Hisense ร่วมกับพนักงานสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

Logo

ชิงเต่า, จีน–(BUSINESS WIRE)–01 มิถุนายน 2564

การดำเนินชีวิตวีถีใหม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล (ESG) กลายมาเป็นหัวข้อที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและการมอบโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานกลายมาเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงการเติบโตของบริษัท การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกทำให้ Hisense ประสบความสำเร็จในการสร้างทีมพนักงานจากทั่วโลกที่รวมผู้คนจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและประสบการณ์ที่แตกต่าง และยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างความเท่าเทียมและสุขภาพที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อไป โดย Hisense  ได้ร่วมกับพนักงานกว่า 90,000 คน จากทั่วโลกสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และทุ่มเทให้กับการสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

Production staffs at Hisense’s facility in Atlantis, South Africa (Photo: Business Wire)

พนักงานฝ่ายผลิต ณ โรงงานของ Hisense ในแอตแลนติส ประเทศแอฟริกาใต้ (รูปภาพ: Business Wire)

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Hisense ให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นในการลดปัญหาเรื่องการว่างงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดอัตราอาชญากรรมในทางอ้อม Hisense มีการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในแอฟริกาใต้และอีกกว่า 2,000 ตำแหน่งในเม็กซิโก โดยคาดว่าจะมีการขยายการจ้างงานอีกกว่า 7,000 ตำแหน่งในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยภูมิภาคต่าง ๆ ในการขยายเศรษฐกิจให้เติบโตและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ

Hisense ยังมอบโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและเพศ พร้อมยังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและเป็นระบบในการสรรหาพนักงานในท้องถิ่น เช่นได้มีการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวอย่าง Nicalette ซึ่งเริ่มทำงานกับ Hisense ในแอฟริกาใต้มาตั้งแต่ปี 2545 ให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายจากประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการพัฒนาความสามารถอย่างรวดเร็วของเธอ โดย Nicalette เผยว่าการจ้างงานและระบบพัฒนาบุคลากรของ Hisense ทำให้ความมุ่งมั่นต่อการทำงานของเธอเพิ่มสูงขึ้น และยังทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในงานของพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงาน Hisense ได้จัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่การทำงานที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าในการทำงานให้สูงสุด Hisense มีกลไกการเลื่อนตำแหน่งที่ยืดหยุ่น โดยพนักงานสามารถเลือกเส้นทางอาชีพระหว่างงานด้าน “บริหาร” และงานด้าน “วิจัยและพัฒนา” เพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งช่วยให้การเลื่อนขั้นของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น

Hisense College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขององค์กร มีเป้าหมายที่จะช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านอาชีพมากขึ้น โดยมีโครงสร้างการอบรมและแพลตฟอร์มฝึกอบรมที่ใช้ภายในบริษัทอย่างหลากหลาย (รวมถึงการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ) เพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้จากทุกเวลาและสถานที่

"สิ่งที่ทำให้การทำงานที่นี่ต่างจากที่อื่นก็คือการที่ Hisense มักกระตุ้นให้พนักงานทำตามเป้าหมายในอาชีพให้สำเร็จและคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอ และนั่นทำให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท" Robin Silberbauer ซึ่งเข้าร่วมงานกับ Hisense ในแอฟริกาใต้เมื่อปี 2558 กล่าว

ใส่ใจในสุขภาพและสุขภาวะของพนักงาน

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด Hisense ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา โดยได้แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน

Hisense ยังได้ร่วมกับองค์กรที่มีโครงการช่วยเหลือพนักงาน (“Employee Assistance Program: EAP”) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับพนักงานและครอบครัวของพวกเขาด้วย เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถรับคำปรึกษาด้านจิตวิทยาจากมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาสุขภาพจิตและรับมือกับความท้าทายในการทำงานและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hisense จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรต่อไปในระยะยาว และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงแรงงานทั่วโลก

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

สื่อ:
Lori Luo (ทีมพีอาร์ Ogilvy)
โทร: +86-135-1278-4739
อีเมล: lori.luo@ogilvy.com / HisenseGlobal@ogilvy.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย