Herbalife Nutrition เผยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเมื่อสูงวัย แต่ยังเมินความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–03 ต.ค. 2017

วันนี้ Herbalife (NYSE: HLF) บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำระดับโลกรายงานผลการสำรวจภาวะของสุขภาพเมื่อสูงวัยในเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Healthy Aging Survey” โดยเป็นการสำรวจประชากรวัย 40 ปีขึ้นไปจำนวน 6,000 คนจากออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญและทัศนคติของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย พบว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากอายุที่มากขึ้น และพวกเขาเชื่อว่า หากลงมือดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีแม้จะแก่ตัวลง กระนั้นก็ดี หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากพอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียอัจฉริยะ อ่านฉบับเต็มได้ทาง: http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/

Key findings of Herbalife Asia Pacific Healthy Aging survey (Graphic: Business Wire)

สรุปสาระสำคัญของรายงานการสำรวจ Herbalife Asia Pacific Healthy Aging Survey (กราฟฟิกโดย: Business Wire)

รายงานการสำรวจ Herbalife Nutrition Asia Pacific Healthy Aging Survey พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ใน 10 คนมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้น โดย 53% กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูก/ข้อต่อ ตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่ 46% หัวใจ 45% สมอง 44% ซึ่งล้วนเป็นความกังวลใจอันดับแรก ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะวิตกกังวลกันมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 80% ก็บอกว่า หากดูแลใส่ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีได้

สำหรับวิธีปฏิบัติตนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีนั้นเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากที่สุดถึง 43% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 22% เท่านั้นที่บอกว่า อยากจะรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้น และ 8% บอกว่า อาจจะรับประทานอาหารเสริมหรือเข้ารับการตรวจสุขภาพมากขึ้น

Stephen Conchie กรรมการอำนวยการและรองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นกล่าวว่า “เราดีใจที่เห็นว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูงวัย อย่างไรก็ตาม เรายังเป็นห่วงที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการไม่มากนักในการเลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะสูงวัย โภชนาการที่ดีไม่ควรมาเป็นอันดับท้าย ๆ โดยเฉพาะขณะนี้ เราจึงเร่งเพิ่มความพยายามที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจว่า โภชนาการมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี”

นอกจากมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความห่วงใยด้านสุขภาพอันมาจากการสูงวัย พร้อมทั้งวิธีที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกต้องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วนั้น ผลการสำรวจยังเผยด้วยว่า:

  • เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากถึง 82% บอกว่าตนมีสุขภาพดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ
  • สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะตรวจพบได้ยาก แต่ระดับความมั่นใจในสุขภาพหัวใจนั้นค่อนข้างสูงมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 87, 84 และ 88% มองว่า ตนมีสุขภาพหัวใจที่ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงจากการประเมินสุขภาพของตนสูงเกินไป
  • ในเอเชียแปซิฟิกนั้น อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ การไม่มีเวลา (46%) และขาดแรงจูงใจ (44%)

ด้วยเหตุนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจึงได้เปิดตัวโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ (Asia Pacific Wellness Tour) ครั้งที่ 8 เพื่อที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างกระฉับกระเฉงให้ต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นำโดย Dr. John Agwunobi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

Dr. Agwunobi กล่าวว่า “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเชื่อว่าจะต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยด้านโภชนาการที่ดี สร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานโภชนาการเสริมที่เหมาะสม และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี สำหรับเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์นั้น เราจะแบ่งปันคำแนะนำและเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนำพลังแห่งโภชนาการไปใช้ เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น”

สำหรับโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ย. ถึง 26 ต.ค. ตามเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย งานสัมมนาทางการแพทย์ กิจกรรมพูดคุยด้านโภชนาการ และเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นและคณะที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Herbalife Nutrition Advisory Board) จะร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโภชนาการที่ดีที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี เมตาบอลิซึมและโภชนาการ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนโภชนาการและสมรรถภาพในด้านการกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญของเฮอร์บาไลฟ์ที่เข้าร่วมเวลเนสทัวร์ ประกอบไปด้วย:

  • Dr. Zhen-Yu Chen ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยมีรางวัลการันตี อีกทั้งยังเป็นศาสตราจารย์ใน Food and Nutritional Sciences Programme ประจำมหาวิทยาลัย The Chinese University of Hong Kong
  • Dr. Chin-Kun Wang เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเมตาบอลิซึม เจ้าของรางวัล National Award of Biomedicine ที่ไต้หวัน เมื่อปี 2008 จากบทบาทด้านการศึกษาทางการแพทย์
  • Samantha Clayton ผู้อำนวยการอาวุโสด้านฟิตเนสและสมรรถภาพด้านการกีฬาระดับโลก (Senior Director of Worldwide Sports Performance and Fitness) ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น นอกจากนี้ยังเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิก ปัจจุบันทำงานเป็นเทรนเนอร์ส่วนบุคคลและโค้ชด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่มให้กับสมาคม American Fitness and Aerobics Association และ International Sport Science Association
  • Shyamal Vallabji โค้ชฟิตเนสของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประจำประเทศอินเดีย ซึ่งทำงานร่วมกับนักกีฬาอาชีพอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นสามารถแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ Herbalife

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจด้านโภชนาการ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยโภชนาการและแผนการจัดการโภชนาการตั้งแต่ปี พ .ศ. 2523 บริษัทร่วมกับสมาชิกอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพันธะสัญญาในการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน สภาวะน้ำหนักเกิน การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสุขภาพของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น และการเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการในทุกช่วงวัย ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานของเฮอร์บาไลฟ์ พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากสมาชิกอิสระ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนชุมชน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม ซึ่งจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และผ่านสมาชิกอิสระไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทได้ให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation : HFF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย อาทิ คริสเตียโน โรนัลโด ทีมฟุตบอลแอลเอ กาแลคซี่ และทีมกีฬาระดับโอลิมปิคประเภทต่าง ๆ

ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,000 คน และหุ้นของเฮอร์บาไลฟ์ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ค (NYSE:HLF) โดยมียอดขายสุทธิ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ Herbalife.co.th หรือ IAmHerbalife.com และสามารถติดตามข้อมูลสำคัญด้านการเงินได้ที่ http://ir.herbalife.com

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20171002006643r1&sid=58983&distro=ftpอ่านข่าวจากแหล่งที่มาได้ทาง businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Herbalife Asia Pacific
Daliea Mohamad-Liauw, +852 3589 2643
VP, Corporate Communications, Asia Pacific
dalieal@herbalife.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud