22nd Century ได้รับคำสั่งซื้อบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างวิจัยภายใต้รัฐบาลสหรัฐฯ จำนวน 3.6 ล้านชิ้น

Logo

ปริมาณนิโคตินที่ต่ำมากจะช่วยลดการทำให้เสพติดบุหรี่

คลาเรนซ์, นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–21 สิงหาคม 2561

22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII) บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่มุ่งเน้นการลดอันตรายจากยาสูบและการผลิตยาสูบที่มีปริมาณนิโคตินต่ำ ประกาศในวันนี้ว่าสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติด (NIDA) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และนักวิจัยด้านสาธารณะสุข ได้ยื่นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับปริมาณที่มีนัยสำคัญในบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างกานวิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century และด้วยการร่วมมือกันระหว่าง NIDA, FDA, และองค์กรอื่น ๆ RTI International ได้สั่งบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยจาก 22nd Century จำนวน 3.6 ล้านชิ้น

การสั่งซื้อบุหรี่ SPECTRUM® ครั้งล่าสุดของ RTI เกิดขึ้นทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วงรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ FDA เกี่ยวกับข้อสังเกตล่วงหน้าต่อร่างกฎหมายที่เสนอ หรือ Advanced Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) ของ FDA เพื่อออกกฎหมายที่จะกำหนดให้บุหรี่ทุกชนิดที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกามีส่วนผสมของนิโคตินน้อยที่สุดหรือในระดับที่ไม่สามารถทำให้ติดได้ ขณะเดียวกัน ในระหว่างการดำเนินการออกกฎหมายของ FDA นั้น 22nd Century ได้ปรับปรุงเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยง (MRTP) เพื่อให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก (VLNC) ที่ชื่อ “BRAND A” โดย 22nd Century จะยื่นเอกสารภายในสิ้นปีนี้

กระบวนการออกข้อบังคับในการลดปริมารของสารนิโคตินตามแผนของ FDA สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ 22nd Century ในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก ซึ่งจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐฯ ไปตลอด บุหรี่ที่มีส่วนผสมของมีนิโคตินในประมาณที่ต่ำมากจะทำให้ผู้สูบบุหรี่ทุกประเภทติดบุหรี่น้อยลง

ด้วยปริมาณนิโคติดที่มีน้อยกว่าในยาสูบทั่วไปซึ่งจำหน่ายโดย Altria (MO), Reynolds American ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ British American Tobacco (BATS.L) และบริษัทยาสูบ “รายใหญ่” เจ้าอื่น ๆ ถึง 95% บุหรี่ VLNC จาก 22nd Century อาจกลายเป็นบุหรี่แบบเผ้าไหม้ได้ยี่ห้อแรกที่ได้รับอนุญาตโดย FDA ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยง

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์อิสระอยู่ระหว่างทำการศึกษาทางคลินิกกว่า 24 ชิ้น เกี่ยวกับบุหรี่ SPECTRUM® ที่วิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century หลังจากมีการศึกษาทางคลินิกหลายชิ้น ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ VLNC ของผู้สูบบุหรี่ในวงกว้าง (Donny, et al., Hatsukami, et al., Mercincavage, et al.) นักวิจัยได้ทำการศึกษาการใช้งานและผลกระทบของบุหรี่ VLNC กับประชากรในวงแคบและมีความเปราะบางในสังคม ได้แก่ เยาวชน ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการสมาธิสั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์และอาการวิตกกังวล ผู้สูบบุหรี่ที่มีอากาศของโรคจิตเภท และอื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอิสระเหล่านี้จะถูกนำไปรวมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทางคลินิกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเกี่ยวกับผลกระทบจากบุหรี่ VLNC ในด้านสาธารณะสุข

“ที่ผ่านมา บุหรี่ SPECTRUM® ที่วิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century เป็นหมุดที่ยึดการสนุบสนุนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับทั้งความพยายามของ FDA ที่จะลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ให้ได้มากที่สุด และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยงของบุหรี่ VLNC โดย 22nd Century ไว้ด้วยกัน และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป” นาย Henry Sicignano III ประธานและประธานกรรมการบริหาร แห่ง 22nd Century Group อธิบาย “ปัจจุบัน บุหรี่ VLN™ SPECTRUM® เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณะสุข ในฐานะต้นแบบของบุหรี่ ทั้งหมด ในอนาคต… และข้อเสนอของ 22nd Century ที่จะอนุญาตให้บริษัทที่สนใจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยียาสูบในกรรมสิทธิ์ของเราทั้งหมดได้นั้น ย่อมหมายถึงผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกที่ต้องการลดอาการเสพติดบุหรี่ของพวกเขาจะสามารถเข้าถึงบุหรี่ VLN™ ได้ ในเร็ว ๆ นี้”

เกี่ยวกับ SPECTRUM®

22nd Century ได้พัฒนา SPECTRUM® ร่วมกับนักวิจัยอิสระและเจ้าหน้าที่จากสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติด (NIDA) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ผลิตภัณฑ์หลักของ SPECTRUM® ผลิตโดย 22nd Century ด้วยขั้นตอนที่มีความแตกต่าง และมีบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่างกันออกไปกว่า 50 แบบ จากที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก (มีปริมาณน้อยกว่ายาสูบที่ผสมอยู่ในบุหรี่แบรนด์ทั่วไป 97%) จนถึงสูงมาก SPECTRUM® มีบุหรี่ทั้งแบบทั่วไปและแบบเมนทอล 24 แบบ และมีระดับนิโคตินที่แตกต่างกันออกไป 8 ระดับ

เกี่ยวกับ 22nd Century Group, Inc.

22nd Century คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชซึ่งมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลดระดับนิโคตินในพืชยาสูบและระดับของแคนนาบินอยด์ในต้นกัญชงและต้นกัญชาผ่านทางพันธุวิศวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธกิจหลักของบริษัทด้านยาสูบคือการลดอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ขณะที่ภารกิจหลักของบริษัทด้านกัญชงและกัญชาคือการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับพัฒนายาและพืชผลทางการเกษตรใหม่ ๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xxiicentury.com และ www.botanicalgenetics.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คำแถลงข้อเท็จจริงในอดีต เกี่ยวกับเจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังในปัจจุบันของกลุ่ม 22nd Century, Inc. หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของเรา คำว่า "อาจ" "อาจจ “จะ" "คาดหวัง" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ตั้งใจ" และการแสดงออกที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันผลในอนาคต ระดับของกิจกรรมหรือประสิทธิภาพได้ ท่านไม่ควรนำคำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไปใช้ในการยืนยันใด ๆ ซึ่งแถลงการณ์นี้พูดถึงเฉพาะวันที่แถลงการณ์เท่านั้น ข้อความเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาพร้อมกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปากเปล่า ซึ่งเราอาจเผยแพร่ในอนาคต นอกจากว่ากำหนดโดยกฎหมายและกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เราจะไม่แก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือเพื่อสะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณควรศึกษาการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจำปีของเรา ในส่วนของฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2018 รวมถึงหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" และหัวข้ออื่น ๆ รวมถึงรายงานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด หากมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือหากสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือคาดคำนวณไว้

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180821005452/en/

ติดต่อ:

22nd Century Group
James Vail ผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร
716-270-1523
jvail@xxiicentury.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud