Henry Schein และ Vets First Choice ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัท Covetrus

Logo

โดยมี David E. Shaw ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ส่วน Philip Laskawy จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอิสระ 2549

เมลวิลล์ นิวยอร์ก และ พอร์ตแลนด์ เมน–(BUSINESS WIRE)–14 ม.ค. 2019

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) และ Vets First Choice ประกาศผู้ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการ 11 คนของ Covetrus บริษัท มหาชนใหม่แบบสแตนด์อโลนที่เกิดมาจากธุรกิจด้านสุขภาพสัตว์ของ Henry Schein และการควบรวมกิจการกับ Vets First Choice โดยคาดว่าการควบรวมกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 โดยประมาณ

ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ David E. Shaw ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Vets First Choice จะกลายเป็นประธานกรรมการของ Covetrus นาย Shaw ได้ช่วยสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากรวมถึง Ikaria และ IDEXX ที่ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานและซีอีโอ ส่วนนาย Philip A. Laskawy อดีตหุ้นส่วนประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบัญชี EY LLP และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน Henry Schein จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการอิสระของ Covetrus นอกจากนี้บุคคลต่อไปนี้ยังถูกคาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน Covetrus อีกด้วย

  • Benjamin Shaw, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Covetrus และผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vets First Choice
  • Betsy Atkins, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทร่วมทุน Baja LLC
  • Deborah G. Ellinger ที่ปรึกษาอาวุโสของ Boston Consulting Group และอดีตซีอีโอและ / หรือประธานของสี่ บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมถึง  Ideal Image
  • Sandra L. Helton อดีตรองประธานบริหารฝ่ายการเงินของ Telephone and Data Systems, Inc.
  • Mark J. Manoff อดีตหุ้นส่วนและรองประธานอเมริกาของ EY
  • Edward M. McNamara ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท TeamLaunch, LLC
  • Steven Paladino,  EVP และ ประธานบริหารฝ่ายการเงินและกรรมการของ Henry Schein
  • Ravi Sachdev, หุ้นส่วนที่ Clayton Dubilier & Rice
  • Benjamin Wolin อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Health Everyday และที่ปรึกษาของ 3L Capital LLC

“ ความตั้งใจของเราคือการสร้างคณะกรรมการที่สะท้อนถึงบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงทางโอกาส Covetrus และเราเชื่อว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อคนนี้ได้ประสบความสำเร็จในแง่ที่มีความสามารถความหลากหลาย ความเป็นอิสระ และคุณสมบัติอื่น ๆ ” David Shaw กล่าว “ กลุ่มคนเหล่านี้มีการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องความรู้ในระดับโลกและความสามารถที่ครอบคลุมทั่วทั้งฟังก์ชั่นบอร์ดที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ Covetrus ขยายแพลตฟอร์มบริการที่เปิดใช้งานเทคโนโลยีทั่วโลกและส่งมอบภารกิจในการพัฒนาโลกด้านเวชศาสตร์สัตวแพทย์

” ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจกับบทบาทของผู้อำนวยการอิสระและได้เข้าร่วมทีมงานของกรรมการที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้”  Philip Laskawy กล่าว “ ที่ Covetrus เราจะมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อม ๆ กับการที่เรามุ่งเน้นการสร้างกรอบความรับผิดชอบที่ผลักดันการสร้างมูลค่าในระยะยาว "

ข้อมูลเพิ่มเติมและการได้มาซึ่งข้อมูล

คำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-1 / S- 4 ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ได้ถูกยื่นต่อ SEC แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ขอให้อ่านคำแถลงการลงทะเบียนและหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นอย่างรอบคอบ (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อพร้อมใช้งาน เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทุกฝ่ายและการทำธุรกรรมที่เสนอขึ้น คำชี้แจงการลงทะเบียนหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เมื่อทำขึ้นแล้วสามารถหาพบได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ทั้งนี้สามารถขอรับเอกสารได้ฟรีโดยให้ติดต่อเป็นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของไปที่  ถึง Carolynne Borders ณ Henry Schein, Inc. ที่อยู่ 135 Duryea Road, Melville, NY 11747 ทั้งนี้การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอขายหรือชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขายการชักชวนหรือการขายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนจดทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ของเขตอำนาจศาลใด ๆ และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ เว้นแต่จะเกิดขึ้นโดยวิธีการขอหนังสือชี้ชวนตามข้อกำหนดของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1933

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ตามบทบัญญัติ "Safe Harbor" ของพระราชบัญญัติ the Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 คู่สัญญาจะเป็นผู้ให้ข้อสังเกตเตือนต่อไปนี้เกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดแต่เพียงเท่านี้ ที่อาจก่อให้เกิดผลในอนาคตที่แตกต่างไปจากการคาดการณ์ล่วงหน้า คำแถลงการณ์ ความคาดหวัง และข้อสมมติฐานที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัยในเอกสารฉบับนี้ โดยแถลงการณ์เหล่านี้อาจเป็นที่สังเกตได้จากการใช้คำว่า "อาจ" "สามารถ" "คาดหวัง" "ตั้งใจ" "เชื่อ" "วางแผน" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "โครงการ" "คาดหมาย" หรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากัน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของการทำธุรกรรม ตลอดจนไปถึงผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงานในอนาคต แผน วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง และเจตนา แถลงการณ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่เราคาดหวังหรือคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมที่คาดการณ์ไว้ และตารางเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมที่เสนอเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่เราทำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและไม่รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นคุณไม่ควรเชื่อถือแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เหล่านี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่รู้และไม่รู้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ประสิทธิภาพและความสำเร็จหรือผลการดำเนินงานแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จใด ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบรรลุการทำธุรกรรมและระยะเวลาของการปิดธุรกรรม ความสามารถในการขอรับการอนุมัติที่จำเป็น; ความสามารถในการบูรณาการการปฏิบัติงานและพนักงานให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการรับรู้ผลประโยชน์ที่คาดไว้และการประสานการทำธุรกรรม; ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกาศการทำธุรกรรมหรือความสมบูรณ์ของธุรกรรมต่อความสัมพันธ์รวมถึงกับพนักงานลูกค้าและคู่แข่ง ความสามารถในการรักษาบุคลากรหลัก ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงและปัจจัยเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในคำชี้แจงการลงทะเบียนรวมถึงสิ่งที่กล่าวถึงในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในคำชี้แจงการลงทะเบียน เราไม่มีภาระหน้าที่และไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้

เกี่ยวกับ Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) เป็น บริษัทโซลูชั่นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายของผู้คนและเทคโนโลยี ที่มีสมาชิกในทีมมากกว่า 22,000 คน โดยสมาชิกทีม Schein ให้บริการลูกค้ามากกว่า1 ล้านคน ทั่วโลก บริษัท ฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจ, คลินิก, เทคโนโลยี,   และการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทันตกรรม สุขภาพสัตว์ และการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้บริษัท ยังให้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรม และการดูแลสุขภาพของรัฐและคลินิก ตลอดไปจนถึงสถาบันดูแลสุขภาพอื่น ๆ

บริษัทมีรายชื่ออยู่ใน Fortune ท็อป 500® และเป็นสมาชิกของ S&P 500® และ Nasdaq 100® เครือข่ายที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ของ Henry Schein จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้นการดูแลสุขภาพด้วยการให้โซลูชันที่มีคุณค่าที่พวกเขาต้องการ เพื่อปรับปรุงความสำเร็จในการดำเนินงานและผลลัพธ์ทางคลินิก ทั้งนี้ บริษัท ฯผลิตภัณฑ์ใหม่และซูโลชั่นรวมทั้งซอฟต์แวร์การบริหารจัดการด้านอีคอมเมิร์ซที่พิเศษสุด และผลิตภัณฑ์การผ่าตัด ให้กับลูกค้า ซึ่งมาพร้อมกับความหลากหลายของบริการ ทางการเงิน Henry Schein ดำเนินการผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายแบบรวมศูนย์และแบบอัตโนมัติ โดยมีผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าให้เลือกกว่า 120,000 รายการ พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ Henry Schein โดยตรง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกกว่า 180,000 รายการที่เป็นรายการแบบสั่งซื้อพิเศษ

Henry Schein มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมลวิลล์ นิวยอร์ก และดำเนินกิจการโดยมีบริษัทในเครือกว่า 34 ประเทศ ยอดขายของบริษัทมีมูลค่าถึง 1 หมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญสหรัฐในปี  2017 และเติบโตขึ้นในอัตราประมาณ 15% นับตั้งแต่ Henry Schein กลายเป็น บริษัทมหาชนในปี  1995 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม Henry Schein ที่ www.henryschein.com, Facebook.com / HenrySchein และ @HenrySchein บนทวิตเตอร์

เกี่ยวกับ Vets First Choice

Vets First Choice เป็นผู้ริเริ่มในการให้บริการเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้นักสัตวแพทย์มีข้อมูลเชิงลึกที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการตอบสนองต่อลูกค้าและสุขภาพในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ แพลตฟอร์มของ Vets First Choice ซึ่งถูกรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานของเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์การจัดการด้านสัตวแพทย์ช่วยเพิ่มความเข้าใจและการวิเคราะห์บริการที่มีต่อลูกค้า และบริการร้านขายยา เพื่อช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการแพทย์ที่ดีขึ้นผ่านการจัดการยาที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม และด้วยการทำงานโดยตรงกับการปฏิบัติด้านสัตวแพทย์เพื่อจัดการช่องว่างในการดูแล Vets First Choice จะทำให้ลูกค้าของตนสามารถสร้างรายได้ใหม่ ๆ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.vetsfirstchoice.com   

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en/

ติดต่อ:

William Durling

รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร

wdurling@vetsfirstchoice.com

603-769-7471

Nicholas Jansen

รองประธานฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com

407-761-8172

Ann Marie Gothard

รองประธานองค์กรสื่อสัมพันธ์

annmarie.gothard@henryschein.com

631-390-8169

Carolynne Borders

รองประธานฝ่ายลงทุนสัมพันธ์

carolynne.borders@henryschein.com

631-390 -8105

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud