บริษัท We ประกาศการส่งแบบร่างคำชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อสาธารณชน

Logo

นิวยอร์ก–(บิสิเนสไวร์)–29 เมษายน 2019

The We Company (“ WeWork”) ประกาศว่าบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนร่างแก้ไขแบบฟอร์ม S-1 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ประชาชนทั่วไป   WeWork ได้ส่งแบบฟอร์ม S-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนธันวาคม 2018 กระบวนการนี้จะช่วยให้ WeWork สามารถตัดสินใจซื้อขายหุ้นสาธารณะ ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการเชิญชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ  ข้อเสนอใดๆ การชักชวนของข้อเสนอที่จะซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ใดๆ จะเป็นการทำตามข้อกำหนดการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("Securities Act")  ประกาศนี้ได้ออกตามข้อ 135 ภายใต้ Securities Act    

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190429005696/en/

สื่อ

Press@wework.com

นักลงทุน

Investors@wework.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud