กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดตัวระบบสร้างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสารอาหาร

Logo

หนึ่งในบริษัทด้านอาหารแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ทำเรื่องนี้

บริษัทจำนวนเก้าแห่งในเจ็ดประเทศเริ่มประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–14 พ.ค. 2563

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  (“ Ajinomoto Co. ”) จะเริ่มดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงโภชนาการทั่วโลก โดยในวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้เริ่มการเปิดตัวของระบบรวบรวมข้อมูลโภชนาการของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  หรือ Ajinomoto Group Nutrient Profiling System for Products  (“ ANPS-P”) ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นวิธีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ซุปผงและอาหารแช่แข็ง โดย ANPS-P จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประมาณ 500 รายการของบริษัทในกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเก้าแห่งในเจ็ดประเทศ ซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น ได้แก่ (Ajinomoto Co. , Inc. , Ajinomoto AGF, Inc. , Ajinomoto Frozen Foods Co. , Inc. , AJINOMOTO CO. (ประเทศไทย) LTD., AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD PT AJINOMOTO INDONESIA, AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION, Ajinomoto (มาเลเซีย) Berhad และ AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005944/en/

Continuous product improvement through ANPS (Graphic: Business Wire)

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่าน ANPS (กราฟิก: Business Wire)

โลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านโภชนาการที่ขัดแย้งกันเองสองประเด็น กล่าวคือมีคนมากกว่า 2 พันล้านคนที่เผชิญความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอันเป็นผลมาจากการเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินเนื่องมาจากปริมาณสารอาหารที่มากเกินไป1 แต่ในขณะเดียวกันอาหารของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีโปรตีน ผัก เส้นใยอาหารและสารอาหารอื่น ๆ ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคที่จะกินอาหารที่สมดุลได้ทุกวันตามความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็น ปัจจุบันนี้รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ มีความสนใจทางสาธารณะเพิ่มขึ้นในความพยายามเพื่อการปรับปรุงด้านโภชนาการ

เมื่อคำนึงถึงบริบทในเรื่องนี้ บริษัทอาหารระดับโลกได้พัฒนาและแนะนำระบบ nutrient profiling systems  (“ NPS”) ให้เป็นวิธีการประเมินปริมาณของสารอาหารในอาหารบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงคุณภาพทางโภชนาการในลักษณะที่เข้าใจได้ง่าย  NPS ใช้อัลกอริทึมเฉพาะในการประเมินคุณภาพทางโภชนาการของอาหารโดยคิดเป็นคะแนน (ค่าตัวเลข) เพื่อทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หลายชนิดในหมวดหมู่เดียวกัน หรือสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันก่อนและหลังทำการปรุงอีกครั้ง โดยใช้แกนร่วม (common axis) สำหรับการประเมิน

ANPS-P ที่พัฒนาโดยกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  จะใช้วิธีการให้คะแนนโดยระบบ Health Star Rating ซึ่งเป็นวิธี NPS ที่ใช้เป็นหลักในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระบบนี้ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ตามปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิดที่ไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป (แคลอรี่ น้ำตาลที่ถูกเติมเข้าไป2 โซเดียม  และไขมันอิ่มตัว3) และปริมาณของสารอาหารและกลุ่มอาหารแต่ละชนิดที่ถูกแนะนำให้บริโภคและที่มีแนวโน้มว่าจะปรากฎในอาหารต่ำกว่าเกณฑ์ (โปรตีน ผัก ผลไม้ ถั่ว พืชตระกูลถั่ว และใยอาหาร)

การเริ่มต้นใช้ ANPS-P ช่วยให้เข้าใจปัญหาทางโภชนาการได้ดีขึ้นโดยใช้มาตรฐานทั่วไปในการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  โดยเมื่อคำนึงถึงมาตรฐานนี้กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะทำการปรับปรุงและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งทำให้การลดเกลือและการบริโภคโปรตีนเป็นไปได้ง่าย นอกเหนือไปจากประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของผู้บริโภคแล้ว ในอนาคตข้างหน้ากลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ยังวางแผนที่จะพัฒนาและแนะนำ NPS สำหรับมื้ออาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนอาหารที่มีสมดุลทางโภชนาการรอบด้าน

ในระหว่างที่บริษัทกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น “บริษัทที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ” เช่นนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะยังคงมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่สะดวกสบายให้แก่ผู้คน และการสนับสนุนการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ สำหรับผู้บริโภค

  1. วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ 2560, องค์การอนามัยโลก (WHO) 2559
  2. หมายถึงน้ำตาลห้าชนิด (ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส แลคโตส และมอลโตส) ที่เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร  ไม่ได้รวมถึงน้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (แลคโตสจากนมหรือเศษนม โมโนแซคคาไร์ และ ไดแซคคาไรด์ จากส่วนประกอบของผลไม้ตามธรรมชาติ)
  3. กรดไขมันส่วนใหญ่พบในไขมันสัตว์

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งดำเนินงานโดยมีหลักการของบริษัทที่ว่า “กินดี อยู่ดี” ได้ดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกรดอะมิโนในการสนับสนุนชีวิตที่มีสุขภาพดีของผู้คนทั่วโลก เรามุ่งหวังให้เกิดการเติบโตในอนาคตและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการสร้างมูลค่าผ่านทางโซลูชั่นที่ยั่งยืนและนวัตกรรมสำหรับชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีสำนักงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2561 มียอดขายอยู่ที่ 1.1274 ล้านล้านเยน (10,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดไปที่ www.ajinomoto.com

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200513005944/en/

ติดต่อ:

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto Co., Inc.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ที่นี่

Kana Ohyama

aji_globalwebsite@ajinomoto.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud