องค์กรการท่องเที่ยวปูซานเปิดตัววิดีโอส่งเสริมการขายปูซานทัวร์ ‘Eyheymahamo’ ที่แสดงบรรยากาศของปูซาน

Logo

"Eyhey (hey), Ma (you), Hamo (OK)"… สร้างความสนใจด้วยการสร้างจังหวะเพิ่มเติมอารมณ์

ปูซาน เกาหลีใต้–(บิสิเนส ไวร์)–25 ก.พ. 2565

เมืองปูซานและองค์การการท่องเที่ยวปูซาน (BTO) ได้เปิดตัววิดีโอเพื่อแนะนำบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของปูซาน เมืองท่องเที่ยวระหว่างประเทศสู่ตลาดโลกผ่านช่อง YouTube ของ Visit Busan เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 10.

The Busan Metropolitan City and Busan Tourism Organization released a promotional video to introduce the unique vibe of Busan, an international tourism city, to the global market through the Visit Busan YouTube channel. The video shows the unique content of Busan under the themes of Sanbokdoro (Sanbok Road), Busan Eomuk (fish cake), and the vibe of Busan. As Eyheymahamo, a catchphrase and a compound word of Eyhey, Ma, and Hamo, the dialect of Busan, is repeated throughout the video, it arouses the curiosity of overseas viewers. A rapper Mudd the Student composed the song using the dialect of Busan and a dance crew Hook created the choreography. (Graphic: Business Wire)

เมืองปูซานและองค์การการท่องเที่ยวปูซานได้เปิดตัววิดีโอส่เพื่อแนะนำเมืองปูซานซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระหว่างประเทศสู่ตลาดโลกผ่านช่อง YouTube Visit Busan วิดีโอแสดงเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของปูซานภายใต้ธีมของ Sanbokdoro (ถนน Sanbok), Busan Eomuk (เค้กปลา) และกลิ่นอายของ Busan.  Eyheymahamo เป็นประโยคและคำประสมของ Eyhey, Ma และ Hamo ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของ Busan เป็นคำพูดตลอดทั้งวิดีโอเพื่อสร้างความรู้อยากเห็นของผู้ชมต่างประเทศ  แร็ปเปอร์ Mudd the Student แต่งเพลงโดยใช้ภาษาถิ่นของปูซาน และทีมเต้น Hook เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น (กราฟิก: Business Wire)

วิดีโอสร้างขึ้นให้เป็นเนื้อหาเฉพาะของปูซานภายใต้สามธีมของ Sanbokdoro (ถนน Sanbok), Busan Eomuk (เค้กปลาเมืองปูซาน) และบรรยากาศของปูซาน วิดีโอแสดงให้เห็นการขับรถโดยสารที่น่าตื่นเต้นที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะที่ Sanbokdoro อาหารขึ้นชื่อของปูซาน Eomuk และบรรยากาศอันอบอุ่นในตลาดดั้งเดิม และกลิ่นอายของปูซานทั่วสนามเบสบอล Sajik และคาราโอเกะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Eyheymahamo ประโยคที่คล้ายกับ Abracadabra หรือ Hakuna Matata ที่พูดซ้ำๆ ตลอดทั้งวิดีโอ กระตุ้นความอยากรู้ของผู้ชมต่างประเทศ Eyheymahamo เป็นคำประสมของ Eyhey, Ma และ Hamo ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของปูซาน วลีนี้หมายความว่า “เฮ้ ไม่ต้องกังวล คุณไม่เป็นไร”

Mudd the Student แร็ปเปอร์จากปูซานที่เข้าร่วมการแข่งขัน 'Show Me the Money Season 10' ได้แต่งเพลงโดยใช้ภาษาถิ่นของปูซานและปรากฏในวิดีโอ  วิดีโอนี้ยังมีการออกแบบท่าเต้นที่สร้างขึ้นโดย Hook ซึ่งเป็นทีมเต้นจาก Street Woman Fighter ศิลปินเหล่านี้จะยังคงแสดงเป็นแบบอย่างในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปูซานต่อไป

หลังจากวิดีโอเปิดตัว นครปูซานและ BTO จะเริ่มเผยแพร่วีดีโอในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกโดยใช้ Tiktok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นระดับโลก และ Weibo เว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีน

ด้วยวิดีโอที่แสดงให้เห็นเสน่ห์ของปูซาน ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ นครปูซานจะเพิ่มการรับรู้ทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่คนเกาหลีรักมากที่สุดและเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศควรไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

เยี่ยมชมช่อง Visit Busan YouTube เพื่อรับชมวิดีโอ: https://www.youtube.com/c/VISITBUSAN

รูปภาพและมัลติมีเดีย: https://www.businesswire.com/news/home/52582830/en

ติดต่อ:

Busan Tourism Organization
Strategic Planning Team (ทีมวางแผนกลยุทธ์)
Mangil Cho, +82-51-780-2127
jomangil@bto.or.kr

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย