล่าวว่า "เราได้ทำการทดสอบสาธิตโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับดินของเราในทุ่งนาและพืชผลต่างๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการและการควบคุม เซ็นเซอร์ดินมีส่วนช่วยในการประหยัดแรงงานในงานเกษตรกรรม และลดการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า เช่น น้ำและปุ๋ย พวกเขายังมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสียหายของเกลือ และปัญหาด้านอาหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก”

เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP68 รวมถึงการกันสนิมสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เซ็นเซอร์วัดระดับดินประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเหล่านี้สามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA สามก้อนนานกว่าครึ่งปี หากช่วงการวัดคือทุกๆ 30 นาที เซ็นเซอร์หลายอินเทอร์เฟซยังรองรับ UART, RS232E, RS485, SDI-12 และ RS485 MODBUS ทำให้เข้ากันได้กับระบบการจัดการพืชผลที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.murata.com/en-global/products/sensor/soil

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220508005001/ th/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Wakana Nakamura, prsec_mmc@murata.com 
Corporate Communications Department (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย