Ethoca’s Integrated Solution Suite มีจุดมุ่งหมายในการกำจัดการเรียกคืนเงินคืน 90% ผ่านการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Logo

Ethoca :ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับโซลูชันเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกัน (collaboration-based technology) ซึ่งช่วยให้ผู้ออกบัตรและผู้ค้าปลีกออนไลน์สามารถเพิ่มการยอมรับบัตรและหยุดการฉ้อโกงและข้อพิพาททางอีคอมเมิร์ซได้ประกาศเปิดตัวโซลูชัน (Integrated Solution Suite) รุ่นใหม่ เมื่อพิจารณาจากสเกลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมแล้ว ชุดผลิตภัณฑ์ของ Ethoca ได้แก่ Ethoca Eliminator, Ethoca Alerts และ Enhanced Representments สามารถลดการปฏิเสธการชำระเงิน(chargeback)ได้ถึง 90% จากการฉ้อโกงของแท้ การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนแล้ว(friendly fraud) และการอ้างเท็จ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็จะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนการยอมรับบัตรเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศน์

ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่เพิ่มความฝืดในกระบวนการซื้อและสร้างประสบการณ์เชิงลบให้กับลูกค้า การทุจริตที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนแล้ว หรือfriendly fraud (ไม่ว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่) และข้อเรียกร้องเท็จซึ่งมีรวมกันถึง 90% ของปริมาณการฉ้อโกงทั้งหมดในภาคต่าง ๆ โดยภาคสินค้าดิจิทัล ผู้ออกบัตร ผู้ค้าและลูกค้าทั้งหมดต้องเผชิญกับข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการยอมรับบัตร การประมาณการทางอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าการปฏิเสธที่ผิดพลาดเมื่อลูกค้ารายใหญ่ ๆ ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง:ทุก ๆ ในการฉ้อโกงที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นการฉ้อโกงจริง1 เหรียญสหรัฐ จะมีการทำธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายมูลค่า 13 เหรียญสหรัฐถูกปฏิเสธอย่างไม่ถูกต้อง ลูกค้าที่ประสบกับการปฏิเสธแบบนี้จะเลือกทิ้งไม่ซื้อของที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่น่าเชื่อถือได้เหล่านั้น ใช้บัตรอื่นซื้อแทน หรือใน 39% ของกรณีเช่นนี้ลูกค้าอาจยกเลิกการซื้อทั้งหมด

ชุดโซลูชันใหม่ของ Ethoca มีขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาด้านนี้ของอีคอมเมิร์ซและปัญหาจากประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการป้องกัน 3 ขั้น ขั้นแรกของการป้องกันคือ Ethoca Eliminator ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ที่ช่วยให้ผู้ออกบัตรสามารถเข้าถึงข่าวกรองด้านการค้าที่ลึก (รายละเอียดรถเข็น ที่อยู่ IP รายละเอียดบัญชี ฯลฯ ) ในช่วงแรกที่ผู้ถือบัตรคลิกทำธุรกรรมในแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของตนหรือโทรศัพท์ไปที่ธนาคารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรม กระบวนการแบบใหม่นี้ช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถรับรู้ธุรกรรมของตนเองได้ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าเจตนาที่จะโต้แย้งเป็นเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่

ด้วยการปฏิเสธที่เกิดขึ้นแทบทันที ผู้ถือบัตรสามารถหลีกเลี่ยงการถูกยกเลิกบัตร เมื่อมีการรายงานว่าการทำธุรกรรมที่สุจริต กลายเป็นธุรกรรมที่มีเจตนาเป็นการฉ้อโกง ร้านค้าได้รับประโยชน์โดยการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการชำระเงินกลับ (chargeback) และสามารถรักษารายได้จากการทำธุรกรรม ในขณะที่ธนาคารผู้ออกบัตรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่สะดุดให้แก่ผู้ถือบัตรและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในการประมวลผล ทั้งนี้ในโครงการนำร่องกับผู้จัดจำหน่ายบัตรห้าอันดับแรกในสหรัฐอเมริกาและผู้ขายสินค้าดิจิทัลรายใหญ่ Eliminator ประสบความสำเร็จในการหักล้าง 38% ของข้อพิพาทที่อาจส่งผลให้เกิดการปฏิเสธการชำระเงินที่เป็นอันตราย ผู้ออกบัตรกว่า 15 รายทั่วโลกและแบรนด์สินค้าดิจิทัลชั้นนำของโลกหลายรายได้มุ่งมั่นที่จะใช้ Eliminator ตลอดปี 2018

ขั้นที่สองของการป้องกันในชุดของ Ethoca คือ Ethoca Alerts  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องของบริษัท ที่นำมาใช้ในปี 2010 ซึ่งหากในระหว่างขั้นตอน Eliminator ผู้ถือบัตรยังคงยืนยันในการโต้แย้งการทำธุรกรรม ผู้ออกบัตรที่เข้าร่วมเครือข่าย Ethoca จะให้การยืนยันการทำธุรกรรมปลอมหรือการโต้แย้งกับ Ethoca ซึ่ง Ethoca ทำให้การกระทำแบบนี้สามารถดำเนินการได้โยมีมากกว่า 5,400 ร้านค้าที่เข้าร่วมเครือข่าย Ethoca ผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นโอกาสที่จะหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการและขอคืนเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการไปถึงขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน (chargeback) ผู้ออกบัตรที่ใช้บริการจะได้รับประโยชน์โดยการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนสินค้าและการกู้คืนความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตซึ่งรวมถึงธุรกรรม 3D Secure และการยกเลิกธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและถูกกว่าที่เคย

ขั้นที่สามของการป้องกันคือ Enhanced Representments ผู้ค้าที่มีหลักฐานที่น่าสนใจเพียงพอที่จะพิสูจน์กรณีการฉ้อโกงแบบ friendly fraud หรือท้าทายข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอื่น ๆ มักมุ่งเน้นไปที่การกู้คืนรายได้ที่พวกเขาอาจสูญเสียผ่านขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน Enhanced Representments เป็นโซลูชันอัตโนมัติที่มุ่งเน้นการโต้แย้งเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินโดยยึดความเข้าใจอันดีของ Ethoca เกี่ยวกับการประมวลผลการปฏิเสธการชำระเงิน และกฎหลักฐานที่มีน้ำหนัก เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลที่เท่าเทียมกันในระบบนิเวศด้วยการช่วยให้ผู้ค้าสามารถต่อสู้กับการปฏิเสธการชำระเงินเหล่านี้โดยได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานที่มีน้ำหนัก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากปลายสายสำหรับผู้ออกบัตรซึ่งมักจะได้รับผลกระทบในทางลบจากเรื่องนี้

"ความเชื่อมั่นขอ Ethoca คือแนวทางแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั่วโลกที่เราบุกเบิก เราคือโซลูชันที่แท้จริงเพียงตัวเดียวในการต่อต้านแรงเสียดทานและปัญหาที่กำลังแพร่หลายและประสบการณ์ลบของลูกค้าด้านอีคอมเมิร์ซ" Keith Briscoe หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและผลิตภัณฑ์ของ Ethoca กล่าว  "เรามุ่งมั่นที่จะขจัดของการปฏิเสธการชำระเงิน 90% ในขณะที่วางรากฐานใหม่สำหรับประสบการณ์การยอมรับการทำธุรกรรม ซึ่งทำให้ลูกค้าที่สุจริตไม่ถูกปฏิเสธ โซลูชันชุดใหม่นี้ทำให้เราก้าวเข้ามาใกล้วิสัยทัศน์ของเราอย่างใกล้ชิด: และสร้างชุดแก้ปัญหาใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมที่หลากหลายรวดเร็ว และระบบข้อมูลอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อทำให้อีคอมเมิร์ซที่ไร้การติดขัดเป็นจริงได้ในที่สุด"

เกี่ยวกับ Ethoca

Ethoca เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันซึ่งช่วยให้ผู้ออกบัตร ผู้ค้าอีคอมเมิร์ซและธุรกิจออนไลน์เพิ่มการยอมรับบัตร หยุดการฉ้อโกงมากขึ้น กู้คืนรายได้ที่หายไป และลดการปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกงและข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการลูกค้าผ่าน โดยการใช้ Ethoca Network นี่เป็นครั้งแรกและที่เดียวในอุตสาหกรรมที่กำลังอุดช่องว่าง ระหว่างผู้ออกบัตรกับผู้ค้า ความสามารถพิเศษนี้สามารถแก้ปัญหาความสับสนและการฉ้อโกงของลูกค้าได้ในแบบเรียลไทม์

ชุดบริการของเราช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ค้ามากกว่า 5,400 รายในกว่า 40 ประเทศ และผู้ออกบัตรกว่า 585 รายใน 20 ประเทศ 8 ในสิบแบรนด์อีคอมเมิร์ซในอเมริกาเหนือ ผู้ออกบัตร 14 ใน 20 บริษัท ในอเมริกาเหนือ และ 6 ในสิบอันดับแรกของบริษัทผู้ออกบัตรในสหราชอาณาจักรใช้บริการโซลูชันและเครือข่ายของ

1 จาก Javelin – บทความ Future Proofing Card Authorization, 2015.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบนbusinesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20180315005438/en/

สำหรับสื่อ:
Ethoca
Keith Briscoe, +1-416-312-8105
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
keith.briscoe@ethoca.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud