News Ticker

อาลีบาบากรุ๊ปประกาศแผนผู้สืบทอดตำแหน่งประธานบริษัท

Logo

หางโจว, จีน–(BUSINESS WIRE)–10 กันยายน 2561

วันนี้ อาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิง จำกัด (NYSE: BABA) ได้ประกาศว่าวันที่ 10 กันยายน 2562 หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันนี้ นายแดเนียล จาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปต่อจากนาย แจ็ค หม่า ขณะที่นายหม่าจะยังคงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต่อไปอีก 12 เดือน เพื่อการส่งมอบตำแหน่งอันราบรื่นให้กับนายจาง

นายหม่าจะยังคงเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารจนจบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายหม่าเป็นพันธมิตรที่อยู่คู่กับ Alibaba Partnership มาตั้งแต่เริ่มต้น และยังเป็นสมาชิกแห่งคณะความร่วมมือนี้ ปัจจุบัน Alibaba Partnership มีพันธมิตร 36 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้บริหารระดับอาวุโสของอาลีบาบากรุ๊ป หรือบริษัทในเครือ ตามที่ระบุในขัอบังคับของอาลีบาบากรุ๊ป Alibaba Partnership มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นายหม่าได้เขียนจดหมายถึงลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของอาลีบาบา ซึ่งแนบมากับเอกสารประชาสัมพันธ์นี้

จดหมายจาก แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารอาลีบาบากรุ๊ป

เรียน ลูกค้าอาลีบาบา ชาวอาลีเรน และผู้ถือหุ้น

วันนี้ เป็นวันครบรอบปีที่ 19 ของอาลีบาบา ผมมีความตื่นเต้นที่จะแจ้งข่าวบางอย่างกับท่าน กรรมการบริหารของเรามีมติเห็นชอบว่า ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันนี้ คือ วันที่ 10 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นวันครบรอบปีที่ 20 ของอาลีบาบา นายแดเนียล จาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งซีอีโอของอาลีบาบากรุ๊ป จะรับตำแหน่งประธานกรรมการแห่งอาลีบาบากรุ๊ปต่อจากผม ในขณะที่ผมจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต่อไปอีก 12 เดือน และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ แดเนียล เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ และผมจะยังคงเป็นกรรมการบริหารของอาลีบาบา จนกระทั่งถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปี 2563  

ผมได้คิดและเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งนี้มาอย่างรอบคอบในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ผมยินดีที่จะประกาศแผนในวันนี้ ด้วยการสนับสนุนจาก Alibaba Partnership และคณะกรรมการบริหารของเรา และผมอยากแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษไปยังเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่อาลีบาบา รวมถึงครอบครัวของพวกท่าน เพราะว่าความไว้วางใจ การสนับสนุน และการปฎิบัติงานร่วมกันตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ได้เตรียมพวกเราให้มีความมั่นใจและความแข็งแกร่งในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การกำกับดูแลกิจการของอาลีบาบาได้ก้าวไปอีกขั้น จากบริษัทที่ต้องพึ่งพาบุคคล สู่บริษัทที่สร้างขึ้นบนระบบแห่งความเป็นเลิศขององค์กร และวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาคนที่มีความสามารถ

เมืออาลีบาบาที่กำเนิดขึ้นในปี 2542 เป้าหมายของเราคือการสร้างบริษัทที่จะทำให้ประเทศจีนและทั้งโลกภาคภูมิใจ และเป็นบริษัทที่จะอยู่ข้ามศตวรรษและมีอายุยืนยาวถึง 102 ปี อย่างไรก็ดี เราทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถอยู่กับบริษัทได้ถึง 102 ปี บริษัทอาลีบาบาที่มีความยั่งยืนจะต้องถูกสร้างขึ้นจากการกำกับดูแลที่ดี ปรัชญางานทำงานที่มีวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง และความต่อเนื่องในการพัฒนาคนที่มีความสามารถ ไม่มีบริษัทใดที่จะอยู่ได้ด้วยกลุ่มผู้ก่อตั้งเพียงอย่างเดียว ในบรรดาพวกเราทั้งหมด ผมรู้ว่า ด้วยข้อจำกัดทางด้านกายภาพที่มีผลต่อความสามารถและพลังงานของมนุษย์ ไม่มีใครที่จะสามารถแบกรักหน้าที่รับผิดชอบของการเป็นประธานบริษัทและซีอีโอไปได้ตลอด

เราถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ว่า อาลีบาบาจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในวันที่ไม่มี แจ็ค หม่า เราเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาการสืบทอดตำแหน่งผู้นำขององค์กร คือ การสร้างระบบกำกับดูแลจากวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และกลไกที่จะสร้างบุคลากรและผู้สืบทอดที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้

ในฐานะคนที่เคยถูกฝึกมาให้เป็นครู ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากต่อสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จ โดยทั่วไปแล้ว ครูผู้สอนมักต้องการให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จกว่ามากกว่าตน ดังนั้น สี่งที่ผมและบริษัทมีหน้าที่ต้องทำคือการให้หนุ่มสาวที่มีความสามารถมากกว่าเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งผู้นำ เพื่อให้พวกเขาสืบทอดพันธกิจ “ทำธุรกิจได้ง่ายจากทุกที่” ต่อจากเรา การเดินตามพันธกิจนี้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก หนุ่มสาว และสตรีทั่วโลก เป็นความต้องการอย่างแรงกล้าของผม สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงความตั้งใจเริ่มต้นเพียงความตั้งใจเดียว แต่ผมรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสนี้ การทำความฝันที่อยู่เบื้องหลังพันธกิจนี้ให้เป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้คนจำนวนมาก นอกจากชายที่ชื่อว่า แจ็ค หม่า และความพยายามที่ไม่สิ้นสุดจากชาวอาลีเรนรุ่นต่อไป

อาลีบาบามีความพิเศษ ไม่ใช่เพียงเพราะธุรกิจของเราหรือขนาดของความสำเร็จ สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอาลีบาบาคือการที่พวกเรามารวมกันภายใต้พันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน ระบบความร่วมมือของเรา วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และทีมที่มีความสามารถ ได้วางรากฐานอันแข็งแรงเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นมรดกให้กับบริษัทของเรา อันที่จริงแล้ว นับตั้งแต่ผมส่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในฐานะซีอีโอในปี 2556 บริษัทยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่นมาตลอดห้าปี ด้วยความสำเร็จจากส่วนผสมเหล่านี้ขององค์กร

ระบบพันธมิตรที่พวกเราพัฒนาขึ้นเป็นทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับการควบคุมดูแลให้เป็นไปในครรลองธรรมและความยั่งยืน เนื่องจากสามารถเอาชนะความท้าทายหลาย ๆ อย่างที่บริษัทได้เผชิญ ทั้งด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสืบทอดความเป็นผู้นำ ภาระรับผิดชอบ และความต่อเนื่องของวัฒนธรรม สำหรับการสร้างโมเดลการจัดการให้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้ทดลองและพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างสมดุล การพึ่งพาเพียงพนักงานเพียงอย่างเดียว หรือทำตามระบบอย่างหูหนวกตาบอด จะไม่แก้ไขปัญหาของเรา เพื่อการเติบโตในระยะยาว คุณต้องการความสมดุลระหว่างระบบ คน และวัฒนธรรม ผมมีความมั่นใจอย่างเต็มร้อยว่าระบบพันธมิตรของเราและความพยายามที่จะปกป้องวัฒนธรรมของเรา จะสามารถเอาชนะใจและการสนับสนุนจากลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นได้ทันเวลา

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 2542 เราได้มองเห็นว่าอนาคตของอาลีบาบาจะขึ้นอยู่กับ “กลุ่มคนที่มีความสามารถ” เพื่อให้แผนการสืบทอดระดับการจัดการเกิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากระยะเวลาหลายปีของการทำงานหนัก วันนี้ อาลีบาบาคือกลุ่มคนที่มีความสามารถระดับโลกทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ความเป็นครูในตัวผมรู้สึกภาคภูมิใจในทีมของเรา ความเป็นผู้นำของเรา และวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจที่ไม่เหมือนใครของเรา เป็นอย่างมาก รวมถึงความภาคภูมิใจต่อการที่เราเดินหน้าพัฒนาผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นเลิศ และผู้ที่มีความสามารถอย่าง แดเนียล จาง

แดเนียล ร่วมงานกับอาลีบาบากรุ๊ปมาแล้ว 11 ปี นับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งซีอีโอเป็นต้นมา เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เป็นเลิศ ความสามารถในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ และความเป็นผู้นำ ภายใต้การดำรงตำแหน่งของเขา อาลีบาบามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดเวลา 13 ไตรมาสต่อเนื่อง ทักษะการวิเคราะห์ของเขาหาที่เปรียบไม่ได้ เขามีความยึดมั่นต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา เขารับภาระรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น และเขามีความกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทดสอบโมเดลธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์ สื่อสายธุรกิจของจีนยกย่องให้เขาได้รับตำแหน่งซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ซึ่งเขาสมควรที่จะได้รับอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เขาและทีมจึงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น การเริ่มต้นกระบวนการแห่งการส่งมอบคบเพลิงแห่งอาลีบาบาให้กับแดเนียลและทีมของเขา เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและถูกเวลา เพราะผมรู้ได้จากจากทำงานร่วมกับพวกเขาว่าพวกเขาพร้อม และผมมีความเชื่อมั่นอย่างไร้ข้อกังขาต่อผู้นำของเราในยุคถัดไป

สำหรับตัวผมเอง ผมยังต้องการตามความฝันอีกหลายอย่าง คนที่รู้จักผมรู้ว่าผมไม่ชอบการนั่งอยู่เฉย ๆ ผมมีแผนที่จะให้บทบาทของผมในฐานะผู้ก่อตั้งร่วมใน Alibaba Partnership ดำเนินต่อ และทำงานให้กับพันธมิตรต่อไป ผมยังต้องการที่จะกลับสู่วงการการศึกษา ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้ผมเป็นอย่างมาก เพราะนี่คือสิ่งที่ผมรักที่จะทำ โลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลนัก และผมยังเป็นคนหนุ่ม ผมจึงอยากทำสิ่งใหม่ ๆ คุณลองคิดดูสิ จะเกิดอะไรขึ้นหากผมสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้อีกครั้ง!

สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถให้สัญญากับทุกคนได้ ก็คือ ถึงอาลีบาบาจะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับ แจ็ค หม่า เพียงเท่านั้น แต่ แจ็ค หม่า จะอยู่กับอาลีบาบาตลอดไป

แจ็ค หม่า
10 กันยายน 2561

เกี่ยวกับ Alibaba Group

พันธกิจของอาลีบาบากรุ๊ป คือ การทำให้ผู้คนสามารถทำธุรกิจได้ง่าย ๆ จากที่ใดก็ได้ และบริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนให้ได้จนถึง 102 ปี หลังสิ้นสุดปีงบประมาณเมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทรายงานรายได้ที่ 39.9 พันล้านดอลลาร์

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180909005043/en/

สื่อ
Alibaba Group
Jennifer Kuperman, 415-595-6916
jennifer.kuperman@alibaba-inc.com
หรือ
Rachel Chan, +852-9400-0979
rachelchan@alibaba-inc.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud