Yamato Transport เปิดตัวบริการ International Cool TA-Q-BIN ในไทย

Logo

– สินค้าสดสภาพใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่น –

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)—31 มี.ค. 2560

Yamato Transport Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Yamato Holdings Co. Ltd (มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประธานบริษัทคือ Yutaka Nagao ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “Yamato Transport”) เตรียมเปิดตัวบริการ International Cool TA-Q-BIN ในประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560 นี้ สำหรับ International Cool TA-Q-BIN เป็นบริการส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กตรงถึงบ้าน ปัจจุบันมีให้บริการอยู่ในฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซียด้วย

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอัจฉริยะ อ่านฉบับเต็มได้ทาง: http://www.businesswire.com/news/home/20170330006330/en/

logo

พนักงานขับรถ/พนักงานขายของ SCG Yamato กับรถบรรทุกส่งสินค้า (ภาพ: Business Wire)

1. ความเป็นมา

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี อาหารญี่ปุ่นจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ร้านอาหารญี่ปุ่นหลายแห่งได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ต้องการลิ้มรสชาติซามูไรแท้ ๆ ขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้วัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560 SCG Yamato Express Co., Ltd. (มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ ประเทศไทย ประธานบริษัทคือ Yoji Hamanishi ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “SCG Yamato”) ซึ่งมี YAMATO ASIA PTE. LTD. บริษัทในเครือ Yamato Holdings Co. Ltd เช่นกันนั้นเป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ได้เปิดตัว TA-Q-BIN และ Cool TA-Q-BIN ซึ่งเป็นบริการส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งรายแรกในประเทศไทย

ต่อมา Yamato Transport ได้เปิดตัว International Cool TA-Q-BIN พร้อมกับขยายตลาดสู่ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบบริการพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งคุณภาพสูงในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก โดยอาศัย Okinawa International Aerial Logistics Hub ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความร่วมมือกับ Okinawa Prefecture และ ANA Cargo การเปิดตัวในประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าประมงจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังขยายตัว ตลอดจนตอบสนองความต้องการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย

2. บริการของ International Cool TA-Q-BIN จากญี่ปุ่นถึงเมืองไทย

(i) จุดให้บริการขนส่งทั่วญี่ปุ่น ให้บริการตั้งแต่รายการคำสั่งเดียว

International Cool TA-Q-BIN ให้บริการขนส่งสินค้าแม้จะเป็นบรรจุภัณฑ์เดียวก็ตาม เนื่องจากเรามีพนักงานขับรถประจำศูนย์ให้บริการ TA-Q-BIN ทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้บริการรับพัสดุสำหรับนำไปส่งต่อ นอกจากนี้ไทยและญี่ปุ่นยังใช้เกณฑ์ขนาดบรรจุภัณฑ์ Cool TA-Q-BIN เดียวกัน จึงสามารถส่งพัสดุมายังประเทศไทยได้อย่างง่ายดายทุกวัน ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาหารญี่ปุ่นกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

(ii) บริการขนส่งตลอดวัน สินค้าส่งตรงถึงมือภายใน 2 วัน

การดำเนินงานของ Okinawa International Aerial Logistics Hub ประกอบกับพิธีการทางศุลกากรที่ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นพนักงานขับรถของ SCG Yamato จะสามารถส่งพัสดุไปยังร้านค้าหรือบ้านของลูกค้าได้ตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากนั้น 2 วันเป็นอย่างเร็วที่สุด

(iii) ส่งพัสดุแช่เย็นและแช่แข็งคุณภาพสูงในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก

พัสดุที่จะส่งไปยังประเทศไทยนั้นจะดำเนินการขนส่งทางอากาศ โดยบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นของ Yamato Transport ส่วนการขนส่งขณะอยู่ในประเทศไทยจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นของ SCG Yamato ทั้งนี้ เครือ Yamato Group มีเครือข่ายกว้างไกล จึงสามารถส่งของสดจากญี่ปุ่นตรงถึงมือลูกค้าในประเทศไทยได้ในรูปแบบการขนส่งสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง เพื่อให้สินค้ายังคงสภาพสดใหม่

แผนผัง: จากจุดรับสินค้าในประเทศญี่ปุ่นถึงจัดส่งในประเทศไทย (กราฟฟิก: Business Wire)

3. วันเปิดตัวให้บริการ

17 เม.ย. 2560 (จันทร์)

4. พื้นที่และรูปแบบบริการขนส่ง

พื้นที่ส่งออก

เวลา

พื้นที่รับของ

กำหนดวัน/เวลาส่งของ

Kanto/Osaka/Okinawa

รับพัสดุตลอดวัน

กรุงเทพฯ

2 วันเป็นอย่างเร็วที่สุด (เช้า)

Hokkaido/Tohoku/ Hokushinetsu/

Chubu/Kansai (ยกเว้น Osaka)/

Chugoku/Shikoku/Kyushu)

รับพัสดุตอนเช้า

หรือ

ส่งต่อพัสดุตอนเช้า

• SCG Yamato เปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

• ในบางภูมิภาคอาจไม่เปิดให้บริการตามรูปแบบข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการที่ใกล้ท่านที่สุด

• ตารางเวลาขนส่งอาจล่าช้าในกรณีต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร/กักกัน

5. อัตราค่าบริการ

[ค่าบริการ] 

(ปลอดภาษี)

ขนาด

ขนาดบรรจุภัณฑ์

น้ำหนัก

ค่าบริการ International TA-Q-BIN

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ cool TA-Q-BIN

ค่าบริการ  International Cool TA-Q-BIN

60

ไม่เกิน 60ซม.

ไม่เกิน 2กก.

2,050 เยน

+4,000 เยน

6,050 เยน

80

ไม่เกิน 80ซม.

ไม่เกิน 5กก.

3,450 เยน

+8,000 เยน

11,450 เยน

100

ไม่เกิน 100ซม.

ไม่เกิน 10กก.

6,450 เยน

+12,000 เยน

18,450 เยน

120

ไม่เกิน 120ซม.

ไม่เกิน 15กก.

10,950 เยน

+16,000 เยน

26,950 เยน

• อาจมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษีศุลกากร

• ขนาด 60 หมายถึง ความยาว ความกว้าง และความสูงทั้งหมดไม่ควรเกิน 60 ซม. น้ำหนักไม่ควรเกิน 2 กก.

• หากส่งพัสดุ 2 ห่อที่มีขนาดและน้ำหนักต่างกัน จะคิดราคาตามพัสดุขนาดใหญ่กว่า

6. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าองค์กรที่มีสัญญากับ Yamato Transport และใช้บริการระบบพิมพ์สลากขนส่งสามารถใช้บริการนี้ได้

7. แผนธุรกิจในอนาคต

เราตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่ให้บริการไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การขนส่งพัสดุระหว่างทั้งสองประเทศผ่านบริการ TA-Q-BIN เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น พร้อมกับก้าวขึ้นเป็นบริษัทหมายเลข 1 ของเอเชียในด้านบริการกระจายสินค้าและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน

อ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170330006330/en/

ติดต่อสอบถามได้ที่:
YAMATO TRANSPORT CO., LTD.
Abbey Lai, +81-3-3541-3411
Division of Strategic Public Relations, Department of Strategic Public Relations
ytc-media@kuronekoyamato.co.jp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud