CyrusOne เริ่มก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามในแฟรงก์เฟิร์ต

Logo

ดัลลัส–(BUSINESS WIRE)–02 กรกฎาคม 2019

CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ระดับแถวหน้าของโลก ประกาศเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยเป็นการเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเฟสแรก

อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในย่าน Sossenheim และเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามของ CyrusOne ในเมืองดังกล่าว ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านศูนย์ข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการได้ มีความปลอดภัยและยืดหยุ่น ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ ผู้ออกแบบระบบและบริษัทข้ามชาติ

การดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2020 เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะมีทั้งหมดสี่ชั้น ประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันสองหลัง และจ่ายไฟขนาด 22 เมกะวัตต์ให้กับอาคารสุดไฮเทคระดับโลกที่มีพื้นที่ขนาด 11,500 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีระบบทำความเย็นแบบ indirect adiabatic ที่ติดตั้งในแต่ละโถงข้อมูล เพื่อช่วยให้อัตราการให้ประสิทธิผลของการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Usage Effectiveness หรือ PUE) อยู่ในระดับที่ต่ำ

“แฟรงก์เฟิร์ตเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตเร็วสูงสุดและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์มากที่สุดสำหรับ CyrusOne เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และมีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป” Tesh Durvasula ประธานภาคพื้นยุโรปแห่ง CyrusOne กล่าว “การเปิดศูนย์ข้อมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในแฟรงก์เฟิร์ต และผมคาดว่าจะสามารถปล่อยให้เช่าได้ก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปีหน้า”

“เราเล็งเห็นถึงความต้องการจากธุรกิจกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ของสหรัฐฯ ในยุโรปที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การพัฒนาครั้งนี้ ควบคู่กับความพยายามในการขยายธุรกิจในกรุงดับลิน อัมสเตอร์ดัม และลอนดอน เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลแต่เพียงผู้เดียวในยุโรป ผมหวังว่าธุรกิจในยุโรปของเราจะเติบโตและสร้างรายได้เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดให้กับ CyrusOne ได้ภายในเวลาสองปี”

แผนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามในแฟรงก์เฟิร์ตที่ต้องการดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ CyrusOne จากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลมาแล้วมากกว่า 45 แห่งทั่วโลก CyrusOne ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปในการก่อสร้างอาคาร และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่ทรงคุณค่าอย่าง Mercury และ Klein Architekten

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์อนาคต ดังที่นิยามไว้ในบทบัญญัติการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (safe harbor provisions) ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ข้อความทั้งหมดในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้ที่ไม่ใช่ข้อความที่แสดงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในอดีตถือว่าเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับแผน เป้าหมาย ความคาดหวัง และเจตนาของ CyrusOne และข้อความที่เป็นการตั้งสมมิตฐานจากสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวัง การประมาณการ การคาดการณ์ และการคาดคะเนอุตสาหกรรมและตลาดซึ่งเราและลูกค้าดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อ ความคิดเห็น สมมติฐานในการจัดการของเราในปัจจุบัน ข้อความเช่น “คาดหมาย” “คาดหวัง” “คาดเดา” “คาดคะเน” “เจตนา” “วางแผน” “เชื่อ” “มุ่งค้นหา” “ประมาณการ” “ดำเนินการต่อ” “พยายาม” “มุ่งมั่น” “อาจจะ” “จะ” “ควร” “น่าจะ” หรือถ้อยคำหรือการแสดงออกอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันให้ถือว่าเป็นการบ่งชี้ถึงข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต นอกจากนี้ ข้อความใด ๆ ที่อ้างถึงการคาดคะเนผลประกอบการและผลการดำเนินการของเราในอนาคต การเติบโตที่คาดหวังและแนวโน้มในอุตสาหกรรม ธุรกิจและตลาดทั้งของเราและของลูกค้า หรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตให้ถือว่าเป็นการบ่งชี้ถึงข้อความที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ผู้อ่านจึงควรระมัดระวังว่าข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคตมีการอ้างอิงจากการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันของทีมบริหาร และขึ้นอยู่กับปัจจัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างเป็นอย่างมากจากที่อธิบายไว้หรือบอกเป็นนัยในข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคตของเรา โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของบริษัทในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามในแฟรงก์เฟิร์ตให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และการเริ่มดำเนินการและรวบรวมธุรกิจของบริษัทที่ขยายออกในวงกว้าง และการริเริ่มโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในยุโรป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างออกไป ได้มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในฟอร์ม 10-K ในรายงานประจำปีฉบับล่าสุด รวมถึงฟอร์ม 10Q และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคตใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ณ วันที่ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เผยแพร่ บริษัทไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์อนาคต ไม่ว่าจะมีเหตุจากการได้รับข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากจะมีการบังคับโดยกฎหมาย

เกี่ยวกับ CyrusOne

CyrusOne (NASDAQ: CONE) คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ที่มีการเติบโตสูง มีความเชี่ยวชาญด้านศูนย์ข้อมูลที่เป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับองค์กร บริษัทเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่จะสนับสนุนการทำงานขององค์กร ด้วยการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้ระบบการทำงานด้านไอทีเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีลูกค้าราว 1,000 ราย ประกอบด้วยบริษัทที่มีรายชื่อในการจัดอันดับ 1000 บริษัทชั้นนำของโลกโดยนิตยสารฟอร์จูนมากกว่า 210 แห่ง

บริษัทได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการตอบสนองที่รวดเร็ว และเกินความคาดหมาย ต่อความต้องการตลาดผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ไฮเปอร์สเกล รวมถึงข้อกำหนดด้านระบบไอทีขององค์กรที่ขยายขึ้น CyrusOne คือผู้จัดหาบริการที่มีความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการเชื่อมโยงที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต เป็นผู้นำเสนอแพลตฟอร์มที่เน้นการให้บริการลูกค้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และยึดมั่นต่อความโปร่งใสในการสื่อสาร การจัดการ และการส่งมอบบริการผ่านศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่มากกว่า 45 ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CyrusOne สามารถดูได้ที่ www.CyrusOne.com

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190702005470/en/

ติดต่อ:

Allison+Partners 
Martina Muller / Sophie Koenigsberger 
CyrusOneGermany@allisonpr.com 
หมายเลขโทรศัพท์: + 49 (0)89 388 892 014

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud