เอเชียเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Open Data Day 2021

Logo

ไทเป, ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–11 มีนาคม 2564

สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (Taipei Computer Association) ในฐานะสำนักเลขาธิการโครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย หรือ Asia Open Data Partnership (AODP) ร่วมกับงานประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลซึ่งจัดโดย AODP ในกิจกรรม Open Data Day 2021 ได้ประกาศเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเอเชีย พอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชีย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดที่เผยแพร่โดยสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี หรือ democratization ทั่วทั้งเอเชีย

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210310006082/en/

Screenshot from the Asia Open Data Portal launch and data application workshop, organized by Asia Open Data Partnership (AODP) at Open Data Day 2021. (Photo: Business Wire)

ภาพสกรีนช็อตจากการเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียและการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล จัดโดยโครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย (AODP) ในกิจกรรม Open Data Day 2021 (รูปภาพ: Business Wire)

พอร์ทัลปัจจุบันประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่า 73.1 พันชุด จัดเป็น 20 แคตตาล็อก และ 12 หมวดหมู่ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น มลพิษในเมือง และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE ข้อมูลถูกจัดเก็บจากประเทศสมาชิก AODP ที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และอินเดีย ส่วนความท้าทายที่โครงการต้องเผชิญคือเรื่องความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในเอเชีย และรูปแบบข้อมูลที่ใช้โดยภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน ซึ่ง AODP กำลังเอาชนะด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปลด้วยเครื่องและความพยายามทางการทูตในการกำหนดมาตรฐานข้อมูล

การเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่อง DataEconomy.Taiwan บน YouTube รวมถึงมีการเสวนาโดยตัวแทน AODP จากประเทศไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และกัมพูชา และมีการนำเสนอผลงานพิเศษจากผู้ชนะรางวัล Invincible Award จากการประกวด Asia Open Data Challenge ในปีก่อนหน้าสามทีม โดยอันดับแรก สมาชิกจากทีม GliaCloud (ไต้หวัน) ได้แนะนำแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า GliaStar ซึ่งนำเสนอข้อมูลแบบเปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวละครจากการ์ตูน ถัดมา สมาชิกทีม Smart Delivery (ญี่ปุ่น) ได้นำเสนอนวัตกรรมทางด้านลอจิสติกส์ โดยนำข้อมูลเปิดมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยให้พนักงานส่งอาหารและยาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศญี่ปุ่น สุดท้าย สมาชิกทีม Dbdbdeep (เกาหลีใต้) ได้อธิบายเกี่ยวกับ “แบบจำลองเหตุวุ่นวายทางสังคมในระดับภูมิภาค” ซึ่งใช้ข้อมูลเปิดมาตรวจหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อต่อสังคม

โครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย หรือ AODP ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยมีเป้าหมายหลักในการอำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสารและความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเปิดและการประยุกต์ใช้ข้อมูลระหว่างประเทศในเอเชีย พอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียริเริ่มขึ้นโดย Organization for Data-driven Application (ไต้หวัน) ในปี 2560 โดยใช้พอร์ทัลข้อมูลเปิดของสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบ และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยประเทศสมาชิก AODP ในปี 2562 เป้าหมายของโครงการความร่วมมือคือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของเอเชียในทุกภาคส่วนรวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่น AI และ IoT

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210310006082/en/

สื่อ: Daniel Cunningham, daniel.cunningham@ddg.com.tw +886 223117007

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย