ITT ออกเอกสารรายงานความยั่งยืนปี 2564 เดินหน้าดำเนินการตามลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Logo

ไวท์เพลนส์ นิวยอร์ก–(บิสิเนสไวร์)–2 ก.ย. 2564

9 กันยายน 2564– ITT Inc. (NYSE: ITT) ได้เปิดตัว เอกสารรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับที่ 2 เพื่อสนับสนุนรายงาน Sustainability ITT 2019 ซึ่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัทเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  เอกสารสนับสนุนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ ITT ในปี 2563 ในการบูรณาการการดูแลสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในการดำเนินงาน ทีมงาน และชุมชนทั้งหมด  ลำดับความสำคัญ ได้แก่ สุขภาพและความปลอดภัย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมตัวของพนักงาน และรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ไฮไลท์สำคัญจาก 2563 รวมถึง:

  • ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดลงร้อยละ 25
  • การส่งขยะไปยังหลุมฝังกลบลดลงร้อยละ 23
  • อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานลดลงร้อยละ 25
  • ขายธุรกิจเกี่ยวกับแร่ใยหิน

“เรายังคงมั่งมุ่นที่จะบูรณาการเป้าหมาย ESG เข้ากับการดำเนินการรายวันของเรา และยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน ธุรกิจ และการเงินของเรา” Luca Savi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกล่าว “ในปีที่ท้าทายเป็นพิเศษสำหรับทุกคนปีนี้ ทีมงานของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ ITT นำพาโลกนี้สู่การเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  แม้ว่าผมจะพอใจกับความก้าวหน้าของเราจนถึงตอนนี้ แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากบนเส้นทางสู่การเป็น ITT ที่ยั่งยืนมากขึ้น”

รายงาน Sustainability ITT 2021 Supplement ครอบคลุมการริเริ่มและข้อมูลอื่นๆ ในช่วงสามปีโดยเน้นที่ผลลัพธ์ในปี 2563 รวมถึงหน่วยวัดในปี 2563 สำหรับสถานที่ ITT ทั่วโลกทั้งหมด  แนวทางและกรอบการวัดผลหลายประการ รวมถึงแนวทางที่จัดทำโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ได้แจ้งขอบเขตของรายงานนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพัน ITT เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น โปรดดูรายงาน Sustainability ITT 2019

เกี่ยวกับ ITT

ITT เป็นผู้ผลิตหลากหลายชั้นนำเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญทางวิศวกรรมขั้นสูงและโซลูชันเทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้สำหรับตลาดพลังงาน การขนส่ง และอุตสาหกรรม  ด้วยมรดกแห่งนวัตกรรม ITT ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุนวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเรา ITT  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไวท์เพลนส์ รัฐนิวยอร์ก โดยมีพนักงานในกว่า 35 ประเทศและจำหน่ายในประมาณ 125 ประเทศ  บริษัทสร้างรายได้ปี 2563 มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.itt.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ในรายงานนี้ "ITT" "เรา" "ของเรา" และ "พวกเรา" หมายถึง ITT Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาและบริษัทในเครือทั้งหมด ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น  นอกจากนี้ รายงานนี้ประกอบด้วย “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับการปกป้องจากความรับผิดชอบด้านกฎหมายตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995  แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นเพียงความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตตามความคาดหวังในปัจจุบัน  การประมาณการ สมมติฐาน และการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ผลประกอบการทางการเงินในอนาคต และอุตสาหกรรมที่เราดำเนินการ และการพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจอื่นๆ  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอ้างอิงถึงแนวทาง แผนกลยุทธ์ในอนาคต และข้อความอื่นๆ ที่อธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม วัตถุประสงค์ แผนการ ความตั้งใจหรือเป้าหมาย และการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต .

เราใช้คำเช่น "คาดการณ์" "ประมาณการ" "คาดหวัง" "สร้างแผนการ" "ตั้งใจ" "วางแผน" "เชื่อว่า" "ตั้งเป้าหมาย" "ในอนาคต" "อาจ" "จะ" " ได้” “ควร” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “แนวทาง” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว  ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่งและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่แสดงออกหรือโดยนัย หรืออนุมานอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เราแสดงความคาดหวังหรือความเชื่อเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ในอนาคต  ความคาดหวังหรือความเชื่อดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนปัจจุบันและความคาดหวังของฝ่ายบริหารของเรา ซึ่งแสดงออกด้วยความสุจริตใจและเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังหรือความเชื่อจะเกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือบรรลุผลสำเร็จ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้นั้นรวมอยู่ในส่วนปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นเป็นครั้งคราว กับสำนักงาน Securities and Exchange Commission

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในรายงานนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น เราไม่รับภาระผูกพัน (และปฏิเสธภาระผูกพันใดๆ) ในการจำเป็นต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005090/en/

ติดต่อ:

Mark Macaluso
+1 914-641-2064
mark.macaluso@itt.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย