Takeda เสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และสินทรัพย์ย่อยให้แก่ Acino

Logo

โอซาก้า ญี่ปุ่น–(บิสิเนสไวร์)–02 มี.ค. 2563

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) ประกาศเสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์และยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ในเขตใกล้ตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาที่อยู่ภายใต้หน่วยธุรกิจการเติบโตและตลาดเกิดใหม่ (GEM BU) ให้กับ Acino ในมูลค่ารวมเกินกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้ประกาศข้อตกลงนี้เมื่อครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562

การทำธุรกรรมนี้รวมถึงเวชภัณฑ์ที่ต้องมีใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ประมาณ 30 รายการ โดยทางTakeda จะยังคงผลิตยาเหล่านี้ในส่วนอื่นๆ ของโลก  พนักงานเกือบ 270 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดที่สนับสนุนยาเหล่านี้จะย้ายไปทำงานให้กับ Acino  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ทำข้อตกลงการผลิตและจัดหานับหลายปีซึ่ง Takeda จะดำเนินการผลิตยาในนามของ Acino ต่อไป

ในช่วงเวลานี้ Takeda ได้ประกาศธุรกรรมหลายรายการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและมุ่งเน้นไปที่ห้าธุรกิจที่สำคัญ  นอกเหนือจากการขายสินทรัพย์ให้กับ Acino แล้ว Takeda ได้เสร็จสิ้นการขาย Xiidra® ให้กับ Novartis ในราคาสูงถึง 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม ขาย TachoSil® ให้กับ Ethicon ในราคา 400 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม และขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในภูมิภาครัสเซียและเครือรัฐเอกราชในเดือนพฤศจิกายน

Takeda ตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายเหล่านี้เพื่อลดหนี้และลดความเสี่ยงลงไปยังเป้าหมายหนี้สุทธิ 2x ของ EBITDA ภายในเดือนมีนาคม 2565 ถึงมีนาคม 2567 Takeda ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงด้วยการมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและลดจำนวนผลิตผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) เป็นผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์ญี่ปุ่นระดับโลกที่มุ่งเน้นมูลค่าสูงและการวิจัยและพัฒนายาล้ำสมัยที่มีเป้าหมายในการสร้างสุขภาพและอนาคตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโดยการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นนวัตกรรมเวชภัณฑ์  Takeda เน้นการวิจัยและพัฒนาในสี่ด้าน: มะเร็ง โรคที่หายาก ประสาท และระบบทางเดินอาหาร (GI)  นอกจากนี้เรายังทำการลงทุนในการรักษาด้วยพลาสม่าและวัคซีน  เราเน้นการพัฒนายานวัตกรรมสูงที่พัฒนาชีวิตของผู้คนโดยการนำพาตัวเลือกการรักษาใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างช่องทางการผลิตที่แข็งแกร่งและหลากหลาย  พนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในประมาณ 80 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ https://www.takeda.com

ประกาศสำคัญ

สำหรับประกาศนี้ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หมายถึงเอกสารนี้ งานนำเสนอด้วยวาจา ช่วงคำถามและคำตอบใดๆ และวัสดุใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าที่เผยแพร่โดย Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (รวมถึงการบรรยายสรุปด้วยวาจาและคำถามและคำตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ คำเชิญ หรือการเชิญชวนให้ซื้อ สมัครสมาชิก แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ไม่มีการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่อประชาชนและจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา U.S. Securities Act ปี 1933 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ) มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น (และไม่ใช่เพื่อการประเมินการลงทุน การได้มา การจำหน่าย หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ) การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

บริษัทที่ Takeda ได้ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก  ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจกล่าวถึง “Takeda” เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง Takeda และ บริษัทในเครือโดยทั่วไป เช่นเดียวกันคำว่า “เรา” และ “ของเรา” ที่ใช้อ้างถึงบริษัทย่อยโดยทั่วไปหรือผู้ที่ทำงานให้  จะมีการใช้คำเหล่านี้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อบริษัท

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเชื่อหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต ตำแหน่งในอนาคต และผลการดำเนินงานของ Takeda รวมถึงประมาณการ คาดการณ์ เป้าหมาย และแผนสำหรับ Takeda  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีคำเช่น "มีเป้าหมาย", "วางแผน" "เชื่อ" "หวัง" "ดำเนินการต่อไป" "คาดหวัง" "วางเป้า" "มุ่งหวัง" "มั่นใจ" "จะ" “อาจ" "ควร " "น่าจะ" "สามารถ" "คาดการณ์ " "ประมาณการ" "ล่วงหน้า” รวมถึงคำพูดเชิงตรงข้าม  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในเอกสารนี้เป็นไปตามประมาณการและสมมติฐานของ Takeda เท่านั้น ณ วันที่ที่ระบุไว้ในที่นี้  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันใดๆ โดย Takeda หรือการดำเนินงานในอนาคตและมีความเสี่ยงที่ทราบได้และไม่อาจทราบได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แวดล้อมธุรกิจทั่วโลกของ Takeda ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แรงกดดันและการพัฒนาเชิงแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การเรียกร้องหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางตลาด เวลาและผลกระทบหลังการควบรวมกิจการหลังการ และความสามารถในการขายสินทรัพย์ที่ไม่สำคัญต่อการดำเนินงานของ Takeda และระยะเวลาของการถอนการลงทุนใดๆ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินที่แท้จริงของ Takeda แตกต่างอย่างมากจากผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ หรือฐานะทางการเงินที่ได้กล่าววไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงาน ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินของ Takeda โปรดอ่าน “Item 3. Key Information—D. Risk Factors”  ในรายงานประจำปีล่าสุดของ Takeda ในแบบฟอร์ม 20-F และรายงานอื่นๆ ของ Takeda ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา โดยอ่านได้ในเว็บไซต์ของ Takeda ที่: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ หรือที่ www.sec.gov ผลลัพธ์ในอนาคต ประสิทธิภาพ ความสำเร็จ หรือฐานะการเงินของ Takeda อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า  ผู้ที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ควรเชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพียงลำพัง Takeda ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับเปลี่ยนแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้หรือแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ  ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือกฎของตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสิทธิผลที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตและผลลัพธ์ของ Takeda ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจไม่บ่งบอกถึงและไม่ใช่การคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตของ Takeda

อ่านฉบับที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005442/en/

สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com  
+81-(0)3-3278-2306

สอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications (หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร การรวม และการขายกิจการ) sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit  (หัวหน้าฝ่ายสื่อสารธุรกิจ GEM)
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (ญี่ปุ่น)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud