KUNIHIKO HIRABAYASHI ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–24 กันยายน 2564

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) มีความยินดีที่ได้ประกาศแต่งตั้งคุณ Kunihiko Hirabayashi เป็นเลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในกรุงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210924005103/en/

Mr. Kunihiko Hirabayashi, the Secretary General of the AJC (Photo: Business Wire)

Kunihiko Hirabayashi เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ภาพ: Business Wire)

คุณ Hibayashi เป็นอดีตหัวหน้าที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านสุขภาพขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและเป็นตัวแทนสำนักงานภูมิภาคขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มานานกว่า 18 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 ถึง สิงหาคม 2564 ก่อนหน้านั้น เขาทำงานให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่โรงพยาบาลในประเทศกำลังพัฒนามาประมาณ 10 ปี ด้านการศึกษา เขาได้รับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย Tsukuba จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

คุณ Hirabayashi อุทิศชีวิตการทำงานมากว่า 40 ปีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้คนและเด็ก ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรับฟังอย่างจริงใจในเสียงของผู้มีอำนาจตัดสินใจต่าง ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ครูผู้สอน ผู้นำธุรกิจและชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้นำทางความคิดรุ่นเยาว์ ตลอดจนเสียงของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงซึ่งเปราะบางและถูกกีดกันมากที่สุด เช่น ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย และคนพิการ เขาได้ใช้เวลาลงพื้นที่ในประเทศเหล่านั้นอีกด้วย

คุณ Hirabayashi กล่าวว่า “ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นมีประวัติความเป็นเลิศมาเป็นเวลา 40 ปีในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนประชาชน ศูนย์แห่งนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่มีความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้น ซึ่งกำลังทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อขยายและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่นให้ลึกซึ้ง ผมจะทำหน้าที่สำคัญในการรื้อปรับระบบของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นแห่งนี้ และจะรับผิดชอบต่ออนาคตที่ยั่งยืน บูรณาการ สันติสุข และมั่นคงสำหรับผู้คนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นผ่านการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้วางใจได้

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC)

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 2524 โดยทำหน้าที่ส่งเสริมการส่งออกจากประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังญี่ปุ่น พร้อมฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประชาชนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่น
ลิงก์: https://www.asean.or.jp/en/

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210924005103/en/

ติดต่อ:

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
Tomoko Miyauchi (MS)
ลิงก์: https://www.asean.or.jp/en/
โทร: +81-3-5402-8118
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย