อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผสมผสานระดับสากลและภูมิภาคมากที่สุดในอาเซียนที่แพร่หลายไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมดกล่าวโดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–20 เมษายน 2564

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) มีลักษณะแยกส่วนในระดับสากล แต่มีเครือข่ายการผลิตที่ผสมผสานกันอย่างดีพร้อมด้วยแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าที่โมดูลาร์สูงและกว้างขวางทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าใน E&E ได้อย่างง่ายดายตามการศึกษาของศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น โดยตั้งชื่อว่า Global Value Chains in ASEAN: Electronics ซึ่งออกในเดือนมีนาคม 2564 เป็นรายงานฉบับที่ 14 ของ ASEAN Global Value Chain (GVCs) ฉบับที่ 14 โดย AJC

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210419006002/en/

Report “Global Value Chains in ASEAN: Electronics” is available for download on AJC website (Graphic: Business Wire)

รายงาน “Global Value Chains in ASEAN: Electronics” สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นศูนย์กลางสำคัญของ E&Eproduction ซึ่งมีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในภูมิภาคประมาณ 268 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการจ้างคนงานมากกว่า 2.4 ล้านคน และคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกทั้งหมดของอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 27)

โดยรวมแล้วอุตสาหกรรม E&E ในอาเซียนพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดย 53% ของการส่งออก E&E มาจากมูลค่าเพิ่มจากต่างประเทศ (FVA) หรือปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศที่รวมเข้ากับการส่งออก E&E ของอาเซียน อย่างไรก็ตามมูลค่าเพิ่มในการส่งออกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะตำแหน่งของแต่ละประเทศในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า E&E

การค้าระหว่างภูมิภาคระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นผู้ส่งออก E&E รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในแง่ของ FVA ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสี่ของ FVA ทั้งหมด (43.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2560 และในขณะที่รวม FVA เข้าที่สร้างโดยจีนและญี่ปุ่นถือเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของ FVA ทั้งหมด

ในช่วงปี 2533-2560 การมีส่วนร่วมของ GVC ของอาเซียนในอุปกรณ์ E&E ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 70 ในขณะที่การมีส่วนร่วมแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาค (RVC) เพิ่มขึ้นสองเท่าจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 แนวโน้มที่ขัดแย้งกันนี้อธิบายได้จากกำลังการผลิตระดับภูมิภาคที่สูงขึ้นและเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียง

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน อาเซียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม E&E โดยภูมิภาคนี้เป็นเจ้าของงานการผลิต E&E ที่หลากหลายตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากและเรียบง่าย เช่น การประกอบและการทดสอบไปจนถึงงานที่ต้องใช้เงินทุนมาก เช่น การออกแบบส่วนประกอบและการวิจัยและพัฒนา

หากต้องการรับชมและดาวน์โหลดรายงานโปรดไปที่เว็บไซต์ AJC ด้านล่าง
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper13/

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210419006002/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp