ผลสำรวจของ NTT Communication พบว่าบริษัท 90% ในเอเซียหันมาใช้บริการ managed service เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านไอที

Logo

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการขาดแคลนบุคลากรและทักษะเป็นความท้าทายอันดับต้นสำหรับการจัดการด้านไอทีภายในองค์กร ขณะที่ธุรกิจ 49% คาดว่าจะย้ายไปใช้ระบบไฮบริดภายใน 18 เดือน

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–12 เมษายน 2018

NTT Communications Corporation (NTT Com) บริษัทโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และธุรกิจสื่อสารมวลชนในกลุ่มบริษัท NTT Group (TOKYO:9432) ประกาศผลการสำรวจตลาดใหม่ในหัวข้อ “บริษัทในเอเชียร่วมมือกันเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการบริการใหม่เพื่อการเติบโตในอนาคต”  การสำรวจได้ค้นหาสาเหตุของการใช้บริการ managed services providers (MSPs) สำหรับธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการระบบไอทีภายในองค์กร ตลอดจนข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับ CIO ในการขยายการ outsource และโครงการเทคโนโลยีที่วางแผนไว้ใน 18 เดือนข้างหน้า

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงแนวโน้มในตลาด managed services ในเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 28.03 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 64.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2021  ตลาด APAC คาดว่าจะอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) สูงที่สุดในโลกที่ 18% ซึ่งสูงกว่าทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปที่มีอัตรา 7.7% และ 7.2% ตามลำดับ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการขาดแคลนบุคลากรและทักษะถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญในการจัดการด้านไอทีในองค์กร

ผู้บริหารในแบบสำรวจได้ระบุถึงความท้าทายหลัก 3 ประการในการบริหารจัดการด้านไอทีภายในองค์กร: 59% ระบุถึงความปลอดภัย 51% ระบุถึงการค้นหาและรักษาบุคลากรที่เหมาะสม และ 50% ระบุถึงทักษะด้านไอที  ความปลอดภัย (58%) และโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (55%) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการ outsource ทั้งสองสิ่งนี้คาดว่าจะเติบโตถึง 66% และ 74% ตามลำดับในช่วง 18 เดือนข้างหน้า  องค์กรกว่า 50% ในปัจจุบันได้ทำการ outsource การจัดการระบบและแอพพลิเคชัน (ERP, CRM) โดยเปอร์เซ็นต์นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 10% ภายใน 18 เดือนข้างหน้า

ปัจจุบันจำนวนบริษัทที่ใช้ hybrid cloud ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 18% แต่ธุรกิจที่สำรวจเกือบครึ่งหนึ่งคาดว่าจะนำมาใช้งานภายใน 18 เดือนข้างหน้า  ผู้นำในการดำเนินการคือบริษัทในสิงคโปร์ซึ่ง 58% มีการพิจารณาย้ายไปใช้ hybrid cloud รองลงมาคือฮ่องกงที่ 33%  ธุรกิจในเอเชียจำนวนครึ่งหนึ่งกำลังพิจารณาที่จะใช้ SD-WAN ซึ่งเป็นส่วนรองรับของ hybrid cloud และ Azure Stack ในช่วง 18 เดือนข้างหน้า  จำนวนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากอัตราการใช้งานในปัจจุบันที่ 18% และ 13% ตามลำดับ

“ในขณะที่ธุรกิจกำลังย้ายไปใช้ระบบคลาวด์สาธารณะเพื่อประโยชน์ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทส่วนใหญ่จะต้องเก็บข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ไว้ในระบบคลาวด์ส่วนตัวเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  แม้ว่า hybrid cloud ภายในองค์กรเป็นแนวโน้มที่แน่นอน การสร้างและจัดการสภาพแวดล้อม hybrid cloud ภายในองค์กรมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น” Dave Scott ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชันของ NTT Com Managed Services กล่าว

Managed services: ชิ้นส่วนที่หายไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

"7 ใน 10 ของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ล้มเหลวii ซึ่งอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ธุรกิจมองเห็นการจับคู่ด้าน managed services ทั่วโลกว่าเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จโดยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการรวมเทคโนโลยี การขาดแคลนบุคลากร การขาดแคลนทักษะ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน" Scott กล่าวเพิ่ม

การสำรวจในระดับภูมิภาคพบว่าในขณะที่ธุรกิจกว่า 60% มีผู้ให้บริการไอทีกว่า 6 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับการมีผู้ให้บริการไอทีหลายราย  ปัญหาหลักได้แก่ ความซับซ้อนที่นำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ (56%) ปัญหาการทำงานร่วมกันของผู้ให้บริการ (54%) และค่าใช้จ่ายสูงของการมีผู้ให้บริการหลายราย (53%)

เพื่อรองรับแนวโน้มด้านไอทีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว managed services ของ Global Management One (GMOne) ของ NTT Communications ให้บริการ managed services แบบครอบคลุมที่มอบโซลูชันด้านไอทีที่ชาญฉลาด เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัล  เมื่อรวมกับทรัพยากรและความสามารถทั่วโลกของบริษัท เช่น เครือข่ายความเร็วสูง ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกโลก และบริการคลาวด์ โดยมีข้อตกลง one service-level agreement (SLA) เพียงสัญญาเดียว GMOne สามารถให้บริการ managed services อย่างราบรื่นสำหรับระบบนิเวศไอทีของโลกธุรกิจทั้งหมด

For a list of the survey’s key findings, please refer to the Appendix. The full whitepaper can be downloaded at www.nttcominsight.com/asiams-survey.

รายการผลสำรวจที่สำคัญสามารถดูได้ที่ภาคผนวก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ www.nttcominsight.com/asia-survey

เกี่ยวกับ the Managed Services Survey

ในนามของ NTT Communications, IDG Connect ได้สำรวจองค์กร 200 แห่งที่มีพนักงานอย่างน้อย 500 คนในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วทั้งฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยในปี 2018  ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายไอที แต่ก็ได้มีการสอบถามฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชี/การเงิน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่นกัน

เกี่ยวกับ NTT Communications

NTT Communications ให้บริการด้านที่ปรึกษา สถาปัตยกรรม ความปลอดภัย และระบบคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อม ICT ขององค์กร  การให้บริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของบริษัท รวมถึงเครือข่าย tier-1 IP ระดับชั้นนำระดับโลก เครือข่าย Arcstar Universal One ™ VPN ซึ่งครอบคลุมกว่า 190 ประเทศ/ภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยกว่า 140 แห่งทั่วโลก  โซลูชั่นของ NTT Communication ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั่วโลกของกลุ่มบริษัท NTT ได้แก่ Dimension Data, NTT DOCOMO และ NTT DATA

โปรดไปที่ www.ntt.com.hk | www.hknet.com | www.facebook.com/nttca | http://www.linkedin.com/company/ntt-com-asia-limited สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

i "Managed Services Market by Managed Data Center (Hosting, Colocation), Managed Infrastructure (Print Services, Desktop), Managed Networking (Remote Monitoring, MPLS, & VPN), Managed Information, Mobility, Communications, & Security – Global Forecast to 2021”, เผยแพร่โดย MarketsandMarkets.

ii Bucy M., Finlayson A., Greg K., and Moye, C., “The ‘How’ of Transformation”, Michael Bucy, Adrian Finlayson, Greg Kelly, and Chris Moye”, เผยแพร่โดย McKinsey

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180411006493/en/

ติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

NTT Com Asia Ltd

Priscilla Kwok, +852 3793 0937

priscilla.kwok@ntt.com.hk

หรือ

Ogilvy Public Relations

Priscilla Tong / Terence Nip, +852 2884 8529 / +852 2884 8517

priscilla.tong@ogilvy.com / terence.nip@ogilvy.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud