ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการศึกษาทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยชิงหวา

Logo

ซินจู๋, ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–02 ตุลาคม 2564

แผนการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาในการจัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์ได้รับการอนุมัติในการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขั้นตอนการสรรหาและรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะเริ่มในปลายปี 2564 และนักเรียนชั้นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2565

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005043/en/

College of Life Science dean Kao Ruey-Ho (left) and Department of Medical Science chair Chen Linyi (right) prepare for the post-baccalaureate program in medicine. (Photo: National Tsing Hua University)

Kao Ruey-Ho (ซ้าย) คณบดีวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์ และ Chen Linyi (ขวา) หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์ (รูปภาพ: มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา)

Hocheng Hong อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวากล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวามีรากฐานที่แข็งแกร่งในการวิจัยข้ามสาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) วิศวกรรมชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยที่มหาวิทยาลัยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการฝึกอบรมแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังนั้น หลักสูตรใหม่นี้จึงแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดของการศึกษาด้านการแพทย์ในไต้หวัน

Hocheng อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวามีจำนวนคณาจารย์ เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับหลักสูตรใหม่ นอกจากคณาจารย์ที่มีอยู่จำนวน 180 คน ซึ่งสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ยังได้คัดเลือกอาจารย์ประจำเพิ่มเติมอีก 71 คน และนักวิทยาศาสตร์แพทย์อีก 87 คนจากศูนย์การแพทย์ชั้นนำทั่วไต้หวัน นอกจากนี้ สำนักงานชั่วคราวของหลักสูตรนี้ได้ระดมเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันเพื่อการศึกษาทางการแพทย์อีกด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการกำลังทบทวนแผนต่อเนื่องในการจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนและศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยในโครงการ Taoyuan Aerotropolis ซึ่งเป็นผังเมืองที่มุ่งสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมถัดจากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์เป็นหลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกสาขาวิชา นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจะต้องทำงานในสถานพยาบาลสาธารณะเป็นเวลา 6 ปี และจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมขั้นสูงอีก 2 ปีในศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาจะใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางในการสรรหานักศึกษา เพื่อรับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดในการรับเข้าเรียน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาผ่านนวัตกรรมจะเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการศึกษาด้านการแพทย์ในไต้หวันได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ในอนาคต (ปัจจุบันคือวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์) Kao Ruey-Ho คณบดีวิทยาลัยชีววิทยาศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ Tzu Chi กล่าวว่า ผู้สมัครที่สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวาจะได้รับการประเมินผ่านคะแนนการทดสอบ ใบรับรองผลการเรียน และการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมไปถึงความหลงใหลในการแพทย์และสาธารณประโยชน์

นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในหลักสูตรจะต้องเรียนหลายกระบวนวิชาที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท เช่น การฝึกเวชศาสตร์ชุมชน และใช้ประโยชน์จากการวินิจฉัยด้วย AI และเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล นักศึกษาจะได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นและการอุทิศตนด้านสาธารณสุข ซึ่งจะสอนโดยผู้ที่ได้รับรางวัล Medical Contribution Award

ดูเนื้อหาต้นฉบับได้ที่นี่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20211001005043/en/

ติดต่อ:

Holly Hsueh
NTHU
(886)3-5162006
hoyu@mx.nthu.edu.tw

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย