News Ticker

โทโฮกุ เฟสติวัล พาเหรด จะจัดขึ ้นในเฟสติวัลท้องถิ่น 6 แห่งเพื่อ สนับสนุนช่วยเหลือการฟื้นฟูในภู มิภาคที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดิ นไหว

Logo

แสดงวัฒนธรรมอันหลากหลายจากโทโฮกุและโตเกียว ซึ่งจะเป็นอีเว้นท์ใหญ่สำคัญครั้งแรกที่จัดขึ้นในเขตโทราโนมอนที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมและการค้าแห่งใหม่ใจกลางโตเกียว

โตเกียว–(บิสิเนส ไวร์)–13 ตุลาคม 2016

คณะกรรมการผู้บริหารของ TOKYO SHINTORA MATSURI วันนี้ได้ประกาศว่าจะจัด TOKYO SHINTORA MATSURI เฟสติวัลที่ Shintora-dori อเวนิวที่เป็นถนนสายใหม่สร้างขึ้นในส่วนของการพัฒนาเขตโทราโนมอน โดยมีขึ้นวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน งานเฟสติวัลนี้จะเป็นอีเว้นท์ใหญ่ที่สำคัญครั้งแรกที่จะได้ใช้พื้นที่แห่งใหม่นี้ที่สร้างขึ้นในเขตชินโทรา (ชิมบาชิ-โทราโนมอน) ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและวัฒนธรรมนานาชาติแห่งใหม่ของโตเกียว ซึ่จะรวมถึงโทโฮกุ รกคนไซ (6 เฟสติวัล) พาเหรด ซึ่งเป็นการแสดงบนถนนสุดพิเศษโดยการรวบรวมเอาที่เสน่ห์ดึงดูดของทั้ง 6 เฟสติวัลที่เป็นเอกลักษณ์ จากเมืองอาโอโมริ อาคิตะ โมริโอกะ ยามากาตะ เซนได และฟุกุชิมะ ในภูมิภาคโทโฮกุ

สามารถรับชมข่าวในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ http://www.businesswire.com/news/home/20161012006397/en/

โทโฮกุ เฟสติวัล พาเหรด ที่ TOKYO SHINTORA MATSURI (รูปภาพ: บิสิเนส ไวร์)

logoโทโฮกุ เฟสติวัล พาเหรด ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2011 ในเมืองเซ็นได มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแผ่นดินไหว Great East Japan Earthquake เมื่อต้นปีนั้น ซึ่งมีกระทำขึ้นทุกปีในเมืองใหญ่อื่นๆ ในโทโฮกุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถึงความหลากหลายและความสามารถในการฟื้นฟูของภูมิภาค พาเหรดที่มีความยาว 300 เมตร จะจัดขึ้นใน Sintora-dori อเวนิวในวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยมีนักเต้นและนักแสดงกว่า 300 คน มาร่วมแสดงการแสดงที่จัดใน 6 เฟสติวัลของเมืองโทโฮกุ

TOKYO SHINTORA MATSURI จะมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายภายใต้ธีมที่มีความกันคือ “โทโฮกุ x โตเกียว” และ “พื้นเมือง x นวัตกรรม” แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมจากโตเกียวและภูมิภาคอื่นๆ ในญี่ปุ่น อีเว้นท์อื่นๆ ของเฟสติวัลนี้จะรวมถึงฟอรั่ม Japan Culture Future Forum ซึ่งเป็นการสัมมนาเกี่วกับเกมส์ของญี่ปุ่น รวมถึงอนิเมะและเพลง และ Tohoku x Tokyo Festa ซึ่งจะจัดแสดงศิลปะพื้นเมืองจากโตเกียว เครื่องประดับตกแต่งสำหรับงานเฟสติวัลจากโทโฮกุและอาหารจากทั้งสองภูมิภาค

เฟสติวัลที่เพิ่มมาอีกสองงานจะมีจัดขึ้นในเวลาเดียวกันคือ “MINATO 70th x TOHOKU PARK” ซึ่งจะมีจำหน่ายอาหารท้องถิ่นจากเมือง 6 เมืองในโทโฮกุ และร้านอาหารพื้นเมืองต่างๆ รอบๆ ชิบะในโตเกียว และ “The Taste of TOHOKU” มีสาเกญี่ปุ่นแบบพื้นเมืองจากภูมิภาคโทโฮกุ นำเสนอโดยร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการจาก Toranomon Hills

งานอีเว้นท์จะร่วมจัดโดย Tokyo Metropolitan Government, the Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture) และคณะกรรมการผู้บริหารของ TOKYO SHINTORA MATSURI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.shintora.tokyo

ภาคผนวก: โปรแกรมหลักของงาน TOKYO SHINTORA MATSURI

Tohoku Rokkonsai Parade

องค์ประกอบต่างๆ จากเฟสติวัลแต่ละแห่งจะมารวมกัน โดยบางส่วนขึ้นชื่อว่าเป็น “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ” ซึ่งจะเอามารวมอยู่ในพาเหรดนี้ด้วย:

    •    Aomori Nebuta – มีผู้เข้างาน 2 ล้านคนทุกปี มีการพาเหรดเครื่องประดับ Nebuta ที่ได้ถูกนำมาพิเศษกว้าง 7 เมตร 

    •    Akita Kanto – มีประวัติยาวนานว่าเป็นอีเว้นท์ที่ปัดเป่าวิญญาณความชั่วร้าย นักแสดงจะแห่เสาโคมไฟสูง 12 เมตร

    •    Morioka Sansa – การแสดงพื้นเมืองนับย้อนไปสมัยอิโดะ ซึ่งมีการแสดงการตีกลองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

    •    Yamagata Hanagasa – นักเต้นในชุดคอสตูมจะเต้นประกอบเสียงกลอง โดยใส่หมวกงอกประดับด้วยดอกไม้

    •    Sendai Tanabata –  มีผู้เข้างานมากกว่า 2 ล้านคนต่อปีและมีการเต้นที่นักแสดงถือพัดญี่ปุ่นไว้ในมือ

    •    Fukushima Waraji – แสดง O’waraji ซึ่งเป็นรองเท้าสานของญี่ปุ่นขนาดใหญ่จากศาลเจ้า  Ashio-Jinja Shrine เพื่อช่วยในเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัย

สามารถรับชมวิดีโอพาเหรดที่จัดในอาโอโมริปี 2016 ได้ที่ http://www.shintora.tokyo/rokkonsai.html.

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 10:15 และ 15:00 (10:15 พาเหรดจะเริ่มขึ้น)

สถานที่: Shintora-dori Avenue, Loop Road No.2

ราคา: ฟรี (มีการลงทะเบียนล่วงหน้า) 

สมัคร: การลงทะเบียนเปิดตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม กรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.shintora.tokyo

Japan Culture Future Forum

เป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งโปรโมทวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยฟอรั่มนี้จะมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เช่น เฟสติวัล เพลง และเกมส์ และคาดว่าจะสามารถดึงดูงผู้มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถจากญี่ปุ่นและต่างประเทศได้ 

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 11:00–14:00 (TBC)

สถานที่: Toranomon Hills Forum, 5F Main Hall

ราคา: TBC 

สมัคร: มีการลงทะเบียนล่วงหน้า กรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.shintora.tokyo

Tohoku x Tokyo Festa

จะแสดง “weaver star” ของ Tanabata ซึ่งเป็นเครื่องประดับสุดอลังการที่ทำให้เมืองเซ็นไดส่องสว่างอย่างสวยงามทุกๆ ปี 

วันที่: 15-20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 11:00 (TBC)

สถานที่: Toranomon Hills, ชั้น 2 Atrium

งานอีเว้นท์รวมถึง: 

เวทีบันเทิงสำหรับเมือง 6 เมืองของโทโฮกุและงานศิลปะพื้นเมืองโตเกียว 

จะแสดงอีเว้นท์และการแสดงหลากหลายในการโปรโมทภูมิภาคโทโฮกุ โดยรวมถึงการแสดงศิลปะพื้นเมืองของโตเกียว 

วันที่: 19-20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 11:00 เป็นต้นไป (TBC)

สถานที่: Toranomon Hills, Oval Plaza

ขนมพื้นบ้านของโทโฮกุและเกมส์การละเล่นพื้นเมือง 

บู้ทขายขนมพื้นบ้านของโทโฮกุและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงเกมส์การละเล่นพื้นเมือง

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 11:00 – 18:00 (TBC)

สถานที่: Toranomon Hills, ทางเข้า 4F

เวิร์คชอปหัตกรรมพื้นเมืองของญี่ปุ่น

ศิลปินจะแสดงงานแสะสาธิตหัตถกรรมพื้นเมืองของญี่ปุ่นจากโตเกียว 

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2016

เวลา: 12:00, 14:00, 16:00 (TBC)

สถานที่: Toranomon Hills Forum, 4F, Hall B

ผู้เข้าร่วมงาน: จำกัดผู้เข้าชม 20 คนต่อครั้ง (TBC) 

ราคา: TBC ซึ่งจะคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ 

สามารถรับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161012006397/en/

สื่อมวลชนติดต่อ: 

Weber Shandwick

Reina Matsushita, +81-80-2375-0295

Ayumi Matsubara, +81-90-9006-5841

Masashi Nonaka, +81-80-1037-7879

shintora.tokyo@webershandwick.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud