eBook ใหม่ของ Black & Veatch ตรวจสอบโอกาสสำหรับก๊าซธรรมชาติเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของทวีปเอเชีย

Logo

eBook ใหม่ของ Black & Veatch ตรวจสอบโอกาสสำหรับก๊าซธรรมชาติเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของทวีปเอเชีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแนะนำระบบพลังงานคาร์บอนต่ำของเอเชีย
ควรมีการผลิตระบบไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

กรุงเทพฯ–(BUSINESS WIRE)–26 กรกฎาคม 2565

การขยายตัวของโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน และรวมถึงโรงไฟฟ้าประเภทใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในทวีปเอเชีย ควรพัฒนาไปพร้อมกับการเพิ่มเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งจะต้องใช้โซลูชันแบบบูรณาการ จะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ประสบความสำเร็จ

ใน eBook ฉบับใหม่นี้มีชื่อว่า Natural Gas: An Energy Transition Fuel for Asia  โดย Black & Veatch ได้เน้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการลดการปล่อยก๊าซมลพิษของระบบพลังงาน ซึ่งโอกาสเหล่านี้รวมถึงการผลิตและการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีกังหันและการพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกที่ยั่งยืน อย่างเช่น ไฮโดรเจน eBook ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถประหยัดต้นทุนได้โดยการวางแผนผ่านมูลค่าก๊าซธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Narsingh Chaudhary รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Black & Veatch กล่าวว่า “เพื่อรองรับการผลิตพลังงานทดแทนที่ผันแปรได้ที่เพิ่มขึ้น การใช้โซลูชันแบบบูรณาการ รวมถึงการผลิตก๊าซเป็นเชื้อเพลิงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพโครงข่ายระดับภูมิภาคและเพิ่มความยืดหยุ่น”

Chaudhary กล่าวเสริมว่าในขณะที่ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยจัดการกับพลังงานสะอาดที่จะไม่มีการปล่อยมลพิษจะมาแทนที่พลังงานฟอสซิล ในระยะเวลาอันใกล้ที่เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานมีวิวัฒนาการ การผสมผสานของโซลูชันการผลิตจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ใน eBook ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของ Black & Veatch จะประเมินโอกาสในการสร้างรายได้จากแหล่งก๊าซตั้งแต่การสร้างแบบจำลองเชิงพาณิชย์ในระยะเริ่มต้นของโครงการจัดทำแหล่งทุนที่เหมาะสมไปจนถึงกำหนดการและประโยชน์ความเป็นโมดูลของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน LNG แบบลอยน้ำ โดยมีรายละเอียดว่าการวางแผนโครงการแบบองค์รวมสามารถนำเสนอโอกาสในการร่วมค้นหาและบูรณาการจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว​ (LNG receiving terminals) ควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าประเภทที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนผู้รับซื้อไฟฟ้าของ 'พลังงานความเย็น' รายอื่น ๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูลไปจนถึงเครื่องทำความเย็น ในขณะเดียวกันก็ออกแบบให้การเผาไหม้ของไฮโดรเจนสีเขียวที่ปราศจากการปล่อยคาร์บอนใช้งานขึ้นที่โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Chaudhary แนะนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณาโอกาสในคุณค่าของก๊าซและประเมินวัฎจักรของสินทรัพย์ภายใต้การลงทุน เนื่องจากเทคโนโลยีการแยกคาร์บอนเสริมอื่น ๆ มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและทางด้านเทคนิค

ตามรายงานของ Black & Veatch 2022 Asia Electric Report พลังงานที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงมีอนาคตในฐานะกลุ่มการลงทุนในทวีปเอเชีย โดยประมาณ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมี ‘การลงทุนมากขึ้น’ ในโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานก๊าซหรือโรงไฟฟ้าแบบ LNG-to-power รวมกับการการดักจับคาร์บอน ในขณะที่ 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการผลิตก๊าซเป็นเชื้อเพลิงจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายพลังงานหลังปี 2578

Chaudhary จะหารือเกี่ยวกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของก๊าซและ LNG ในการผสมผสานพลังงานของอาเซียนที่งาน Future Energy Asia event เดือนกรกฎาคม 2565 ในระหว่างการเสวนาเรื่อง “Decarbonisation & GHG Commitment – Gas and LNG as Cleaner Fuels to Bridge ASEAN's Energy Transition”

หมายเหตุของบรรณาธิการ:

  • ดาวน์โหลดฟรี eBook ของ Natural Gas: An Energy Transition Fuel for Asia ได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Black & Veatch

Black & Veatch คือบริษัทออกแบบด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ การให้คำปรึกษา และการก่อสร้างระดับโลกที่มีพนักงาน 100 เปอร์เซ็นต์ร่วมเป็นเจ้าของ มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปีในด้านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2458 เป็นต้นมา เราได้ช่วยลูกค้าของเราพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยการพัฒนาความยืดหยุ่น และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมในการดำเนินงานกว่า 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดตามเราได้ที่ www.bv.com และทางสื่อสังคม

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220718005345/en/

ติดต่อ:

EMILY CHIA | +65 6335 6623 P | +65 9875 8907 M | Chialp@bv.com
24-HOUR MEDIA HOTLINE | +1 855-999-5991

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย