P&G ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตัวใหม่ ที่มุ่งเน้นการสรรสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลกระทบที่ดีบนโลกใบนี้

Logo

เป้าหมาย Ambition 2030 ครอบคลุมด้าน แบรนด์  ซัพพลายเชน สังคมและพนักงาน P&G

ซินซินนาติ–(BUSINESS WIRE)—16 เมษายน 2018

บริษัท Procter & Gamble (NYSE: PG) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปี 2020 หลายเป้าหมายแล้ว และมีแผนเตรียมไว้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เหลือ พร้อม ๆ ไปกับการกำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ สำหรับปี 2030 โดยเป้าหมายใหม่ หรือที่มีชื่อว่า "Ambition 2030 " จะมุ่งสรรสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

P&G has achieved many of its 2020 environmental goals and has plans in place to meet the rest. New,  ...

P&G ได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2020 หลายเป้าหมาย และมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายเหลืออยู่อื่น ๆ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ที่ครอบคลุมสำหรับปี 2030 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้บริโภค (ภาพ: Business Wire)

นาย David Taylor ประธานกรรมการ และซีอีโอของ P & G กล่าวว่า "เราเชื่อว่า P & G สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ดี และเรากำลังใช้ความคิดที่รอบคอบมากขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคคาดหวังว่าแบรนด์ที่พวกเขาไว้ใจจะมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผู้บริโภคของเรา 5 พันล้านรายที่ และความสามารถด้านนวัตกรรมของเราทำให้เรามีความสามารถในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้"

เป้าหมาย "Ambition 2030" ของ P&G ประกอบด้วย:

  • ด้านแบรนด์: แบรนด์ที่เป็นผู้นำของ P&G 20 แบรนด์ ซึ่งรวมถึง Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze Head & Shoulders Pantene Pampers และ Tide จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ถือเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ ไปกับการสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสและแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัยของเรา
  • ด้านซัพพลายเชน: ไซต์การผลิตของ P&G จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่ง และจะซื้อพลังงานทดแทนอย่างเพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของโรงงานของเรา 100% นอกจากนี้ บริษัท จะจัดหาแหล่งน้ำอย่างน้อย 5 พันล้านลิตรจากแหล่งน้ำหมุนเวียน
  • ด้านสังคม: P&G จะให้กำเนิดพันธมิตรที่ช่วยให้ผู้คนโลกาภิวัตน์และธุรกิจของเราเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงพันธมิตรในการหยุดการแพร่กระจายของพลาสติกลงสู่มหาสมุทร พันธมิตรในการพิทักษ์และปรับปรุงป่า พันธมิตรในการขยายแนวทางในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และพันธมิตรในการปกป้องลุ่มน้ำที่สำคัญทั่วโลก
  • พนักงานP&G จะมีส่วนร่วมจัดเตรียมและให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อสร้างความคิดและการปฏิบัติอย่างยั่งยืนในการทำงานในแต่ละวัน เราจะให้รางวัลแก่การปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าและรวมการยอมรับเอาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมาย "Ambition 2030" ของ P&G สามารถอ่านได้ ที่นี่

จากการดำเนินงานตามความเป็นผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดทำให้ P&G ได้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2020 หลายประการ โดยในด้านสภาพภูมิอากาศ มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเหลือ 16% ตั้งแต่ปี 2010 ในด้านน้ำ ได้ลดการใช้น้ำในโรงงานผลิตลงไป 27% นับตั้งแต่ปี 2010 และในด้านของเสีย ก็ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบที่ปราศจากของเสียที่ต้องเอาไปฝังกลบในกว่า 80% ของสถานที่ผลิตทั้งหมด

ผลกระทบของความก้าวหน้าของบริษัท สามารถเห็นได้จากตัวอย่างของแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Tide purclean ซึ่งรวมเอาส่วนผสมจากชีวภาพมาใช้ และ Head & Shoulders ที่ใช้พลาสติกที่เก็บได้จากชายหาดมาทำบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตที่ทำให้โรงงานของเรามีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากลมและพลังงานไอน้ำจากชีวมวล และมีนวัตกรรมด้านการวิจัยที่จะช่วยให้สามารถนำพลาสติกหลายตันกลับมาใช้ใหม่ในแต่ละปี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดไม่เฉพาะแต่กับของ P&G

ความก้าวหน้าเหล่านี้ถูกรายงานอยู่ใน 2017 Citizenship Report.

"เป้าหมายปี 2030ของเรา ต้องการที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น" Virginie Helias รองประธานฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกของ P&G กล่าว "เรารู้ว่าลำพัง P&G ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด จึงต้องมีการสร้างพันธมิตรและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมาย และแบรนด์ของเราจะพัฒนานวัตกรรมที่จะนำการบริโภคที่รับผิดชอบไปสู่อีกระดับ”

“P&G ได้เป็นผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ของพวกเขาสอดคล้องกับความเชื่อของเราว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยการสร้างความยั่งยืนให้มากขึ้น เราชื่นชมกรอบ Ambition 2030 ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผู้ถือหุ้น สภาพแวดล้อมและสังคม ทั่วโลก " Peter Bakker ประธานและซีอีโอของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development กล่าว

เกี่ยวกับ ความพยายามด้านพลเมืองของ P&G

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นในความสำคัญด้านพลเมืองของ P&G ควบคู่ไปกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบของชุมชน ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายและสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง โครงการด้านพลเมืองของบริษัทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลก ไปพร้อม ๆ กับการ สร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านพลเมืองของ P&G สามารถอ่านรายงานเกี่ยวกับพลเมือง 2017 ได้ ที่นี่

เกี่ยวกับ Procter & Gamble

P & G ให้บริการผู้บริโภคทั่วโลกด้วยการสร้างแบรนด์หลากหลายที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก อันได้ได้แก่ Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze ®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® และ Whisper® ชุมชน P & G มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชม http://ww.pg.com  เพื่อรับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเกี่ยวกับ P & G และแบรนด์ต่าง ๆ

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

ติดต่อ:

P&G Company Communications
Julie deSylva, 513-780-0006
Desylva.j@pg.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud