Featured

เปิดตัวการศึกษาแบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งถูกจัดทำเป็นครั้งแรกในโลก: ความมุ่งหมายที่จะเติบโต

August 1, 2017 Jason 0

โดยการรวบรวมมุมมองจากการวิจัยที่ดำเนินการโดย Interbrand ทั่วเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์–(BUSINESS WIRE)–27 กรกฎาคม 2017 เป็นครั้งแรกที่ Interbrand ได้ทำการวิเคราะห์แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งผลการศึกษาในปี 2017 ได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศจีน แบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลี และแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศอินเดีย ไปพร้อมๆ กับการศึกษาเจาะลึกว่าแบรนด์ต่างๆ มีการเติบโตอย่างไรในออสเตรเลีย และตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของแต่ละตลาดในเอเชียที่สำคัญ ตามที่ Interbrand ได้กำหนดไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจัยชี้ให้เห็นว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น หรือที่เรียกว่า “ยุคใหม่” ซึ่งธีมที่เป็นหลักและเป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษาคือ: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การแปลงข้อมูลเป็นดิจิตัลและ การตอบสนองหรือไม่ตอบสนองของแบรนด์ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Stuart Green […]