การประชุม Investing in the Future Conference (IIFMENA) เปิดตัว “ปฏิญญาชาร์จาห์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน”

Logo

โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอแผนการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อแก้ไขวิกฤตเยาวชนของ MENA

ชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์–(BUSINESS WIRE)–25 ตุลาคม 2018

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เยาวชนในภูมิภาค MENA เผชิญ ชาร์จาห์ ซึ่งเป็นประเทศเอมิเรตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก MENA และประชาคมโลกร่วมกันจัดทำปฏิญญาชาร์จาห์เพื่อการพัฒนาเยาวชน (Sharjah Declaration for Youth Empowerment) ซึ่งเป็นวาระการดำเนินการ 9 ประเด็นที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเยาวชนและปกป้องอนาคตของพวกเขาจากอันตรายของลัทธิหัวรุนแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005605/en/

During the Investing in the Future Conference 2018 in Sharjah, UAE (Photo: Invest in the Future Conf ...

ภาพระหว่างการประชุม Future Conference 2018 ในเมืองชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ภาพ: Invest in the Future Conference 2018 Sharjah, UAE)

  • บรรจุการสร้างทักษะชีวิตให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างนโยบายเยาวชนเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนให้ก้าวหน้าในอนาคต: พร้อมที่จะเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจ้างงาน เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และควบคุมการเติบโตและการเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง
  • ส่งเสริมนโยบายที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของเยาวชนหญิงในฐานะตัวแทนของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโต
  • บูรณาการประเด็นเพศสถานะในทุกแผนนโยบายและโครงการที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ ปกป้อง และสนับสนุนเยาวชน
  • ใช้ความพยายามที่มีอยู่ในการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเป็นโอกาสในการวางการลงทุนในทุนมนุษย์
  • ประสานงานความพยายามของรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ เอ็นจีโอ นักวิชาการ และภาคเอกชนในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพียงแค่การสอน
  • ตระหนักว่าผู้ประกอบการเยาวชนเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเยาวชนในการประกอบกิจการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเยาวชนผู้ลี้ภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง การทารุณ และการแสวงประโยชน์ และให้เขาได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนด้านจิตสังคม
  • คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนผู้ลี้ภัยในการพิจารณาในทุกประเด็นที่มีผลต่ออนาคตของพวกเขา

ปฏิญญานี้เป็นผลของการอภิปรายในที่ประชุม Investing in the Future Conference (IIFMENA) ซึ่งจัดโดยองค์กรด้านมนุษยธรรมระดับโลก TBHF ภายใต้หัวข้อ “เยาวชน – ความท้าทายด้านภาวะวิกฤติและโอกาสในการพัฒนา” (Youth – Crisis Challenges and Development Opportunities) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนในภูมิภาคนี้

สิ้นสุด

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005605/en/

ติดต่อ:

National Network Communications (NNC)

Mousa Nimer, 0502220561

m.nimer@nncpr.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud