หากคุณเคยซื้อหรือได้หลักทรัพย์บางตัวของ Petrobras มาก่อนหน้านี้ คุณอาจจะได้รับการชำระเงินด้วยเงินสดจากการดำเนินการระงับคดีแบบการฟ้องร้องกลุ่ม

Logo

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–26 มีนาคม 2018

คำแถลงการณ์ต่อไปนี้ได้รับการเผยแพร่โดย Pomerantz LLP เกี่ยวกับการดำเนินการระงับคดีหลักทรัพย์ของบริษัท Petrobras

คำประกาศทางกฎหมายที่สำคัญจากศาลแขวงสหรัฐนิวยอร์กตอนใต้

เหล่าผู้ร่วมลงทุนได้ยื่นฟ้องกลุ่มร่วมกันเพื่อระงับคดีสองคดีร่วมต่อบริษัท Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras") และบางบริษัทย่อยในเครือ รวมไปถึงผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก กรรมการและเจ้าหน้าที่อดีตและปัจจุบัน การฟ้องร้องดำเนินการระงับคดียังรวมถึงหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ออกโดย Petrobras  ทั้งนี้ Petrobas ผู้เป็นจำเลย และ PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC Brazil") ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดกฎหมายทุกข้อ และศาลแขวงยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูก

หากคุณได้ขอการยกเว้นตามการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับกาฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มที่ส่งทางไปรษณีย์ก่อนหน้านี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2016 คุณจะยังถูกรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ และคุณต้องขอยกเว้นอีกครั้งหากคุณไม่ต้องการรวมอยู่ในหารฟ้องร้องการดำเนินการระงับคดีกลุ่มในครั้งนี้

คุณถูกรวมอยู่ในการฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มนี้หรือไม่? คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.PetrobrasSecuritiesLitigation.comเพื่อดูว่าคุณรวมอยู่ในคดีฟ้องร้องนี้หรือไม่ กลุ่มบุคคลที่รวมอยู่ในการฟ้องร้องดำเนินการระงับคดีกลุ่มนี้รวมถึง

(ก) ผู้ที่ในระหว่างช่วงเวลาระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2010 ถึง 28 กรกฎาคม 2015 ("Class Period") ได้ซื้อหรือได้รับ มาซึ่งหลักทรัพย์ของ Petrobras รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดย PifCo และ/หรือโดย PGF ในตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือตามธุรกรรมอื่นที่เข้าข่าย(Covered Transactions) และ/หรือ

(ข) ผู้ที่ซื้อหรือได้รับมาซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดย Petrobras, PifCo และ / หรือ PGF ตามธุรกรรมที่เข้าข่าย (Covered Transactions) โดยตรงและ/หรือที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังวันที่ 13 พ.ค. 2013 ตามการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือวันที่ 10 มีนาคม  2014 ตามการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ Petrobras จะจัดทำงบกำไรทั่วไปให้กับผู้ถือครองหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ (คือวันที่ 11 สิงหาคม 2014 ในกรณีที่เสนอขายหุ้นภาครัฐวันที่ 13 พฤษภาคม 2013 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2015 ในกรณีที่เสนอขายหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2014

เพื่อประโยชน์ของคดีนี้, “Covered Transaction”หรือ "ธุรกรรมที่เข้าข่าย" หมายถึงธุรกรรมใด ๆ ที่ตรงกับเกณฑ์ใด ๆ ต่อไปนี้:

(1) ธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ Petrobrasที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ("NYSE");

(2) การทำธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ของ Petrobras ที่หักล้างหรือชำระบัญชีผ่านระบบรับจองของบริษัท Depository Trust Company หรือ

(3) การทำธุรกรรมใด ๆ กับหลักทรัพย์ของ Petrobrasซึ่งใช้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการบังคับใช้ตามคำตัดสินของศาลฎีกาใน Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010)

คำจำกัดความเต็มรูปแบบของการฟ้องร้องกลุ่มเพื่อดำเนินการระงับคดี รวมถึงรายชื่อทั้งหมดของหลักทรัพย์ของ Petrobras ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (1), (2) และ (3) สามารถดูได้ที่: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

การดำเนินการระงับคดีครั้งนี้จะมีอะไรให้บ้าง? Petrobras และ PwC Brazil ซึ่งเป็นจำเลย ได้ตกลงที่จะดำเนินการระงับคดีมูลค่ารวมกัน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3,000,000,000 เหรียญสหรัฐ) การระงับคดีอาจจัดหาการชำระเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ตัวใดมา จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ที่คุณซื้อไว้หรือได้รับมา และเวลาที่คุณซื้อหรือได้หลักทรัพย์มา

คุณจะได้รับการชำระเงินได้อย่างไร? คุณต้องส่งหลักฐานการอ้างสิทธิ์เพื่อรับการชำระเงินประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2018 สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และยื่นคำร้องขอออนไลน์หรือดาวน์โหลดเอกสารและส่งทางไปรษณีย์

ตัวเลือกอื่น ของคุณคืออะไร? หากคุณไม่ต้องการผูกมัดตามกฎหมายในข้อตกลงนี้คุณต้องขอยกเว้นตนเองโดยการส่งแบบฟอร์มขอยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 27 เมษายน 2018 หากคุณไม่ได้ยกเว้นตัวคุณเอง ถือว่าคุณได้ปล่อยการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อ Petrobras, จำเลย ผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ PwC Brazil และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คุณสามารถคัดค้านการขอระงับคดีนี้โดยส่งคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2018คุณไม่สามารถยกเว้นตัวเองออกจากดำเนินการระงับคดีและคัดค้านการดำเนินการระงับคดีในเวลาเดียวกันได้ ประกาศที่มีอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้จะอธิบายถึงวิธียกเว้นตัวเองและการคัดค้าน ศาลจะจัดการประชุมพิจารณาหาข้อยุติในวันที่ 4 มิถุนายน 2018 เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติว่าจะดำเนินการระงับคดีและขอค่าทนายความเป็นจำนวนสูงสุ 9.5% ของจำนวนเงินจากทุนระงับคดีรวมทั้งหมดเท่ากับ 285,000,000.00 เหรียญสหรัฐและเงินไม่เกิน 400,000 ดอลลาร์ ให้กับผู้แทนการฟ้องร้องกลุ่มได้หรือไม่ คุณอาจปรากฏตัวในสถานที่ดำเนินการระงับคดีด้วยตัวคุณเอง หรือผ่านทนายความที่คุณแต่งตั้ง แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องการบรรเทา การมีสิทธิ์ และการอ้าสิทธิ์ให้โทรไปที่หมายเลขหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่าง

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

ติดต่อ:

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud