News Ticker

AJWELP เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการสตรีในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–21 ธันวาคม 2017

ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre  หรือ AJC) ได้จัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรีอาเซียน – ญี่ปุ่นครั้งที่ 2 (ASEAN-Japan Women Entrepreneurs’ Linkage Program หรือ AJWELP) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการกิจการสตาร์ตอัพสตรีเริ่มในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 3-6 ธันวาคม 2017 โดยโครงการนี้มีกระทรวงสหกรณ์ หน่วยงาน SME แห่งอินโดนีเซีย และ Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN: หอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย) เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับ คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ACCMSME) สำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD), สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ABAC) และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งอาเซียน (AWEN)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย สามารถดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20171220005351/en/   

Snapshot from AJWELP 2017 (Photo: Business Wire)

ภาพถ่ายจาก from AJWELP 2017 (รูปภาพ: Business Wire)

ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรีเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น มีการคาดการณ์ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในสังคม และด้วยเหตุนี้จึงมีแผนการสนับสนุนการประกอบการของสตรี และเพื่อสนับสนุนความพยายามในด้านนี้ AJC ได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการสตรีในปีงบประมาณ 2014 ซึ่ง AJC ได้เชิญผู้ประกอบการสตรีที่ประสบความสำเร็จจากการเสนอชื่อโดยประเทศต่าง ๆ ของอาเซียนไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่าสตรีที่เป็นผู้ประกอบการในญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคต

AJWELP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนของAJC สำหรับผู้ประกอบการสตรีที่ทำธุรกิจสตาร์ตอัพในปีงบประมาณ 2016 โดยโครงการได้นำเสนอชุดปัจจัยสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีธุรกิจสตาร์ตอัพในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอโครงการ และเพื่อสร้างเครือข่ายกับบริษัทและผู้ประกอบการอาวุโสและเพื่อนร่วมงานในโครงการ AJWELP ผ่าน การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshops) การนำเสนอทางธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ และการเข้าชมกิจการ บริษัทต่าง ๆ

การนำเสนอทางธุรกิจเป็นโครงการหลักของ AJWELP โดยในงานนี้ผู้ประกอบการหญิงประเทศละ 1 คนได้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเสนอแผนธุรกิจและหลากหลายความท้าทายต่อหน้าบริษัทต่าง ๆ ที่อาจกลายมาเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้คำปรึกษาซึ่งต่างเป็นผู้ประกอบการสตรีทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ผู้นำเสนอได้รับความช่วยเหลือจากหลายบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางธุรกิจ

จากความสำเร็จของการจัดงาน AJWELP ที่จัดขึ้นที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 กิจกรรม AJWELP ครั้งที่ 2 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำขอของประเทศสมาชิกอาเซียน มีผู้ประกอบการสตรีจำนวน 10 คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐบาลของประเทศตนและAWEN และมีผู้ประกอบการสตรีอีก 10 คนที่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในงานนำเสนอทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสตรีที่ประสบความสำเร็จ 5 คน ได้แก่ Ms. Pacita Juan, ประธาน AWEN ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันมี 15 บริษัท ซึ่งรวมถึง PT Aeon Indonesia และ Facebook ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทผู้สนับสนุน และนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์แก่ผู้นำเสนอทุกคน ผลจากการนำเสนอทางธุรกิจคือผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 รายได้รับการเชื่อมโยงและการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมด 74 ความเชื่อมโยง/ครั้ง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2017) "AJWELP เป็นโครงการที่มีการคิดออกมาอย่างดีและมีรูปแบบที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการก้าวไปข้างหน้าในการเติบโตธุรกิจโดยการสร้างความเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายของพวกเธอเหล่านั้น" หนึ่งในผู้เข้าร่วมกล่าว

โดยการจัดโครงการ AJWELP เช่นนี้ AJC มีเป้าหมายที่จะขยายการประกอบการธุรกิจของสตรี พร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำของพวกเขาเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและการปรับปรุงสถานะของสตรี

Report of the AJWELP 2017: http://www.asean.or.jp/en/tourism-info/20171215/

ศูนย์อาเซียน– ญี่ปุ่น

ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นในปี 1981 โดยได้ให้การส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปญี่ปุ่นในขณะที่การฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับประชาชนประเทศญี่ปุ่น  URL: http://www.asean.or.jp/en/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับได้ที่businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20171220005351/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre
Planning & Coordination Office
Junko Nukiyama
+81-3-5402-8118
toiawase_ga@asean.or.jp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud