Azbil แนะนำวาล์วควบคุมพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำ ช่วยลดการรั่วไหลของ VOC ที่เป็นมลพิษทางอากาศ

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–25 กรกฎาคม 2018

Azbil Corporation (TOKYO:6845)(สำนักงานใหญ่: 2-7-3 มารุโนอุชิ, ชิโยดะ-กุ, โตเกียว / ประธานและประธานบริหาร: Hirozumi Sone) ประกาศว่าได้เริ่มจำหน่ายวาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์ว (gland packing system) ซึ่งปล่อยของเสียในปริมาณต่ำสำหรับลดการรั่วไหลของสารอินทรีย์ไอระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOC) ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำของ Azbil สามารถลดการรั่วให้ต่ำลงได้ตามที่กำหนดไว้โดย ISO 15848-1:2015* ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่นำมาใช้จัดมาตรฐานของตัวกดอัดซีล (gland) ของวาล์วควบคุมและประสิทธิภาพในการอุดการรั่วไหลของปะเก็น นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน CC3 ซึ่งมีความทนทานระดับสูงสุดจากองค์กรภายนอก

หลายๆ ประเทศในแต่ละภูมิภาค รวมถึง จีน ไต้หวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา ต่างมีข้อบังคับที่จำกัดการปล่อยสาร VOC จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นพิษขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) และหมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล ข้อบังคับเหล่านี้ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องทำการจำกัดการรั่วของ VOC จากวาล์วควบคุมและทำการควบคุมการรั่วของสาร และการใช้วาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยมลพิษต่ำ และผ่านการรับรอง ISO 15848-1 จะช่วยให้บริษัทสามารถผ่านข้อบังคับเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ

1. ผ่านการรับรอง CC3 (มีความทนทานระดับสูงสุด) ภายใต้มาตรฐาน ISO 15848-1:2015

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำผ่านการทดสอบโดยองค์กรภายนอกชั้นนำ และได้รับการรับรองว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15848-1:2015 และมีความทนทานในระดับสูงสุด (ระดับ CC3) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO การได้มาซึ่งระดับ CC3 นั้น ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียต่ำของ Azbil จะต้องควบคุมการรั่วไหลให้ไม่เกินระดับที่ระบุไว้แม้จะผ่านการใช้งานไปแล้ว 100,000 รอบ

2. ยกระดับความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการผลิต

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำสามารถลดการรั่วของของเหลวจากซีลรอบก้านวาล์วของวาล์วควบคุมได้

  • ทำให้ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมดีขึ้นในบริเวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น หรือบริเวณที่มีการรั่วไหลของของเหลวที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา
  • การลดการรั่วไหลของของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานหรือผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้กระบวนการผลิตดีขึ้น

3. รอบการบำรุงรักษาที่นานขึ้น

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วแบบ live-loaded ใช้สปริง Belleville เพื่ออัดแรงไปยังซีลที่พันรอบก้านวาล์วได้อย่างต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสม รวมถึงป้องกันไม่ให้ตัวกดอัดซีลหย่อน ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อนำไปใช้กับวาล์วควบคุมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่ว เช่น วาล์วควบคุมความถี่ หรือวาล์วควบคุมวัฏจักรในเทอร์โมไดนามิกส์แบบร้อนสลับเย็น

* ISO 15848-1: “วาล์วอุตสาหกรรม – การวัด การทดสอบ และกระบวนการรับรองสำหรับการรั่วไหลแบบฟุ้งกระจาย – ส่วนที่ 1: ระบบการจัดระดับและกระบวนการรับรองสำหรับการทดสอบวาล์วแต่ละประเภท”

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51838531&lang=en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

Azbil Corporation
Seiichi Ota, 81-3-6810-1006
ฝ่ายวางแผนองค์กร
publicity@azbil.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud