Osaka Gas Co. Ltd.: การลงทุนและสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับ AGP International Holdings Pte. Ltd. พร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติที่กำลังเดินหน้า

Logo

โอซากา, ญี่ปุ่น–(BUSINESS WIRE)–22 กรกฎาคม 2019

Osaka Gas Co., Ltd., (Osaka Gas) และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ร่วมลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท AGP International Holdings Pte. Ltd. (AGP IH) ผ่านทางบริษัทย่อยที่ชื่อ Osaka Gas Singapore Pte. Ltd. (OGS) รวมถึงบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ AGP IH และข้อตกลงด้านห่วงโซ่คุณค่าก๊าซธรรมชาติของ Osaka Gas เอง

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190721005041/en/

Key representatives from AG&P, Osaka Gas, and Japan Bank for International Cooperation, sign the equity investment agreement in Makati City. Present during the signing ceremony are (from L-R) Mr Takahito Marushima, Director, Division 1, Equity Investment Department, Equity Finance Group, JBIC; Mr. Shinji Fujino, Managing Executive Officer, Global Head of Equity Finance Group, JBIC; Dr. Jose P. Leviste Jr., Chairman, AG&P; Atty. Marie Antonette Quiogue, General Counsel at AG&P; Mr Tetsuji Yoneda, President & CEO, Osaka Gas Singapore; and Mr. Kei Takeuchi, Senior Executive Officer, Osaka Gas Co., Ltd.

ตัวแทนจาก AG&P, Osaka Gas และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ลงนามในข้อตกลงการลงทุนในตราสารทุน ณ เมืองมากาตี โดยมีผู้ร่วมพิธีลงนาม (จากซ้ายไปขวา) ดังนี้ มร. Takahito Marushima ผู้อำนวยการฝ่ายที่ 1 แผนกการลงทุนตราสารทุน กลุ่มการเงินตราสารทุน ธนาคาร JBIC, มร. Shinji Fujino ประธานกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการเงินตราสารทุนธนาคาร JBIC, ดร. Jose P. Leviste Jr. ประธาน AG&P, ทนายความ Marie Antonette Quiogue ที่ปรึกษาทั่วไปของ AG&P, มร. Tetsuji Yoneda ประธานและซีอีโอ Osaka Gas Singapore และ มร. Kei Takeuchi เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส Osaka Gas Co., Ltd.

AGP Group เติบโตจากการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มาสู่การเข้าซื้อบริษัท Gas Entec Co., Ltd. (Gas Entec) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ขนาดเล็กถึงปานกลาง AGP Group มีทักษะด้านวิศวกรรมและความสามารถด้านการตลาดในอุตสาหกรรม LNG อย่างมาก และมีบทบาทสูงในการพัฒนาธุรกิจ LNG จากการดำเนินธุรกิจสถานีเก็บรักษา LNG แบบลอยน้ำและธุรกิจก๊าซสำหรับเมืองเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ปัจจุบัน Osaka Gas ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย โดยเป็นผู้จัดหาก๊าซสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรวมถึงดำเนินธุรกิจบริการด้านพลังงาน และบริษัทมีแผนจะเริ่มธุรกิจในประเทศเวียดนามภายในปีนี้ การลงทุนครั้งนี้และการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทได้ผนึกกำลังความชำนาญในการพัฒนาโครงการและทักษะด้านวิศวกรรมซึ่ง AGP Group มีในธุรกิจ LNG รวมถึงความรู้ด้าน LNG และท่อส่งก๊าซที่ Osaka Gas ได้สะสมมา นับจากนี้ บริษัทจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสถานี้ LNG โรงไฟฟ้า และธุรกิจจัดหา LNG เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการ LNG ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ Daigas Group* จะให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างการเติบโตของบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในระยะยาวและแผนธุรกิจระยะกลางหัวข้อ Going Forward Beyond Borders 2030 และจากนี้เป็นต้นไป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าความต้องการก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะกลายเป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับธุรกิจนี้ และจะมีการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงานในต่างประเทศรวมถึงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*Osaka Gas Co., Ltd. ได้เปิดตัวธุรกิจแบรนด์ใหม่ชื่อ “Daigas Group” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018

1. ข้อมูลเกี่ยวกับ AGP Group

AGP Group มีพนักงานราว 4,000 คน รวมพนักงานที่ทำงานรายโครงการ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศ

Investment Target

AGP International Holdings Pte. Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 600 ถนนนอร์ธบริดจ์ #05-01 จตุรัสพาร์วิว สิงคโปร์ 188778

ประธาน

Joey P. Leviste, Jr

ธุรกิจหลักของกลุ่ม

  • ก่อสร้าง: การก่อสร้างด้วยระบบโมดูลาร์ การก่อสร้างภายในไซต์ การติดตั้งงานภาคสนาม
  • ก๊าซธรรมชาติเหลว: วิศวกรรมและการทดสอบระบบ สถานี LNG และวิธีจัดเก็บแบบทุ่นลอย การขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวแบบ Break-bulking และอื่น ๆ
  • การกระจายก๊าซในเมือง: ระบบขนส่ง พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ครัวเรือน

2. ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง

JBIC

ชื่อ

ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

ที่อยู่

เลขที่ 1-4-1 โอเตมาจิ แขวงชิโยดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการ

Tadashi Maeda

ปีที่ก่อตั้ง

เมษายน 2012 โดยก่อนหน้านี้เป็นธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1950

ธุรกิจหลัก

สถาบันการเงินของรัฐบาลดำเนินการภายใต้รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการก่อตั้งของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ

OGS

ชื่อ

Osaka Gas Singapore Pte. Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 182 ถนนเซซิล #31-02 อาคารเฟรเซอร์ สิงคโปร์ 069547

ตัวแทน

Tetsuji Yoneda

ปีที่ก่อตั้ง

มีนาคม 2013

ธุรกิจหลัก

วิจัย พัฒนา และการลงทุนโดยเฉพาะด้านแหล่งพลังงานและบริการด้านพลังงาน

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190721005041/en/

ติดต่อ:

Osaka Gas Co., Ltd. 
แผนกธรุกิจพลังงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หน่วยธุรกิจแหล่งพลังงานและต่างประเทศ 
โทรศัพท์: +81-6-6205-4564

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud