เทคโนโลยีภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของกระทรวงฯ พร้อมหารือความเป็นไปได้ที่จะสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคต

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–10 มีนาคม 2563

กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง เผยแพร่ “รายชื่อเทคโนโลยี” รวมถึงเทคโนโลยีที่ไม่เคยพัฒนาขึ้นมาก่อน ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดของกระทรวงที่มีชื่อว่า “Field for Knowledge Integration and Innovation” หรือ FKII เทคโนโลยีต่างที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาที่สนใจแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคตทางด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง และอาหาร

[FKII โครงการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด นำโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง]

โครงการ FKII เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2559 โดยมีเป้าหมายสร้างอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ ประมงและอาหารของญี่ปุ่นให้เติบโตด้วยการบูรณาการ “ความรู้” และ เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน โดยมีอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน ผู้ผลิต เกษตรกร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสมาชิก (สมาชิกทั้งหมด 3,200 ราย ข้อมูลเมื่อ ก.พ. 2563) และหลังจากนั้น สร้างแพลตฟอร์มด้านการวิจัยและพัฒนาที่ให้สมาชิกสามารถทำกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ได้จริง (ก่อตั้งแพลตฟอร์มวิจัยและพัฒนาขึ้นแล้ว 170 แพลตฟอร์ม ข้อมูลเมื่อ ก.พ. 2563)

[รายชื่อเทคโนโลยี]

เทคโนโลยีที่ระบุในรายชื่อเปิดให้หารือความเป็นไปได้ที่จะสร้างความร่วมมือในอนาคตในด้านต่าง ๆ ดังนี้: 

  1. ระบบโรงงานผลิตพืช
  2. สารประกอบที่เป็นประโยชน์จากเห็ด
  3. วัตถุดิบใหม่จากไม้
  4. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ FKII
https://www.knowledge.maff.go.jp/en/technology/index.html

[แผนโครงการในปี 2563 ของ FKII]

– การจัดงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติในสิงคโปร์โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคต

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20200309005878/en/

ติดต่อ:

สำนักงานความร่วมมือทางธุรกิจ
ติดต่อ: ดร. Takuya SATO
สภาวิจัยเกษตร ป่าไม้และประมง
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น
อีเมล: gikaikoho@maff.go.jp
โทร: +81-(0)3-3502-5530 FAX: +81-(0)3-3593-2209

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud