APO ใช้แนวทางการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมต่ออนาคต

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–18 กรกฎาคม 2018

เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาครัฐ และภาคบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ได้ใช้วิธีการและวิธีปฏิบัติที่ใช้วิธีการคาดการณ์เป็นหลัก เพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต และกรอบการผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะแบบมัลติมีเดีย สามารถดูฉบับเต็มได้ที่นี่:https://www.businesswire.com/news/home/20180711005920/en/

APO Secretary-General Dr. Santhi Kanoktanaporn delivering welcome remarks at the Sustainable Product ...

เลขาธิการ APO ดร. สนธิ กนกธนาพร กล่าวต้อนรับในงาน Sustainable Productivity Summit 2018 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2018. (รูปภาพ: Business Wire)

ในการประชุม APO Sustainable Productivity Summit, ครั้งแรก ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความท้าทายหลายประการทั่วโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปสู่วิกฤติการณ์ด้านอาหาร พลังงานน้ำ ตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก "ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังทำให้เกิดการพัฒนาและความมั่งคั่งที่มากขึ้นในโลกนี้ ศูนย์กลางของเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนี้คือการผลิตอย่างมีศักยภาพ ในรูปแบบของแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและทักษะที่ขับเคลื่อนการเติบโต การผลิตอย่างมีศักยภาพจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในอนาคตต่อไป "

เลขาธิการขององค์การรายงานว่า APO ได้จัดตั้งทีมฟิวเจอร์สและเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุแนวโน้มทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่และแรงผลักดันในการพัฒนาโครงการที่นอกจากจะส่งเสริมการผลิตที่มีศักยภาพแล้ว ยังผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย "ผู้นำองค์กรและผู้มีอำนาจตัดสินใจในรัฐบาลที่ใช้การตัดสินใจแบบทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เราไม่สามารถพึ่งพาเฉพาะโมเดลที่ใช้กันอยู่และคาดว่ามันจะยังคงใช้ได้อย่างดีในช่วงทศวรรษต่อไปจากนี้ "ดร. สันติ กล่าวเตือน

ในการกล่าวเปิดงาน รองประธาน ดร. Minoru Masujima จากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก้ปัญหาทางสังคมโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่เชิงบริการและธุรกิจ "นวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่เพียง แต่ในด้านประสิทธิภาพและการประหยัดแรงงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับสังคม 5.0"

ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ William D. Eggers กรรมการบริหารของ Deloitte Center for Government กล่าวเน้นว่ารัฐบาลที่ดีนั้นมีส่วนสำคัญในการผลิตอย่างมีศักยภาพของประเทศ "รัฐบาลสามารถยับยั้งหรือช่วยเร่งการเติบโตได้" เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "ในยุคของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลจำเป็นต้องลดช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาคเอกชนที่กำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และเปลี่ยนการทำงานและวิธีการของภาครัฐในปัจจุบัน "

“รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังพยายามใช้เทคโนโลยี อย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องบินโดรน และยานพาหนะขับเคลื่อนได้เองในรูปแบบที่ปกป้องประชาชน แต่ก็ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ได้ วิธีการที่รัฐบาลควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี "เขากล่าวสรุป

หลังจาก การประชุมสุดยอด APO Sustainable Productivity Summit ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนกลยุทธ์เป็นเวลาสองวันตามมา โดยที่ ผ.อ.จาก APO และหัวหน้าองค์กรผลิตแห่งชาติได้ทบทวนข้อกำหนดเฉพาะและร่างโครงการพัฒนาในอนาคต

วิทยากรในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ประกอบด้วย Ryan Janzen ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ TransPod Inc. ที่จะมาพูดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การขนส่งแบบ hyperloop and tube ดร. Niklas Arvidsson รองศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการสถาบัน KTH Royal Institute of Technology จะพูดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมไร้เงินสด Andrew W. Brentano ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Tiny Farms Inc. จะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางเลือกอื่นในการปลูกพืชแทนการปฏิบัติตามแบบเดิม และ Takeshi Arakawa ผู้จัดการฝ่ายบริหารทีม SST ของแผนกโซลูชันธุรกิจ บริษัทพานาโซนิค จะพูดเกี่ยวกับเมืองสมาร์ทอย่างยั่งยืนและบ้านที่สมาร์ท

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005920/en/

สำหรับการติดต่อขอรายละเอียดFor details contact:

Asian Productivity Organization องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

Shubhendu Parth / Yoko Fujimoto, +81-3-3830-0411

ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

sparth@apo-tokyo.org / yfujimoto@apo-tokyo.org

มือถือ: +81-80-4154-7818

แฟกซ์: +81-3-5840-5322

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud